Yeni Doğmuş Bebeğin (7) Yedinci Gününde Yapılacak Sünnetler

Yeni doğan bebeklerin kırkı çıkmadan (7) yedinci gününde yapılması gereken sünnetler vardır. Bu sünnetlerden biride, Akika Kurbanı'dır. Akika kurbanı nedir ne zaman nasıl kesilir dualarıyla haberimizde.

Akika nedir?


Yeni doğan çocukların başındaki saçına Arapçada "akika" denir. Kesilen bu kurbana da akika kurbanı denir.

bebeğin yedinci günü

Akika Kurbanı ne zaman kesilir?

Akika kurbanı kesildiği gün çocuğun saçı tıraş edildiği için kurbana da "akika" adı verilmiştir. Akika Kurbanının yedinci gün kesilmesi müstehaptır. Yedinci gün kesilmesse Hz Aişe (R.a)'ın belirtiğine göre on dördüncü veya yirmi birinci günlerde kesilebileceği gibi daha önce veya daha sonra kesilmesi de caizdir.(134)

Akika kurbanının kesilmesi, Hanefi mezhebince mubah ve güzeldir. Üç imama göre ise sünnettir.
Selmân b. Âmir'den rivâyet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"Akikası, yeni doğan çocukla birliktedir. Öyleyse onun adına kan akıtın ve ondan eziyeti giderin (saçını tıraş edin)." (Buhârî; hadis no: 5154)

Kurbana elverişli olan hayvan akikaya da yeterli olur. Erkek çocuk için bu kurban kesileceği gibi kız çocuk için de kesilir. Bunlardan her biri için bir koyun kesilmesi yeterli olur. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesi gerektiğini söyleyenler de vardır.(135)

Akika Kurbanı kesilirken okunacak dua Arapça:

"Allahümme hazihi akikatü fülanin demüha bidemihi,ve lahmüha bilahmhi,ve azmüha biazmihi,ve cildüha bicildihi,ve şa'ruha bişa'rihi,Allahümme-calha bidaen libni fülanin minennarı."

Akika Kurbanı kesilirken okunan duanın anlamı:

Ey Allahım bu fulanın akika kurbanıdır.Bu kurbanın kanına karşı fülancan'ın kanını ve etine karşı etini san atakdim ediyorum.Kemiklerine karşı kemiklerini,derisine karşı derisini,ve saçlarına karşı yününü takdim ediyorum. Ey Allahım bu kurbanı Fülanca oğlumun cehennemden kurtulması için fidye olarak kabul et!.

Ayrıca yeni doğan bebeklerin kırkı çıkmadan önce yapılması gerekenler başlıklı yazıyı mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Gönder for "Yeni Doğmuş Bebeğin (7) Yedinci Gününde Yapılacak Sünnetler"