En son yayınlananlar

Soru: Kuranda deprem gerçeği nedir?, Depremden kaçmak günah mı? Depremin günahla ilişkisi var mıdır?, Deprem ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?

Deprem ile İlgili Ayet ve Hadisler

  Deprem Neden Niçin Olur?

  Depremler (zelzele), seller, tsunamiler, tufanlar, kasırgalar, hortumlar öyle anlatıldığı gibi doğa olayı değil, apaçık ilahi ikaz, sarsıntı, uyarı ve cezadır. Bunlara doğa olayı demek yaratanı inkar etmek demektir.

  Tabiattaki hiçbir hâdise sebepsiz ve hikmetsiz değildir. Zira her şeyi olduğu gibi, tabiat hâdiselerini de yaratan, Cenâb-ı Hak’tır. O’nun bütün işleri, idrâk edilebilen veya edilemeyen nice hikmet ve sırlarla doludur. Bu hakîkat, Kuranı Kerim'in El-En'âm suresi 59 âyet-i kerîmesinde şöyle ifâde buyrulur:

  "O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içinde tek bir taneyi dahî bilir. Yaş ve kuru ne varsa, apaçık bir kitaptadır." (El-En'âm, 59)

  Ayette apaçık anlatıldığı gibi kâinatta bir yaprak bile O’nun irâdesi, bilgisi ve izni dışında düşemezken, depremlerin bir doğa olayı olarak kabul etmek; akıl, idrâk ve iz’an dışıdır.

  Geçmişte Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan bir çok kavimler helak olmuşlardır. Bunlar Kur'an-ı Kerimde apaçık zikredilmektedir. "Size gelen musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz (günahlar) yüzündendir." [Şura 30]

  Kur'a-nı Kerimde Depremle ilgili Ayetler:

  Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : "Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin içimizden birtakım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıtırsın, bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin." ( A'raf : 155 )

  "O ülkenin insanları günahtan sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, bizde ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik." ( A'raf : 96 )

  "Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?" ( A'raf : 97 )

  "Yada o ülkenin halkı kuşluk vakti eğlenirken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?" ( A'raf : 98 )

  "En büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız, olur ki, imana dönerler." ( Secde : 21)

  "Gökte olanın, size batı vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökte olanın size taş yağan bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte bu tehdidimin ne olduğunu yakında bileceksiniz." ( Mülk : 16-17 )

  "Yer küre kendisine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan " Ne oluyor buna!" dediği vakit, işte o gün yer, Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberleri anlatır. O gün insanlar amellerinin karşılığını görmeleri için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kimde zerre miktarı şer işlemişse, onu görür."

  (Zilzal: 1-8) (Zilzal Arapçada deprem demektir. Kur’an’ın 99. Suresidir ve sekiz ayettir.)

  "De ki (Allah), üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı (milleti) musallat ederek bazınıza, bazınızın azabını tattırır. Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler (aklederler)."
  (En'am: 6/65)

  "(Arkasından) onları, bir 'sarsıntı' yakaladı. Yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar."
  (Araf : 7/78)

  "Sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın (bir ihsanı, bir nimeti olarak) gelmekte, her kötülük de (işlediğin günahlara karşılık olarak) kendinden gelmektedir. (Hepsini yaratan, gönderen Allahü teâlâdır.)" [Nisa 79]

  "Böylece onları bir 'sarsıntı' tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar."
  (Araf (7)/91)

  "Sizi, sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz."
  [Nahl (16)/15)

  "Onlardan öncekiler de plan (düzen-tuzak) kurdular. Allah, binalarının temellerinden geldi, tavanlarını üzerlerine çökertti. Onlara azap, şuurunda olmadıkları bir yerden geldi."
  (Nahl (16)/26)

  "O kötülükle, plan(tuzak-düzen) kuran kimseler, Allah'ın kendilerini, yere geçirmeyeceğinden veya şuurunda olmadıkları bir yerden, onlara azabın gelmesinden emin mi oldular?"
  (Nahl (16)/45)

  "(Allah'ın), kara tarafında (yanında) sizi, yere batırmayacağından yahut üzerinize "taş-dolu kasırgası" göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra, kendinize bir vekil de bulamazsınız."
  (İsra (17)/68)

  "Ve onları sarsmasın diye, Arz da dağları kıldık(yarattık). Yine onda(dağlarda), yollar açtık, umulur ki hidayet(doğru yolu) bulurlar."
  (Enbiya (21)/31)

  "Biz, onların her birini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kiminin üzerine, 'taş-dolu kasırgası' gönderdik, kimini, 'şiddetli bir ses' yakaladı, kimini, 'yerin dibine' geçirdik ve kimini de suda boğduk. Allah, onlara zulmetmedi, ancak onlar kendilerine zulmettiler."
  (Ankebut (29)/40)

  "İnsanların elleriyle kazandıkları (yaptıkları) dolayısıyla, karada ve denizde fesat (büyük olaylar) ortaya çıktı. (O) bazı yaptıkları (şeylerin) karşılığını tatmaları için! Umulur ki dönerler!"
  (Rum (30)/41)

  "Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor (deprem). Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgâr göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!" (Mülk, 67/16 ve 17)

  Ayetlerde depremlerin tartışmasız günahla ilişkisi olduğu net bir şekilde anlatılmaktadır, bunlara fay hattı vs gibi kılıflar uydurmak ayetleri inkar etme hükmündedir ki buda insanı kafir yapar.

  Depremle İlgili Sahih Hadisler:

  Depremler ilahi bir ikaz ve uyarıdır. Âlimler, (İki Z olunca üçüncü Z gelir) demişlerdir. Yani Zulüm ve Zina çoğalınca Zelzele olur.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu üzere:
  "Zina yayılınca depremler çoğalır." [Deylemi]

  "Günahlar açıktan işlenince, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır." [Taberani]

  "Eski milletlerden bir kısmına deprem ile azap yapıldı. İyiler de helak oldu. Çünkü günah işlenirken susmuşlar, önlememişlerdi." [Taberani]

  Her koyun kendi bacağından asılır sözü İslamı hafife alma sözüdür. Koyunu bacağından asarsanız kokusu mutlaka size de gelir.

  "Allahü teâlâ, bir meleğe, bir beldeyi yıkmasını emreder. O melek, bu beldede hiç günah işlemeyen bir zatın da olduğunu bildirince, Cenab-ı Hak, "Belde halkı ile onu da alt üst et! Çünkü o zat, günah işleyenlere yüzünü ekşitmemiştir" buyurdu." [Beyheki]

  "Peygamber efendimize, (İçinde iyilerin de bulunduğu bir ülke helak olur mu?) dendi. Cevabında, (Evet günah işlenirken, iyiler sükut ederse, hepsi helak olur) buyurdu." (Bezzar)

  Depremden kaçmak günah mı?

  "Kapalı yerde iken deprem olursa, oradan açık bir yere kaçmak müstehaptır." (Bezzâziyye)

  "Deprem olunca evden çıkıp açık yere gitmelidir. Resulullah efendimiz, yolda eğri duvarın önünden koşarak geçti." (Hindiyye)

  Bu fetvalardan anlaşıldığına göre, depremden kaçmayan intihar etmiş sayılmaz. Müstehabı terk etmiş olur. Depremden kaçmayan mutlaka ölür diye bir şey yoktur. Depremde ölenin imanı varsa mutlaka şehittir.

  360 Body Lift estetik çılgınlığına dikkat! Bir estetik gerdirme operasyonu olan body lift, estetik cerrahların iştahını iyice kabartmış durumda!

  360 Body Lift Ne demek

  360 Body Lift Operasyon Yöntemi Nedir?

  Obezite cerrahisi sonrasında hızlı ve aşırı kilo vermeye bağlı sarkmalar, özellikle karın bölgesinde, bacak iç kısımlarında, kalçalarda, kollarda ve deride meydana gelen sarkmalarda sarkan deri ve yağ dokusunun alınması ve cildin gerilmesi işlemine "Body Lift" denir.

  Tüm vücut germe uygulamalarına ise "360 Body Lift yöntemi" denmektedir. Body lift aşırı kilo kaybı durumunda vücutta oluşan yüz dahil tüm deri sarkmaların şeklini germe operasyonudur, zayıflama yöntemi değildir.

  360 Body Lift Zararlı Mı?

  Body lift yöntemi vücuda doğal olmayan yollarla bir gerdirme operasyon şekli olması nedeniyle ilerleyen zamanlarda ciddi cilt-deri bozukluklarına neden olmaktadır.

  Örneğin normal doğum veya sezeryan doğum sonrası sarkan deri kendini nasıl hızla toparlıyor ise ani kilo kaybı sonrası da vücut kendini hızla toparlamaktadır.

  Ancak 360 body lift yöntemi ise, ani aşırı kilo kaybına bağlı sarkan derinin alınması ve gerdirilmesi için yapılan bir estetik ameliyat.

  Bu tür estetik operasyonların bir kez yapıldıktan sonra ardı arkası kesilmeyen operasyonlara maruz kalınıyor. Bunun en belirgin örneğini ilerlemiş yaşlarına rağmen ünlülerde görülmektedir.

  Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle eski mesleklere verilen isimlerde hatırlanır oldu. İşte bunlardan biride Celep - Celeplik mesleği.

  Celep Ne Demek? Kime Denir?

  Osmanlı döneminde büyük kentlerin et ihtiyacını karşılamak için, koyun, sığır, keçi gibi canlı hayvan temin etmekle görevlendirilen kişilere "Celep" denilirdi. Aynı zamanda celeplik unutulmuş eski bir mesleklerdendir.

  Örnek;
  "Sen kasap mısın, koyun tüccarı mı, celepler le senin ne işin var?" (O. C. Kaygılı)

  Osmanlı Devletinde Celeplik

  Osmanlı döneminde Celeplik çok büyük sermaye gerektiren bir iş olduğu için gelir düzeyi yüksek olma şartı aranırdı. Ancak, Osmanlı Devleti ülkenin her bölgesinde olduğu gibi İstanbul 'da da mal satışını arz talep dengesine bırakmamıştır. Başkent olma özelliği olan bu önemli şehirde isyanları önlemek için halkı tok tutmak şarttı.

  celeplik mesleği ne demek

  Dolayısıyla devlet gıda maddelerinin fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıkça tüccarlar dönem dönem çok büyük zarara uğramaları kaçınılmazdı. Bu sebepten İstanbullu sermayedarlar için celeplik, köşe bucak kaçtıkları bir görev haline gelmişti.

  Osmanlı bu sebepten celeplik ve kasaplık mesleğinde sürgün uygulamasına benzer uygulamalara başvurmuştur. Kanunsuz işler çevirdiği tespit edilen tüccarlar, zorunlu olarak celeplik görevine getirilmiştir.

  Günümüzde celeplik mesleği anlayışı daha farklı, örneğin özellikle Kurban Bayramına yakın bir zamanda, İstanbul'a canlı hayvan ticareti yapan tüccarlar gibi, tamamen katı kuralsız denetimsiz kasap ticareti anlayışı denilebilir.

  Adı TRT 1 kanalında yayınlanan televizyon dizisinde gündeme gelen "Yalaza" nedir? ne demektir?

  Yalaza Ne Demek

  Yalaza Nedir? Yalaza Neye Denir? Kökeni Nedir?

  Türk Tarih Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre "Yalaza" kelimesinin anlamı "Alev" olarak geçer. Alev kız ismi olarak kullanılır, ancak Alev veya Ateş isimleri cehennemi çağrıştıran isimler olması nedeniyle kesinlikle caiz değillerdir. Daha fazla bilgi için isim anlamlarına bakınız.

  "Ay ışığının altında çeliklerin çarpışmasından yalazalar (alevler) parlayıp sönüyordu." (N. Atsız)

  Yörelerde Yalaza Ne Demek?

  Sohbetlerde insanları eğlendirmek amacıyla anlatılan abartılı öykülere "Yalaza" denir. Özellikle Sakarya'nın Taraklı ilçesinde asparagas haberler yalaza olarak nitelendirilir. Yalaza bir nevi yalan, gerçekle alakası olmayan haberlere yalan yerine yalaz kelimesi kullanılıyor.

  Üniversite sınavına hazırlanan ve İktisat bölümünü seçecek adayların bu mesleğin tanımı hakkında kısa açıklayıcı bilgiler.
   İktisat Mezunu Ne İş yapar
  En Basit Tanımıyla İktisat Nedir?
  İktisat en basit tanımıyla sınırlı kaynaklarla sınırsız olan isteklerin nasıl karşılanacağını ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır. Daha anlaşılır şekilde söylemek gerekirse "Kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları karşılamaya" "İktisat" denir.
  İktisat bölümü mezunu ne iş yapar? iş alanları nelerdir?
  Dört yıllık programını bitiren mezunlar, CEO'luk, bankacılık, muhasebe, müfettişlik, finans danışmanlığı, borsa, akademisyenlik, maliye, devlet daireleri ve devlet kurumları olarak İMKB, Merkez Bankası, SPK gibi para kavramının var olduğu her yerde iş imkanları vardır.

  Ayrıca özel sektörlerde farklı alanlarda insan kaynakları, satış pazarlama, yöneticilik gibi iş alanlarında çalışabilmektedir.

  Yoğun eleştirilere maruz kalan Google (blogspot) blogger servisine Contempo, Soho, Emporio ve Önemli adlı yeni temalar ekledi. Ancak blogger'ın yeni temaları kullanıcılardan bir hayli şikayet almış durumda.

  Özellikle Emporio teması çok tutulmasına rağmen en fazla eleştiriye maruz kalan tema oldu. Blogger tekrar güncelleme yaparak temalarda değişikler yaptı. Ancak bu değişiklikler kullanıcıları tatmin etmedi.

  Örneğin aşağıdaki Emporio teması görselinde olduğu gibi sayfa içi görsellerin arka planda bulanık resim halinde görünmesi kullanıcıların tepkisine neden oldu.

  emporio arka plandaki görseli kaldır

  Emporio sayfalardan arka plan resmini gizle:

  Arka plan resmini yayınlarda gözükmemesi için basit bir şekilde gizleyebilirsiniz. Bunun için Tema → ÖzelleştirGelişmişCSS Ekle seçeneğine aşağıdaki kodu ekleyin kaydedin.
  .bg-photo {
  display : none;
  }
  Artık makale görseli, arka planda görünmeyecektir.

  emporio arka plan resmi kaldırma

  Arka plan resmini tamamen kaldırma:

  Emporio temasından yayın görselinin arka plan resmi olarak gözükmemesi için aşağıdaki kodları bulun.

  TemaHTML'yi DüzenleCTRL+ F aşağıdaki kodları bulun.
  [code type="CSS"]
  <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
              <b:if cond='data:widgets.Blog.first.posts.first.featuredImage'>
                <b:include data='{                                  image: data:widgets.Blog.first.posts.first.featuredImage,                                  selector: &quot;.bg-photo&quot;                                }' name='responsiveImageStyle'/>
                <div class='bg-photo-container'>
                  <div class='bg-photo'/>
                </div>
              </b:if>
            </b:if>
  [/code]
  Bulduğunuz kodların hepsini silin kaydedin. Blogger yeni temalar hakkında başka sorunlarınız varsa aşağıdaki yorum kutusundan bize yazın.

  Author Name

  erkan

  İletişim Formu

  Ad

  E-posta *

  Mesaj *