yayınlar

İsim anlamları adı altında açılan internet sitelerine çok dikkat edilmesi gerektiğini ve bu kişilerin hiç bir ilmi bilgisi olmadığını, her isim anlamları yazılarımızda anlatmaya çalıştık. İşte bunlardan biride "Beliz" ismidir.

Beliz İsminin Kurandaki Anlamı

Beliz İsminin anlamı ve Kuran-ı Kerimdeki Manası:
Beliz; Türkçe bir kelime değildir, Türk dil kurumu sözlük anlamında da bir karşılığı yoktur. Beliz, Kur'an-ı Kerim'in "Lokmân Suresinin 11. Ayetinde geçer ve Ayetin tefsiri şu şekildedir.

Lokmân Suresi 11. Ayeti Arapça:
"Hâzâ halkullâhi fe erûnî mâzâ halakellezîne min dûnihî, beliz zâlimûne fî dalâlîn mubîn (mubînin).

Lokmân Süresi 11. Ayeti Türkçe  Mânası:
"İşte bu, Allah'ın yaratışıdır. Gösterin bakalım bana O'ndan başkalarının ne yarattığını? Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler."

Beliz Arapça kelime olarak anlamı:
Kelime: →  Anlam:
Beli: → doğrusu (bilakis)
z-zalimune: o zalimler.

Beliz ismini koymak caiz midir?
Yukarıda görüldüğü üzere beliz "Bilakis (doğrusu)  zalimler" lafzının yarısıdır ve isim olarak konulamaz. Anne baba önce evladına ne isim koydu diye sorulacak, beliz Kuranda geçiyor diye çocuğa verilmemelidir.

Milletçe Kuranda geçen ama hiç kimsede olmayan isimler ararız oysaki bu yanlış bir düşüncedir. Firavun Kuranda var ama hiç kimsede yok, çocuğa böyle bir ad koyamayacağımıza göre isimin anlamını internet ortamında kopyala yapıştırcılar'dan değil, ilim ehlinden öğrenin.

İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rek'at namaz kılar. Bu namaza "İstihâre" namazı denir.

İstihâre Namazı Kılınış Şekli:
 • Birinci rekâtta Fatiha suresinin ardından Kafirûn suresi okunur.
 • İkinci rekâtta Fatihadan sonra İhlâs suresi okunur.
 • Namaz sonunda da istihâre duası okunur.
İstihâre Namazı Duası Arapça Harflerle;
  istihare namazi duasi

  Sonra abdestli olarak kıbleye yönelip yatılır.

  Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir. Bu şekilde istihâre namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da hadis-i şerifle buyrulmuştur.

  Peygamber Efendimiz (asm), ashabına istihareyi öğretirdi. İstihâre namazını kılmak mümkün olmayınca yalnız dua ile yetinilir.
  "Hazret-i Câbir demiştir ki; Resülullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi (büyük-küçük) işlerimizin hepsinde bize istihâre duası ta'lim ederek buyurdu ki; "Sizin biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil. (istihâre niyetiyle nâfile olarak) iki rekât namaz kılsın. (Namazdan) sonra şöyle dua etsin' (dedi ve aşağıdaki duayı okudu)." (Buhâri)
  İstihâre Duası Türkçe Meâli:
  "Ya İlahi! Doğrusu ben, senden ilminle hayırlı olanı seçmeyi diler ve senden kudretinle güç kuvvet ister ve yüce fazlından talep ederim. Çünkü, şüphesiz senin gücün (herşeye) yeter, benim ise gücüm yetmez. Hem sen (herşeyi) bilirsin, ben ise bilmem. Çünkü, gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin.

  Ya İlahi! Eğer bu iş, benim hakkımda ve dinim ve maişetim ve işimin akıbeti hakkında, hem işimin hemen veya daha sonra olması hayırlı ise ki, onu sen bilmektesin, ona göre onu bana mukadder kıl ve onu bana kolaylaştır! Sonra onu hakkımda bereketli eyle!

  Eğer bu iş benim hakkımda ve dinim ve maişetim ve işimin akıbeti hakkında hem işimin hemen veya daha sonra olması hakkında hayırlı değilse ki, onus en bilmektesin, ona göre onu benden beni de ondan uzaklaştır!

  Hayır neredeyse bana onu takdir eyle!
  Sonra beni ondan hoşnut eyle!"

  Bir dolandırıcılık yöntemi olan ponzi oyununa dikkat!

  Ponzi Oyunu Nedir?
  Ponzi Oyunu ya da Ponzi Düzeni, (İngilizce adı: Ponzi Scheme), yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.
  Ponzi Ne Demek

  İktisadi olarak iyi konumda olan bir ülkede faiz oranları oldukça düşüktür. Bu bir nedenle fona ihtiyacı olan kişiler için ucuz borçlanma demek olduğu kadar birikimlerini değerlendirmek için faiz geliri talep edenler için de düşük kazanç demektir.

  İşte bu noktada kişi, finansal kurumların vaadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışır. Örneğin ülkedeki faiz oranı %3 ise Ponzi Oyunu oynayan kişi yatırımcılara %10 faiz önerir.

  Ardından %10 faiz getirisi vaadettiği kişilerin parasını ödemek için yeni yatırımcılara %11 faiz önerir. Aynı şekilde %11 faiz önerdiği kişilerin parasını ödemek için yatırımcılara daha yüksek faiz önerir. Bu döngü sayesinde -ülkede finansal istikrar sürdüğü sürece- hem oyunu oynayan kişi hem de yatırımcılar kazanmış olur.

  Tarihte bilinen ilk ponzi oyunu, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu oyun sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmış; ancak aslında ortada olmayan bu karlar nedeniyle oyun daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür.

  Türkiye'de saadet ve titan zinciri adıyla bilinen yöntemler ponzi oyununa örnek olarak verilebilir.
  Kaynakça: wp

  Türkçe anlamı "Ev İdaresi" olan Housekeeping; Konaklama işletmelerinde, otel, tesis konuk odalarını, koridorlarını, salonlarını ve tesisin genel temizliğini, tertip, düzen ve bakımını yapan bölümdür. Sektörde bu bölüme "Housekeeping" adı verilir.

  Housekeeping ne is yapar

  Housekeeping Ne İş yapar?
  Housekeeping bölümü, işletmenin hedeflediği standartlara ve mali portreye sadık kalarak otelin hijyenik ve estetik temizlik bakım işlevlerini yerine getirir. Bu bölüm işletmelerde doğrudan gelir getirmeyen destek birimdir. Ancak sağlıklı bir bütçe ile tasarruf sağlayarak bir otelin gelir artışını etkileyip yatırımı korur.

  Housekeeping her ne kadar perde arkasında destek bölüm olarak görülse de konukların yatak odalarına kadar giren bir sorumluluk taşımaktadır.

  Dolayısıyla konukların işletmelere karşı izlenimlerini olumlu ve olumsuz olarak etkileme gücüne sahip bölümlerden biridir.

  Özetlemek gerekirse, işletme standartlarına uygun kalitede temizlik, bakım, dekorasyon, personel eğitimi konuları ve konuğa sunulan hizmetlerin organizasyonunu yapan, işletme verimliliğini artırıcı önlemler alarak uygulatan bölüm yöneticisi.

  Kısa zamanda ölümcül tehlikelere neden olan kolera salgınına dikkat!

  Kolera salgını

  Kolera Hastalığı Nedir?
  Kolera, kalabalık ortamlarda yaşayan savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda kolayca yayılıp ölümlere yol açan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

  Kolera, Vibrio cholerae isimli bir bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonudur ve hastalığın bulaşma yollarının başında içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler gelir.

  Hastalık, ince bağırsaklara tutunarak ishal, karın ağrısı, şişlik ve kusma belirtilerine neden olur. Aşırı su ve tuz kaybı meydana getirir, bu nedenle saatler içinde ölüme neden olabilir. Kolera tedavisi antibiyotiklerle yapılır.

  Hastalık kötü hijyen koşullarında salgınlara dönüşebiliyor. Örneğin son yıllarda yoksulluk ve savaş nedeniyle Suriye, Afrika ülkeleri ve Filistin gibi ülkelerde kolera hastalığına yakalanma riski daha fazladır.

  Koleranın bulaşma yollarından birisi de taşıyıcı ya da hasta kişilerin dışkılarıdır. Bunlardan yayılan bakteriler vücuda girdikten 6-48 saat sonra hastalık ortaya çıkıyor.

  Kolera Hastalığı Tedavisi:
  Ölüm riski çok yüksek olan ve bugün hâlâ binlerce insanın ölümüne yol açan koleranın tedavisi aslında fazlasıyla basittir. "Oral rehidrasyon tedavisi" (ağızdan sıvı tedavisi) olarak da adlandırılan tedavi ile kolera hastaları kısa sürede sağlıklarına kavuşabilirler.

  Bu tedavide, kaybedilen su ve elektrolit (sodyum, potasyum, klor, bikarbonat) kaybını yerine koyabilmek ve normal beslenemeyen hastaya enerji sağlayabilmek amacıyla, hastaya vücudun normal sıvı-elektrolit dengesine eşdeğer (izotonik) bir tür tuz ve glikoz karışımı içirilir.

  Herhangi bir şey içemeyecek durumda olan daha ağır hastalara (toplam hastaların yaklaşık %10-20'si) ise karışım damardan verilir. Durumu çok ağır ve acil olan hastalara ise tetrasiklin ve tetrasiklin benzeri antibiyotiklerle antibakteriyel tedavi uygulanır.

  Altı köşeli yıldız sembolü İsrail bayrağının bilinmeyen gerçek anlamı.

  6 koseli isral sembolu

  İsrail Bayrağının Anlamı:


  İsrail bayrağı beyaz zemin üzerinde altta ve üstte boydan boya iki mavi şerit ve ortasında 6 köşeli yıldızdan oluşur. Üstte bulunan boydan boya mavi şerit (çizgi) Türkiye'de bulunan Fırat Nehrini temsil eder. Alttaki mavi şerit ise Mısırdaki Nil Nehrini temsil eder.

  Bu iki nehir arasındaki topraklar (tahrip edilmiş hiç bir hükmü geçerliliği olmayan) kutsal tevrat'ta geçen İsrailoğulları'na Tanrı tarafından vaadedilmiş topraklar anlamındadır. Ortadaki altı (6) köşeli yıldız ise, (siyon yıldızı) Davut yıldızını temsil eder.

  Yakında Davut yıldızı hakkında detaylı yazı eklenecektir...

  İletişim Formu

  Ad

  E-posta *

  Mesaj *