En son yayınlananlar

Sağlık Bakanlığının Devlet Hastanelerinden randevu almak için Sağlık Bakanlığının vatandaşlara iki türlü hizmet sunmaktadır. Bunlardan birincisi MHRS online internetten randevu alma sistemi ve Alo 182 telefon hattı.

İnternetten online randevu almak için MHRS kayıt sitemine üye olmak gerekiyor, ancak üye olma işlemi zahmetli olması nedeniyle alo 182 hattı üzerinden kolayca randevu almak isteyen hastaların şikayetleri bir hayli artmış durumda.

alo 182 çıkmıyor

Başlıca Alo 182 hattının şikayet nedenlerinin başında, Alo 182 hattının aranmaması, sürekli meşgul çalması, cevap vermiyor olması ve bazende hiç çıkmaması.

Alo 182 Hattı Neden Aranmıyor Sorunu:

Cep telefonlarından veya sabit hatlardan Sağlık bakanlığının Alo 182 randevu hattını aradığınızda aranmıyorsa veya sürekli meşgul çalıyorsa hatta çıkmıyorsa bunun nedeni sitemdeki aşırı  yoğunluktan kaynaklanmaktadır.

Çözüm olarak Alo 182 hattını mümkünse gece 23:50 ve 05:00 saatleri arasında aramak gerekiyor. Çünkü bu saatlerde sistemde aşırı yoğunluk yaşanmamaktadır.

Normal saatlerde milyonlarca hastaların aynı anda sistemi aramaları durumunda sistem yoğunluktan kilitlenme noktasına gelmektedir.

Cihad Ne Demek

İslamda en çok yanlış anlaşılan kelimelerden biri "Cihat" kelimesidir. Cihad sadece gayri müslimler de değil müslümanlarda da çok yanlış anlaşılan bir kelimedir.

  Kısaca Cihad Kelimesinin Gerçek Anlamı Nedir?

  Cihad Arapçada "Cehd" kökünden gelir ve "Çalışmak" "Çabalamak" "Gayret Etmek" "Azim" anlamlarına gelen gayretin aşırı derecesidir. Cihad, Allah yolunda her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. İslami açıdan mesela bir insanın nefsine karşı mücadele etmesi "Cihad" anlamına gelir.

  Örneğin bir öğrenci (Allah rızası için iyi yerlere gelebilmek için) sınavlarını kazanmak için mücadele ediyorsa cihad yapıyordur. Cihad genel olarak çaba ve mücadele anlamına gelir.

  Batılılarda ve Gayri Müslimlerde Cihad Anlayışı

  Gayri müslimlerce topluma empoze edilmiş cihad anlayışı, ilk hatırına gelen, İslam'ı reddeden her kâfiri boğazlamaya hazır, elinde kılıç bir "Barbar Türk" veya elinde kaleşnikofu - kılıcı olan bir "Arap teröristi."dir.

  Batı ve çoğu gayrimüslimler Cihad kelimesini "Holy War" (kutsal savaş) olarak çevirmişlerdir. Oysaki "Kutsal Savaş" Arapçada "Harbu'l mukaddese" dir ve "Harbu'l mukaddese"kelimesi Kuran-ı Kerimde ve hiçbir sahih Hadisi Şeriflerde geçmez.

  "Kutsal Savaş"kelimesi ilk Hristiyan haçlıları için kullanılmış bir kelimedir. Haçlılar Hristiyanlık adına binlerce insanı öldürdüklerinde bu eylemi "Kutsal Savaş" olarak tanımladılar. Bu gün onlar için kullanılan bir kelimeyi çarpıtarak müslümanlar için de kullanmak istiyorlar.


  Cihad Hakkında Kuranı Kerimde Geçen Ayetlerden Bazıları

  (Ey müminler!) sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak elbirlik (savaşa) çıkın. Allah yolunda mallarınızla,canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu, sizin için çok hayırlıdır. (Tevbe suresi 41. Ayet)

  "Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz." (Al-i imran suresi 142. ayet)


  "İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar" (Tevbe Suresi 20. ayet)

  Cihad hakkında Kuranı kerimde geçen bir çok ayetten 3 tanesini yazdık.

  Soru: Dört Yapraklı Yonca'nın Gerçek Anlamı Nedir? Kuran-ı Kerimde hangi ayette geçiyor? 4 Yapraklı yonca hikayesi gerçek mi? Hristiyan inancına göre dört yapraklı yonca bulan şanslı olduğu söyleniyor bu doğru mudur?

  dort yapraklı yonca hikayesi

   Cevap: Allah katında hak din ve tek din İslamdır (Müslümanlık) harici hiç bir dinin, Allah katında hiç bir önemi yoktur.

   İslam dininde şans diye bir şey var mı?

   Allah (c.c) ilmi dışında hiç bir iş gerçekleşmez. En'am suresi 59.Ayet'te de belirtildiği gibi,

   ''O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez''

   Her yazgı kaderullah'dır ve hiç bir şey tesadüfi değildir, her işlenen ve işlenecek olan, yaşanan ve yaşanacak olan Allah indinde yazgıdır. Şans diye bir şey yoktur, nasip, kısmet vardır.

   Tesadüflere Allah indinde asla yer yok, ancak tevafuk yani Allah'ın dilemesi vardır. Hiç bir şey kendiliğinden oluşmaz, yüce yaradan her şeyin yaratılmasını ve oluşmasını diler, ''Ol'' der ve olur.

   "Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık." (Kamer Suresi, 49. Ayet)

   Nasip, Kısmet, Kader ile ilegili bu ayet her şeyi net bir şekilde anlatmaya yetiyor.

   Dört Yapraklı Yonca Efsanesi - Hikayesi Gerçek mi?

   4 yapraklı yonca hikayesi İslam hukukuna tamamen ters aslı astarı olmayan safsatadan ibarettir. Hristiyan inancında Hz. Havva'nın cennette dört yapraklı yonca ile dolaştığı söylenir. Ancak Kuranı Kerimde böyle bir hadise geçmez.

   Bu değişime uğramış İncil de ve Allah (c.c) tarafından okunması dahi haram kılınmış Hristiyanlar tarafından ortaya atılmış bir palavradır. Dört yapraklı yonca Hristiyanlar tarafından Müslümanları yonca efsanesine inandırma amaçlı ve Allah'ın yazgısına muhalefet olmaları için ortaya attıkları bir saftadır. Dikkat edilirse bu sosyal medya araçlarından Whatsapp ikonlarında vardır.

   Yonca Kuran-ı Kerimde Hangi Ayette Geçiyor?

   Abese suresi 28. ayetinde yonca ile ilgili ayet şu şekildedir.
   "Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık." Bu ayette Allah kulları için yarattığı nimetleri bildirmektedir.

   4 Yapraklı Yoncanın Bir Anlamı Var mıdır?

   Nasıl elmas, altın veya bitki türleri zor bulunuyorsa, 4 yapraklı yoncanın bu şekilde zor bulunması normaldir. Yukarıda belirtildiği üzere dört yapraklı yonca bulan bir kimse için hiç anlam ifade etmemektedir.


   Dört yapraklı Yonca Dövmesi Caiz midir?

   Allah Kur-anı Kerimin de sadece dövmeyi değil fıtratı, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekilleri değiştirme mânasında süs, makyaj ve değiştirmeleri yasaklamış, bunları şeytani saymıştır. Bu hususta Kur-anı Kerim'in Nisâ suresi 4/199 ayeti kerimesinde şeytan şöyle demişti:

   "Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler." Nisâ: 4/119

   Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

   "Peruk takan ve taktıran, kaşlarını alan ve aldıran vücuduna dövme yapan ve yaptıran lânetlenmiştir!' buyurdu" (Ebu Davud) (Müslim, K. el-Libâs, 119; Buhârî, K. el-Libâs, 82-87)

   Allah Kur-anı keriminde Haşr suresi 7. ayetinde "Rasul size ne verdi ise onu alınız, size neyi yasak etti ise ondan sakının." (Haşr 7) Ayetinde apaçık belirtilmiştir.

   Tüm model modem WiFi router genelde cihazın arkasında veya kitapçığında yazan varsayılan bir şifre ile gelir. İstediğiniz zaman WiFi şifresini ve kullanıcı adını değiştirebilirsiniz.

   Modem WiFi Şifresi nasıl Değiştirilir

   Modem WiFi şifresini ve kullanıcı adını Windows 7, 8, 8.1 ve 10'da komut satırı üzerinden yapamayanlar aşağıdaki internet sağlayıcı firmaların modemlerine göre değiştirebilirsiniz.

   Modem WiFi Şifre ve Kullanıcı Adı Değiştirme linkeri

   Yukarıda verdiğimiz linklerde, "Türk Telekom (TTNet)"  "Uydunet" tüm model wifi şifresi ve kullanıcı isimlerini komut satırı girmeden resimli anlatımları takip ederek kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

   Her isim anlamları yazılarımızda özellikle sosyal medyanın kaynaksız tamamen uydurma isim anlamlarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık.

   Özellikle neredeyse tüm dizi- sinema filmlerinde isimler özenle seçildiğini ve hedeflerinin İslami değerler olduğunu söyledik.

   Börü İsminin Anlamı Manası Nedir

   Börü İsminin Kökeni Nedir?

   Börü kelimesi kökeni eski Türk toplumlarından gelir ve eski Türkçede "Börü" "Kurt" manasına gelir. Börü sözlük anlamı ise "Kurt, yiğit, bahadır" anlamlarına geliyor.

   Börü İsmi caiz midir? Çocuğa Börü İsmi Konur mu?

   Börü ismi Kuranı Kerimde geçmez, Arapça bir karşılığı da yoktur. Börü Türkçe anlamı "Kurt" demektir. Kurt ise (canidae) köpekgiller familyasından gelen bir hayvan çeşidi olduğundan çocuğa hayvan isimleri koymak caiz değildir.

   Her anne baba ocuklara güzel isim koymalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
   "Çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evladın babası üzerindeki haklarındandır." [Ebu Nuaym]

   "Kıyamette, babanızın ismi ile beraber (Mesela Ali oğlu Emin, veya Ali kızı Emine diye) çağrılacaksınız. O halde isminiz güzel olsun!" [Ebu Davud]

   Börü Budun Efsanesi Gerçek mi?

   Ciddi araştırmalar ciddi kaynaklardan yapılabilir, börü budun efsanesi tamamen internet ortamında uydurulmuş palavra bir öyküdür. Hiç bir sahih kaynakta Börü Budur efsanesi geçmemektedir.

   Anlaşılacağı üzere börü ismi medya organları tarafından özellikle seçilmektedir, amaç insanları medya yoluyla islami değerlerden uzaklaştırmaktır.

   BTK nedir? açılımı nedir hakkında kısa özet bilgiler.

   BTK Açılımı Nedir? BTK Nereye Bağlı

   BTK açılımı "Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu" dur. Baş harflerinin kısaltılmış hali (BTK) Türkiye Cumhuriyeti telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurum.
   btk açılımı nedir
   Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı bir kurumdur.

   BTK Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

   Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK), telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen ilk sektörel kurumdur. Başlıca görevleri haberleşme araçlarında telefon, internet vs gibi telekomünikasyon hizmetlerini düzenleme ve denetleme ile ilgili görevli kurumdur.

   Author Name

   erkan

   İletişim Formu

   Ad

   E-posta *

   Mesaj *