En Kısa Zamanda Hayırlı Evlilik Yapmak için Dua

Soru detayları: Kısmetim kapalı kısmetimi açmak için görücü gelmesi için hangi duayı okumalıyım? Evlenmek istiyorum nasıl dua etmeliyim? En kısa zamanda hayırlı bir evlilik yapmak için hangi zikirler ve dualar okunur?

Kısmet Kapanır Mı?

Kıymetli okuyucularımızdan gelen sorulara cevap niteliğinde hazırladığımız bu yazıyı istifadelerinize sunuyoruz. Değerli okurlarımız dinimizde "kısmetim kapalı" diye bir kavram yoktur.

Dinimizde Kısmeti beklemek vardır, dolaysıyla kısmeti geç olanlar evlenememe evde kalma korkusu telaşına düşerek "Kısmetim Kapalı" yanlışına düşmektedir. Dinimizde her şey Levh-i Mahfuzda yazılmıştır, Levh-i Mahfuz, Allah’ın gökleri ve yeri yaratmadan önce yazmış olduğu bir kitaptır.

"Allah (o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ana kitap (olan Levh-i Mahfûz) ise O’nun katındadır." [Rad, 39]

Kısmet nasip bağlama işleri büyücülük, büyü yapma işlerine girer, şayet kötü niyetli biri veya birileri kişinin evlenmemesi için büyü yaptı ise bu büyücülük tür. Aşağıdaki duanın faziletleri o kadar çoktur ki, hem büyü sihir bozmak için hemde evlenemeyenler için hayırlı bir evlilik yapmak için okunan muazzam duadır.

Evlenme duası - zikri hakkında

Aşağıdaki dua aslında ism-i şeriftir, Allah'u Te'âlâ'nın İdris Aleyhisselama öğrettiği 40 ism-i şeriflerden biridir. Bu ism-i şerif, Esmain Erbain İdrisiyye kitabından orijinal haliyle nakledilmiş muazzam bir duadır. Fazileti saymak bitmeyen bu dua en kısa zamanda hayırlı biriyle evlilik yapmak için okunur, her ne sorunu varsa düzelir.

Allâh-u Te'âlâ bu zikir sayesinde akıbetini hayırlı eder. Kaynağı ve fazileti sayfanın sonunda verilmiştir. Duanın kabulü için 5 vakit namazları kaçırmama şartı, takvâya riâyet ve hâlis niyettir. Namaz nasıl kılınır bilmeyenler için; Erkek bayan resimli namaz hocası

Evlenme duası Video olarak izle:

Hayırlı Evlilik Yapma Duası (ism-i şerif) Arapça Okunuşu

evlenme duasi

Latin harflerle Türkçe okunuşu:

"Ya rahiime külli sariiğin ve mekruubin ve ğıyaasehü ve maazehü yaa rahimü"

İsm-i Şerifin sayısız faziletlerinden bazıları:

7) Bu ism-i şerifi hergün her yüzün başında ve sonunda Rasûlüllâh ( sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)'e salevât-ı şerife okuyarak üç yüz altmış (360) kere okuyan kişiye bazı lütuflar ihsan edilir; hapisteyse kurtulur, borcu varsa borcunu öder, hasta ise iyileşir, fakirse zenginleşir.

İç alemde sorunlar varsa düzelir, ne isteği varsa hâsıl olur, evlenemiyorsa evlenir, eşi ile arasında sorunları varsa düzelir, çocuğu olmuyorsa takvâ sahibi bir çocuğu olur, sinirli birisi ise yumuşak huylu (halim-selim) biri olur.

Hasetçi biri ise haseti zâil olur (kıskançlık huyu kaybolur) kibirli ise tevâzulu (alçak gönüllü) olur, cimri ise cömert olur, hırslı ise kanaatkâr olur ve Allâh-u Te'âlâ bu zikir sayesinde akıbetini hayırlı eder.

Bu İsm-i Şerifin kaynağı hakkında kısa bilgilendirme:

Bu ismi şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur. Evliyâullahtan bir çoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır. Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir olur.

Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir. Allâh-u Te‛âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona îman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetinde bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir. Birbirinden tevârüs yoluyla bu isimler Îsâ (Aleyhisselâm)a intikal etmiştir.

O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacayı iyileştirmiş ve bir nice mucize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te‛âlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır.

Böylece Îsâ (Aleyhisselâm)ın göğe kaldırılışından sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâlî kalmıştır.

S.A) baʽs olunup gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (S.A) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifleri Habîbine tekrar inzal buyurmuş ve bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlüllâh (S.A) de bu ism-i şerifleri okumuş Allâh-u Te‛âlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve eshâbını kâfirlere gâlip kılmıştır.

Kaynak: (Muhammed er-Râdî el-İdrisi el-Hasenî, Tercemetü ma'lemeti me'âlimi Sûs, 1/314) (Erba'in-i idrisiyye Cübbeli Ahmet Hoca)

Ayrıca Bakınız: 40 ism-i şeriflerin faziletleri

Dinimizde evlilik yaşı ile ilgili Ayet:

Dinimizde evlilik çağı Nisa suresi 6. Ayetinde aşağıdaki gibi geçmektedir.

Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (buluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

Ayrıca bir çok Hadislerde erken yaşta evlenme tavsiye edilmiştir. Maalesef batılı münafıklarin "Kadına Özgürlük" naraları ile genç kızları ağır çalışma ortamına iterek, hayatlarını kolaylıktan zorluğu yöneltmektedir.

Dinimiz kadınların rahatlığını düşünmüş, geçim yükünü erkeğe vermiştir. Eve bakmakla hükümlü erkektir. İslam dininde Kadınların çalışma zorunluluğu veya eve rızık getirme gibi bir mecburiyeti yoktur. Batı zihniyeti özgür kadın tanımlamasıyla kadınları çalışmaya mecburmuş gibi göstermesi, kadının geç evlenmesine neden olmaktadır.

Allah tüm bekarlara hayırlı bir eş nasip eylesin.

Yorum Gönder for "En Kısa Zamanda Hayırlı Evlilik Yapmak için Dua"