12 Bin Salavata denk çok faziletli Salavat-ı şerife Türkçe Arapça

Fazileti çok olan bu Salavat-ı Şerifeyi Yüce İslam dininde ister hayızlı nisaflı kadın olsun, ister gusülsüz cünup olsun, Tespih ve zikir etmelerinde hiç bir sakınca yoktur. Ben bu Salavatı- şefireyi okudum acaba sevap alır mıyım derdi de yoktur.

Bu salavat-ı şerifeyi bir kere okuyan kimse, diğer salavat-ı şerifeleri on iki bin defa okumuş gibi sevaba nail olur. İstanbul fethedilirken bütün veliler, emirler, gaziler bu salavatı okumayı ihmal etmemişlerdir. Akşemseddin hazretleri, Müftü Ali Efendi bu salavat-ı şerifeyi kendilerine vird (günlük zikir, vazife) edinmişlerdir.

12 bin salavata denk salavat-ı şerife Arapça okunuşu.

12 bin salavat-ı şerife Arapça okunuşu

12 bin salavata denk salavat-ı şerife'nin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme salli alâ Muhammedinin nebiyyi adede men sallâ aleyhi minel ahyâr ve adede men lem yüsalli aleyhi minel eşrâr ve adede katarâtil emtâr ve adede evrâkıl eşcâr ve adede enfâsil müstağfirine bil eshâr ve adede mâ kâne ve mâ yekünü illâ yevmil haşri ve karâr ve salli aleyhi mâ teâkabel asarân ve kerrarel cedidân vestakbelel ferekudân ve adede emvâcil bihâr ve adader rimâli vel kıfâr ve belliğ rühahü ve ervâha ehli beytihi minnet tahıyyete vet teslime ve alâ cemi'ıl enbiyâi vel mürselin.

Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin. Allahüme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin bi adedi külli zerratin elfe elfe merrah. Allâhümme salli alâ Muhammedinin nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Sübbûhun kuddûsün rabbüna ve rabbül melâiketi verrûh. Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lemü inneke entel e'azzül ekram.

12 bin Salavat-ı Şerifenin faziletleri:
Bu salavat-ı şerifeyi okuyan kişi, diğer salavat-ı şerifeleri 12 bin defa okumuş gibi sevap kazanır. Bu salavat-ı şerifeyi okuyan bir talebe , dersine başlasa Hak Teala ona rahmet nazarı ile bakar, Cehennemi ona haram kılar.

Farz namazların sonunda okuyan kimse Cenabı Hakkın sonsuz rahmet ve merhametine nail olur. Allah çok yüce bir melek yaratır ve o melek onun için kıyamete kadar tevbe istiğfar getirir. Allah bu salavatı okuyanın malına, rızkına, ömrüne, bereket ihsan eder.

Her yerde sözü ve sohbeti dinlenir, herkesten hürmet ve saygı görür. Kalbine her şeyin mana ve hikmetini anlayacak bir ilim ilham olur. Hiç sıkıntı yüzü görmez. Kıyamet günü Hz. Muhammed (s.a.v) efendimiz'in sancağı altında haşr olma bahtiyarlığına erişir.

Cuma geceleri bu salavatı kırk defa okuyup yatan kimse, Hazreti Peygamber Efendimizi rüyasında görme şerefine nail olur. Bir dilek ve muradınızın hallolması için yatsı namazından sonra üç defa İhlas-ı şerif, üç defa Ayet'el Kürsi, üç defa Fatiha-i şerifi okuduktan sonra, kırk defa bu mübarek selavat-ı şerifeyi okur.

Ancak kötü iş maksatlı yapılmamak kaydıyla, Her ne niyet ve murad için okunursa Hak Teala yakın bir gelecekte dilek ve muradını verir.

Yorum Gönder for "12 Bin Salavata denk çok faziletli Salavat-ı şerife Türkçe Arapça"