Bütün günahları affettiren istiğfar duası | Netbilen Haber

Header Ads

Bütün günahları affettiren istiğfar duası

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;

Günahları Denizlerin köpüğü kadar olsa, ağaçların yaprakların adeti kadar günahı olsa, savaştan kaçmış bile olsa ( savaştan kaçmak 7 büyük günahtan biridir) günahları affolunur.
Tüm günahlardan arınma duası

Çok sağlam kaynaklara dayanan bu istiğfar duasını en az üç kere okuyan günahlardan arınmış olur.

Tüm günahları Affettiren istiğfar duası:
Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh.

Anlamı: Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.

Diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, Denizlerin köpüğü adeti kadar günahı olsa, ağaçların yaprakların adeti kadar günahı olsa günahları bağışlanır.

Kaynak: Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Daavât 118; Hâkim, el-Müstedrek, I, 511. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 57. Bu istiğfar duasını en az üç kere söylemek gerekmektedir, sayıyı artırmakta bir sakınca yoktur.

Hiç yorum yok