Tema Vakfı Açılımı Nedir? Tema Vakfı görevleri nelerdir kısaca bilgi

Tema vakfı nedir, Tema vakfının açılımı nedir? Tema vakfı görevleri ile ilgili kısa bilgiler?

tema vakfi neden kuruldu

Tema Vakfı Nedir? Açılımı nedir?

Tema Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı.
Tema Vakfı Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı adı ile 11 Eylül 1992 yılında kurulmuştur.

Tema Vakfı Kurucuları Kimlerdir?

Tema Vakfı kurucuları, Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur.

Ayrıca oku: Akut görevleri nelerdir

Tema Vakfının kuruluş amacı nedir?

Tema Vakfının kuruluş amacı, Ülkemizde yaşanan erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı halkın dikkatlerini çekmektir. Tema Vakfı "Türkiye Çöl Olmasın" sloganı ile erozyonla mücadelede devlet desteğini yanına alarak, doğal varlıkları koruma adına daha güçlü mücadele vermektir.

TEMA Vakfının Faaliyetleri, Görevleri ve Amaçları Nelerdir?

Ülkemizde bulunan doğal varlıkların, çevre sağlığının, bitki örtüsünün, toprağı korunmasını sağlamak, erozyonla mücadele etmek ve halkı, çevreyi ağaçlandırma konusunda bilinçlendirmek. Erozyon sonucunda oluşabilecek sorunları halka aşılayabilmek ve erozyonla mücadele hareketini başlatabilmek. İnsanlara ağaç ve orman sevgisini aşılamak.

Hayvancılığın vazgeçilmez unsuru olan çayırları ve meraları korumak ve bu alanları daha da genişletmek. Doğal zenginliklerin ve doğal kaynaklarını bilinçsiz olarak kullanılmasını engellemek ve bu bilinci insanlara vermek.

Çölleşme konusunda insanları bilinçlendirmek ve Dünya’ya örnek olacak bir çalışmaya Türkiye’de öncülük etmek. Tema vakfının amaçlarını geliştirebilmesi için gerekli olan yasaların çıkmasını sağlamak. Biyo çeşitlilik, toprak, su, doğal çevre gibi unsurların korunması ve bu unsurların korunması için politikalar geliştirmektir.

TEMA Vakfının Hedefleri Nelerdir?

Tema Vakfının hedefleri, Ülkemiz en değerli hazineleri, toprak, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesidir. Tema vakfı, bu amaçla bir devlet politikasıyla bu doğal kaynakların korunmasında öncülük etme hedefindedir.

Yorum Gönder for "Tema Vakfı Açılımı Nedir? Tema Vakfı görevleri nelerdir kısaca bilgi"