Abdest Nasıl Alınır Resimli Anlatım Erkek ve Bayanlar için

Sünnet üzere erkekler ve bayanlar Namaz abdesti nasıl alır, Namaz abdestinin farzları, sünnetleri nelerdir? Abdest alırken hangi dualar okunur, Kolay anlaşılır şekilde resimli anlatım.

Abdest almadan önce dikkat edilmesi gerekenler.

Abdest evvela tuvaletten başlar, abdest alacak kişi hafifte olsa idrarı veya büyük abdesti varsa mutlaka tuvalete gitmesi şarttır. Üzerine idrar sıçramaması için dizler sıvazlanır. Tuvalet temizliği abdestin kabulüne delalettir.

Büyük abdesti yaptıktan sonra mutlaka su ile temizlenmelidir. Kağıtla temizlenen büyük abdest yeri tam bir temizlik olmadığından abdestte geçersiz olacaktır. Evvela su ile taharet alınır sonra kağıt havlu vs kurulanır.

Abdest alırken kıyafetlerin temiz olması şarttır, nasıl namaz kılarken kıyafetlerin temizliğine dikkat ediliyorsa, abdest alırken de kıyafetlerin temiz olduğuna dikkat edilecek.

Namaz abdesti alma şekli erkekler ve bayanlar (kadınlar) için aynıdır.

Sünnet Üzere Namaz Abdesti Alma:

Abdest alırken, dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehabdır.

Kelime-i Şehadetin Türkçe Okunuşu:

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

Kelime-i Şehadetin Anlamı:

"Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür"

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Niyet kalben ve dille edilir bu niyet abdest bitene kadar akılda tutulur. Abdest alırken her bir uzvu yıkarken duası vardır. Duaları bilmeyenler, her bir uzvu yıkanırken besmele çekilir ardından salavat getirilir.

Besmele çekilerek abdest alınmaya başlanır. "Eûzübillahimine şeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim"

1- Parmak aralarından başlayarak eller yıkanır ve şu dua okunur:

"Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm ve alâ tevfîk-ıl-îmân El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren."

"Azim olan Allah'ın ismiyle başlarım. Bize İslâm dinini ve imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd olsun!"

abdest el yikama

2- Üç kere sağ elle ağza su verilir dişler dahil yıkanır ve duası okunur;

"Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden."

"Yâ Rabbî, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir!"

3 kere ağza su verme abdest

3- Üç kere sağ elle buruna su verilir sol elle burun sümkürülür (çekilir) şu dua okunur;

"Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr."

Yâ Rabbî, Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleriyle rızıklandır! Cehennem kokusundan uzaklaştır!"

üç kere burun yıkama


4- Yüz saç bitiminden çene altı dahil kulak yumuşağı hizasına kadar yıkanırken duası okunur.

"Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike."

"Yâ Rabbî, nurunla, evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, yüzümü ağart! Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü karartma!"

yuzu yikama abdest alma

5- Önce sağ kol dirseği dört parmak geçecek şekilde 3 kez yıkanırken şu dua okunur;

"Allahümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren."

"Yâ Rabbî, kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle!"

6- Sonra sol kol dirseği dört parmak geçecek şekilde yıkanır ve bu esnada şu dua okunur;

"Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden."

"Yâ Rabbî, kitabımı solumdan, arkamdan verme, hesabımı zor etme!"

abdest alma sol kolu yıkama

7- Sağ el ile başın dörtte biri mesh edilir, yani sağ el ıslatılarak baş sıvazlayarak ıslatılır ve bu esnada aşağıdaki dua okunur.

"Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke."

"Yâ Rabbî, vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma! Başka gölgenin olmadığı günde Arşın gölgesinde gölgelendir!"

bas mesh etme abdest

8- Her iki serçe parmak ıslatılıp kulak içleri yıkanır ardından işaret parmaklarıyla yıkanır, Kulakların arka kısmı baş parmakla mesh edilir, bu esanada şu dua okunur;

"Allahümmec'alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû."

"Yâ Rabbî, beni, söz dinleyip, en güzeline uyanlardan eyle!"

kulakları mesh etme

9- Boyun baş ve serçe parmaklar hariç ıslatılarak mesh edilir.(ıslatılır) aşağıdaki dua okunur;

"Allahümme a'tık rakabetî minen-Nâr."

"Yâ Rabbî, boynumu ateşten azat et!"

abdest alırken boyun mesh nasıl edilir

10- Sağ ayak sol elin serçe parmağı ile küçük parmaktan başlayarak hilallenerek ( ayak parmak aralarına su verilir) 3 kez yıkanırken şu dua okunur;

"Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü."

"Yâ Rabbî, ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit kıl!"


Sol ayak sol elin serçe parmağı ile küçük parmaktan başlayarak hilallenerek 3 kez yıkanırken şu dua okunur;


"Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre."

"Yâ Rabbî, Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma! Çalışmamı meşkûr et! Günahımı affet! Amelimi kabul ve ticaretimi helâl et!"

abdest alırken sol ayak yıkama

Abdestten sonra da şu dua okunur:

"Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke."

Anlamı:
Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.

Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salevat getirmek de çok sevaptır.

Bakınız: Erkek ve Bayanlar için Namaz Nasıl Kılınır Resimli Anlatım

Namaz Abdestinin Farzları
Abdestin farzları dörttür. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir. 1- Yüzü yıkamak. 2- Kolları dirseklerle birlikte yıkamak. 3- Başın dörtte birini mesh etmek. 4- Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Farz Nedir?
Farz yapılması gereken kat'i delillerle sabit olan Allah'ın emirleridir, farzı terk etmek haramdır ( haram yasak demektir) İşlenmesinde sevap, özürsüz terk edilmesi durumunda Allah'ın azabı vardır.

Sünnet Nedir?
Sünnet peygamber efendimiz (s.a.v)in farz ve vacip olmayarak yaptığı ve bize emrettiği ibadetlerdir.

Sünnet-i müekkede Nedir?
Peygamber efendimiz (s.a.v) sürekli yapıp arada terk ettiği ibadetlerdir.

Sünnet-i Gayrı müekkede Nedir?
Peygamber efendimiz (s.a.v)'in zaman zaman yaptığı zaman zaman terk ettiği ibadetlerdir.

Müstehap nedir?
Peygamber efendimiz (s.a.v)'in bazen yaptığı bazende terk ettiği ibadetlerdir. Yapılmasında sevap yapılmamasında ceza yoktur, Müstehap ayrıca Sevilmiş amel demektir.

Namaz Abdestinin sünnetleri

 1. Besmele çekmek.
 2. Niyet etmek.
 3. Misvak kullanmak ( yok ise el ile dişleri yıkamak )
 4. Burnu ve ağzı ayrı ayrı su ile yıkamak.
 5. Sık olan sakalı hilallemek.
 6. Parmakları hilallemek.
 7. Yıkamayı üçlemek (ağzı 3 kere, buruna 3 kere, kolları dirseklerle beraber 3 kere yıkamak.
 8. Tertip üzere gitmek.
 9. Başı kafayı mesh etmek.(ıslatmak)
 10. Peş peşe sırasına göre abdesti almak.
 11. Başı mesh ettiğin su ile kulakları mesh etmek
 12. İki kulağı bir kere mesh etmek.
 13. El ve ayak parmak aralarını hilallemek.
 14. Baş ve serçe parmak hariç diğer 3 parmak birleşik halde ters şekilde boyunu mesh etmek.

Namaz Abdestin Müstehapları:

 1. Ağıza ve buruna su vermeyi sağ el ile yapmak.
 2. Buruna çekilen suyu, sol el ile sümkürtmek.
 3. Kıbleye doğru yönelerek abdest almak.
 4. Abdest alırken suyun sıçramasından korunmak.
 5. Her uzvu yıkarken ayrı besmele çekmek ve seleften nakledilen abdest dualarını okumak. Dualar bilinmediği taktirde Peygamber Efendimize salât-ü selâm getirmek.
 6. Dar olan Yüzüğün altına suyun geçmesi sağlandığı gibi geniş olan yüzüğünde altına suyun geçmesini sağlamak.
 7. Abdest üzerine abdest almak. Hadîs-i şerîf`te bir kimse abdestli iken bir daha abdest alsa, ona on sevap yazılacağı beyan edilmiştir.
 8. Abdest sonunda kelime-i şehadeti söyledikten sonra Kadr sûresini üç kere okumak (Kişi Vallahi billahi tallahi benim hiç günahım yok dese asla kefaret gerekmek, Allahın izni ile doğrudur kişi günahsızdır.)
 9. Kolları, yüzü ve ayakları yıkamakta mübalâğa yapmak.
 10. Abdestten sonra, kerahet vakti değilse iki rek`at nafile namaz kılmak da adaptandır.

Sünnet üzere erkek ve bayanlar için Namaz abdesti alma şekli bu şekildedir.

Yorum Gönder for "Abdest Nasıl Alınır Resimli Anlatım Erkek ve Bayanlar için"