Atatürk'ün son meclis konuşması Gökten indiği sanılan kitaplar

Atatürk son meclis konuşmasında "Gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır" demekle neyi kastetmiştir? Gökten hangi kitaplar indi?

Gökten hangi kitaplar kime indirilmiştir?
Tevrat, İsrailoğullarına Hz Musa A.s'a indirilmiştir. Zebur, Hz Davud A.s'a indirilmiştir. İncil; Hz İsa A.s'a indirilmiştir. Bu üç kitap değişime uğrayıp tahriş edilmiştir.

Bu değişim, Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 25. Ayetinde şöyle geçmektedir. "Ey müminler!; Onlardan bir fırka vardır ki, Allah’ın kelamını işitirler sonra onu anlamalarının ardından bile bile onu tahrif eder (değiştirir)lerdi." (Bakara, 75) 

Kur'an-ı Kerim ise; Hz Muhammed Mustafa (s.a.v)'e indirilmiş ve kıyamete kadar Allah katında korumaya alınmış kutsal kitaptır.

De ki: "O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Furkân suresi 6. ayet)

"Kur'ânı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da, şübhesiz ki, biziz." (Hicr Suresi 9.ayet)

Kutsal Kitapların İndirilme Amacı Nedir:
İmtihan adalet ölçüsüne göre yapılır. Nasıl ki bir öğretmen, imtihandaki adalet ölçüsü, tatbikatı, uygulamayı ister. Aynı bunun gibi, Allah kullarını imtihan için öğrencilerine tatbikat yaptırması gerekir.

Tatbikat ise, öğretici bir muallim ve onun elinde de bir kitap - ders notlarının olmasıyla gerçekleşir. İşte insanlık camiasının hayat okulundaki muallimleri Peygamberler, ders notları ise semavî kitaplardır.

Kur'an-ı Kerim nasıl indirilmiştir?
Kur'an-ı Kerim, Allah (C.C) tarafından Cebrail A.s vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa (S.a)' e, Vahiy yoluyla Ayet Ayet gönderilmiştir.

Vahiy Nedir?
Vahiy; Allah (c.c.)'u, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir.

Atatürkün gokten indigi sanilan kitaplar

Atatürk "Gökten indiği sanılan kitaplar" sözüyle neyi kastetti?

Atatürk'ün son meclis konuşmasının bir bölümünün orijinal hali;

"Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir.

Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. (Alkışlar) kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/5d3yy.htm

Atatürk; Gökten indiği sanılan kitaplar demesiyle, dört büyük kitaplar kastedilmektedir. Bazı islam karşıtı din düşmanları, Atatürk zırhına bürünmüş, zihniyetler, bunu inkar etsede gerçek budur. Zaten Atatürk'ün bütün din kitaplarına karşı olduğunu Can Dündar da doğruluyor, işte o açıklama.

Can Dündar, Atatürk bütün din kitaplarının doğmalarıyla mücadele eden bir liderdi!

Can Dündar Kanal d'nin "Genç bakış" programında "Atatürk'ün Gökten indiği sanılan kitapların doğmaları" hakkındaki sözlerini şöyle değerlendirdi.

"Ben insanlık tarihinde bu kadar net görüş bildiren bir başka lider bilmiyorum. Çünki burda sadece islamdan filan da bahsetmiyor. Yani burda bütün bu şeyin, din kitaplarının doğmalarıyla mücadele eden bir lider var karşımızda. Bunu çok ciddiye almak zorundayız çünkü belki bu gün yaşaya geldiğimizin temelinde bu var."

Koyu sol görüşlü vatan haini, Can Dündar olayı net bir şekilde açıklamış. Atatürk son meclis konuşmasında apaçık, Atatürk'ün iktidarı gökyüzünden yer yüzüne indirmek olduğunu söyledi.

İktidar (Allah) Gökten indiği sanılan kitaplar (Tevrat - Zebur - İncil ve Kur'a-nı Kerim) Doğmaları (Ayetler hadisler )Atatürk bunlara inancının olmadığını son meclis konuşmasında söylemiştir.

Yorum Gönder for "Atatürk'ün son meclis konuşması Gökten indiği sanılan kitaplar"