Mustafa İslamoğlu Hz Adem'in Babası Var

Sahibi olduğu Hilal tv'de yayınlanan "Vahyin Penceresinden" adlı programa katılan, Mustafa İslamoğlu sapıklıklarına bir yenisini daha ekledi ve Hz Adem a.s'ında babası olduğunu iddia etti!

Mustafa İslamoğlu, Hz Adem A.s'ın da babasi var!

Mustafa İslamoğlu Hz. Adem'in de babası var!

Mustafa İslamoğlu "İnsan Suresi 2. Ayeti" delil olarak göstererek, Hz. Adem Aleyhisselam'ın insan olduğunu ve doğal olarak aynı normal insanlar gibi rahimden doğduğunu söyledi. İşte Mustafa İslamoğlu'nun çarpıtarak yorumladığı "İnsan Suresi 2. Ayeti"İnsan Suresi 2. Ayeti Meali:


"Çünkü biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık" Elmalılı Hamdi Yazır.

Kur'a-nı Kerim'de Hz Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığına dair bir çok Ayet olduğu halde Mustafa İslamoğlu'un Hz Adem Aleyhisselam'ında babası olduğunu ima etmesi, Hrıstiyanlığı çağrıştırmaktadır. Hrıstiyan inancına göre Hz İsa A.s'ın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna inanılmaktadır.

Mustafa İslamoğlu'na sormak lazım, Adem a.s bir babadan meydana gelmiş ise bir de annesi olması gerekmiyormu? Mustafa İslamoğlu'nun amacın ne? sapık şia hayranlığı bittide Hrıstiyanlığa mı aşılıyor.

Hz Adem a.s ilk insan olduğuna ve toprak yaratıldığına dair Ayetler:


"Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Adem) yaratacağım." demişti (Bakara, 2/30)

"And olsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmiş balçıktan yarattık." (Hicr, 15/26)

"O insanı (Ademi) bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıktan yarattı" (Rahman, 55/14)
"Yaratılışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı? Hakikat biz onları cıvık bir çamurdan yarattık." (Saffat, 37/11)

"Ki o, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı (Âdemi) yaratmaya da çamurdan başlayandır." (Secde, 32/7)

"And olsun biz insanı (Âdemi) çamurdan (süzülmüş) bir hulâsadan yarattık." (Mü'minun, 23/12)

"O, sizi çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir edendir." (Enam, 6/2)
"Sizi bir topraktan yaratmış olması O'nun ayetlerindendir. Sonra siz (her tarafa yayılır) bir beşer oldunuz." (Rum, 30/20)

"Âdem çamurdan süzülmüş bir hulâsadan yaratılmıştır." (Mü'minun, 23/12)

Daha bir çok Ayet-i kerimede, Adem a.s'ın topraktan yaratıldığına dair Ayetler varken, Mustafa İslamoğlu ve onun gibi sapıkların görüşleri kabul edilemez bir durumdur. Mustafa İslamoğlu ne yapmak istiyor? Hrıstiyanlığı mı benimsetmek istiyor?

Yorum Gönder for "Mustafa İslamoğlu Hz Adem'in Babası Var"