2024 Üç ayların başlangıcı Recep ayı ne zaman giriyor

2024 üç ayların başlangıcı olan Recep ayı ne zaman giriyor? Recep ayı istiğfar duası ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in üç aylar hakkında hadisleri kısaca haberimizde.

2024 Üç aylar başlangıcı Recep ayı

Yüce İslam dinimizde Üç aylar Hicri takvimin yedinci sekizinci ve dokuzuncu aylarıdır. Bu aylara kameri aylar denir. Regaib Kandili'nin de içinde bulunduğu, 2024 yılında Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 12 Ocak Cuma günü 2024'da giriyor. Recep ayı fazilet bakımından çok mübarek bir aydır.

Peygamber efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)’in bu mübarek aylar hakkında bir hadis-i şerifinde;

"Recep ALLAH’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Receb ayı girince şu duayı yapardı;

"Allahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kıl, Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.

Recep ayı ne zaman giriyor

Receb ayı istiğfar duası:

Receb ayı günahların affedildiği aydır. Bağışlanmanın yolunu, istiğfardır. Rivayete göre şu istiğfar duasını Receb ayında yedi kere okuyan kimsenin günahları affolunmaktadır.

"Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ."

Mânâsı:

"Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir." (Mecmuatü'l-ahzab, 1/599)

Mübarek üç ayların başlangıcı, Recep ayı Allahın ayı ve bu ayda Allahın en çok sevdiği söz ve zikirleri daha sık okumalıyız.

Yorum Gönder for "2024 Üç ayların başlangıcı Recep ayı ne zaman giriyor"