Kısaca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları ve çeşitleri hakkında kısa özet bilgiler.
Su, Rüzgar, Güneş gibi kendileri tükenmediği için, diğer enerji kaynaklarının üretilmesi için kullanılan kaynaklara "Yenilenebilir enerji kaynakları" denir.

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
1- Güneş enerjisi. 2- Rüzgar enerjisi. 3- Hidroelektrik enerjisi. 4- Jeotermal enerjisi. 5- Hidrojen enerjisi. 6- Biyokütle enerjisi. 7- Okyanus enerjisi.

kisaca yenilenebilir enerji kaynaklari cesitleri nelerdir

Güneş enerjisi kullanım alanları:
Güneş enerjisi ile çalışan saatler, hesap makinesi, cep telefonu bataryaları gibi elektronik eşyalarda . Evlerin çatılarında güneş kolektörleri ile evin sıcak su ihtiyacını karşılamada ve ısıtma tesisatların peteklerini ısıtmada kullanılır. Güneş enerjisi ayrıca trafik lambalarında sıkça kullanılmaktadır.

Rüzgar enerjisi kullanım alanları:
Rüzgardan elde edilecek enerji tamamen rüzgarın esme süresine ve hızına bağlıdır. Rüzgar enerjisi, Elektrik üretimi, su depolama - pompalama alanları, taşımacılık, Tahıl öğütme sistemleri, soğutma, Şarj sistemleri, haberleşme amacıyla kullanılır.

Hidroelektrik enerjisi kullanım alanları:
Hidroelektrik enerji santralleri, suyun akış hızının daha fazla olması için, yükseltinin fazla olduğu yerlerde kurulur. Hidroelektrik enerji santralleri, enerji üretiminde, balıkçılığı geliştirmede,ulaşımı kolaylaştırmada, su taşkınlıklarını önlenmekte ve sulama amaçlı olarak kullanılmaktadır.


Jeotermal enerjisi kullanım alanları:

Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.

Elektrik enerjisi üretiminde merkezi ısıtma, soğutma, sera ısıtması ,endüstriyel amaçlı kullanımlar, kurutma, kimyasal madde mineral üretimi, Gübre, lityum, hidrojen, maden suyu ya da sodası ve kaplıca amaçlı kullanım-termal turizm alanlarında kullanılmaktadır.


Hidrojen enerjisi kullanım alanları:

Hidrojen enerjisi üretim zorluğu nedeniyle kullanımı çok azdır. Hidrojen enerjisi, elektrik, ısı ve yakıt pil üretimi olarak kullanılmaktadır.


Biyokütle enerjisi kullanım alanları:

Biyokütle enerjisi, organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanılmaktadır.Bilinen bitki yakma ve hayvan dışkı atıklarından yararlanma yöntemleri geleneksel biyokütle olarak adlandırılır.

Biyokütle enerjisi, temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır.Isıtma, aydınlatma, elektrik ve mekanik enerjisi üretme, şofben, ocak, ısıtma araçlarında ve gübre üretmede kullanılır.

Okyanus enerjisi kullanım alanları:
Okyanuslardan dalga enerjisi ve gel-git enerjisi olarak iki türlü enerji elde edilmektedir.
Dalga enerjisi, Okyanus ve denizler gibi büyük su kütlelerinde meydana gelen dalgaların enerjisinden yararlanılmaktadır.

Gel-git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik ve veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Gel-git enerjisinin çevreye hiç bir kirliliği olmayan ve maliyeti oldukça yüksektir.

Yorum Gönder for "Kısaca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?"