Teravih Namazının Günlere Göre Fazileti (sevabı)

Ramazan ayında kılınan 20 rekatlık Teravih namazı günlere göre ayrı ayrı sevapları vardır.

İlk gün kılınan teravih namazı ile ertesi gün kılınan teravih namazı arasında sevap ve fazilet açısından farklıdır.

Günlere göre teravih namazı sevabı fazileti
"Allah (c.c) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’dan umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur." Nesai

Günlere Göre Teravih Nazamazı Faziletleri:

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazı'nın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:
"Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir"

1. Gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır. Kul ve Hayvan hakları hariç.

2. Gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. Gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

4. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

5. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

10. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.

11. Gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

12. Gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.

13. Gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. Gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. Gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

16. Gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.

17. Gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.

18. Gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. Gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. Gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

21. Gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. Gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

23. Gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

24. Gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

25. Gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

26. Gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. Gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. Gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. Gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

30. Gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim"
Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.
Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder.
Hayırlı Bereketli Ramazanlar...

Yorum Gönder for "Teravih Namazının Günlere Göre Fazileti (sevabı)"