Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir? Kısaca

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedir? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanın tahliye edilme şansı var mıdır? hakkında merak edilenler kısaca haberimizde.

Ağırlaştırılmış Müebbet Nedir?


Müebbet (Ömür Boyu) hapis cezası almış mahkumların, havalandırma, sohbet, arkadaş, akraba ziyareti ve haberleşme gibi tüm hakların kısıtlandığı, 23 saat tek başına yaşamak zorunda kaldığı "Hücre Hapis Cezası" şekline "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" denmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kısaca, idam cezasına alternatif bir ceza şeklidir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Almış Kişilerin Ceza Şekli:


Müebbet ( Ömür boyu) hapis cezası almış mahkumlar, şartla salıverme olanağı (tahliye) umudu olmayan ceza şeklidir. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezaları mahkumun suçuna göre değişmektedir.

Yasalara göre Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı:

MADDE 47 – (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Bu ceza, aşağıda belirtilen esaslara göre infaz edilir:

a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır,

b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır,

c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir,

d) Hükümlü yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare ve gözlem kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir,

e) Hükümlü, kurum idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir,

f) Hükümlüyü eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler,

g) Hükümlü hiçbir suretle kurum dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez,

h) Hükümlü kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz,

ı) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç kurumlarda, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır.

Müebbet hapis cezası

MADDE 48 – (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Bu ceza, süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir.

Yorum Gönder for " Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Nedir? Kısaca"