Ashab-ı Bedir Duası tam isim listesi (Ashabı bedir ehl beyt duası fazileti)

333 Ashab-ı Bedir; Bedir savaşına katılan Peygamber efendimiz (S.a.v)'in sahabelerin tam isim listesi. Ashab-ı Bedir duası öylesine büyük bir duadır ki, her kim sabah akşam okursa hayırlı her ne dileği varsa dileği kabul olur. Ruh daralması can sıkıntısı ve her türlü üzüntü sıkıntı anında okuyanın sıkıntısı ortadan kalkar.

ashabi bedir duasi

Ashab-ı Bedir Duası Okumanın Fazileti:

1- Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bedir savaşına katılan Sahabelerin cennetlik olduklarını müjdelemiştir. Sahabeler için ayrı fazilet olması, duanın çok faziletli olduğuna işarettir.

2- Harbin (savaşın) seyri sırasında kendilerine Allah (c.c) tarafından gönderilen meleklerin katılması Kur-an-ı Kerimde bildirilmiş ve buda onlar için ayrı bir fazilettir.

3- Her türlü hastalığa, belalara, musibetlere, kazalara, yangınlara karşı, sınavda başarılı olmak isteyenler, çocuğu olmayan, evlenmek için hayırlı eş, ev almak isteyen Ashab-ı Bedir duası okumaya devam etmeleri şiddetle tavsiye edilmiştir.

4- Ashab-ı Bedir duasını okuyan ve üzerinde bulundurana kurşun geçmez, özellikle savaş endişesi durumlarında mutlaka okunması tavsiye edilmiştir.

Ashab-ı Bedir duasını (sahabelerin adları) okunuş esnasında her birinin adı zikredilince "Radıyallahü anh" anlamı: (Allah ondan razı olsun) demek lazımdır. Peygamber efendimiz (s.a.v) ilk sıradadır, Adı söylenirken hiç şüphesiz "Sallallahû Aleyhi Vessellem" denecektir. Bu edebe riyat etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesine vesiledir.

333 Ashab-ı Bedir isimleri ( Ashab-ı Bedir Duası Oku)

01.Seyyidünâ ve nebiyyünâ Muhammed el-Muhacirî (SallALLAHu teala aleyhi ve sellem)

02. Seyyidünâ Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhacirî (r.a.)

03. Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhacirî (r.a.)

04. Seyyidünâ Osman ibn-i Affan el-Muhacirî (r.a.)

05. Seyyidünâ Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhacirî (r.a.)

06. Seyyidünâ Talha bin Ubeydullah el-Muhacirî (r.a.)

07. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhacirî (r.a.)

08. Seyyidünâ Abdurrahman bin Avf el-Muhacirî (r.a.)

09. Seyyidünâ Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhacirî (r.a.)

10. Seyyidünâ Said ibn-i Zeyd el-Muhacirî (r.a.)

11. Seyyidünâ Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhacirî (r.a.)

12. Seyyidünâ Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazrecî (r.a.)

13. Seyyidünâ el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhacirî (r.a.)

14. Seyyidünâ el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhacirî (r.a.)

15. Seyyidünâ Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazrecî (r.a.)

16. Seyyidünâ Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (r.a.)

17. Seyyidünâ Enes ibn-i Muaz el-Hazrecî (r.a.)

18. Seyyidünâ Enes ibn-i Katadet’el-Evsî (r.a.)

19. Seyyidünâ Evs ibn-i Sabit el-Hazrecî (r.a.)

20. Seyyidünâ Evs ibn-i Havli el-Hazrecî (r.a.)

21. Seyyidünâ İyas ibn-i Evs el-Evsî (r.a.)

22. Seyyidünâ İyas ibni’l-Bükeyr el-Muhacirî (r.a.)

23. Seyyidünâ Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazrecî (r.a.)

24. Seyyidünâ Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)

25. Seyyidünâ el-Bera bin Ma’rur el-Hazrecî (r.a.)

26. Seyyidünâ Besbese bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

27. Seyyidünâ Bişr ibni’l-Bera el-Hazrecî (r.a.)

28. Seyyidünâ Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (r.a.)

29. Seyyidünâ Bilal ibn-i Rebah el-Muhacirî (r.a.)

30. Seyyidünâ Temim Mevla Hıraş el-Hazrecî (r.a.)

31. Seyyidünâ Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (r.a.)

32. Seyyidünâ Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (r.a.)

33. Seyyidünâ Sabit ibn-i Akram el-Evsî (r.a.)

34. Seyyidünâ Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)

35. Seyyidünâ Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (r.a.)

36. Seyyidünâ Sabit ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

37. Seyyidünâ Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (r.a.)

38. Seyyidünâ Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (r.a.)

39. Seyyidünâ Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

40. Seyyidünâ Sa’lebe bin Aneme el-Hazrecî (r.a.)

41. Seyyidünâ Sıkf ibn-i Amr el-Muhacirî (r.a.)

42. Seyyidünâ Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (r.a.)

43. Seyyidünâ Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

44. Seyyidünâ Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (r.a.)

45. Seyyidünâ Cübr ibn-i Atik el-Evsî (r.a.)

46. Seyyidünâ Cübeyr ibn-i İyas el-Evsî (r.a.)

47. Seyyidünâ Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhacirî (r.a.)

48. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Enes el-Evsî (r.a.)

49. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsî (r.a.)

50. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (r.a.)

51. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (r.a.)

52. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsî (r.a.)

53. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Hazme el-Hazrecî (r.a.)

54. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (r.a.)

55. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Arfece el-Evsî (r.a.)

56. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (r.a.)

57. Seyyidünâ el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

58. Seyyidünâ el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsî (r.a.)

59. Seyyidünâ Harise bin Süraka el-Hazrecî (r.a.) Şehid

60. Seyyidünâ Harise bin Nu’man el-Hazrecî (r.a.)

61. Seyyidünâ Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhacirî (r.a.)

62. Seyyidünâ Hatıb ibn-i Amr el-Muhacirî (r.a.)

63. Seyyidünâ el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (r.a.)

64. Seyyidünâ Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (r.a.)

65. Seyyidünâ Haram ibn-i Milhan el-Hazrecî (r.a.)

66. Seyyidünâ Hureys ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)

67. Seyyidünâ el-Husayn ibn-i Haris el-Muhacirî (r.a.)

68. Seyyidünâ Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazrecî (r.a.)

69. Seyyidünâ Harice bin Zeyd el-Hazrecî (r.a.)

70. Seyyidünâ Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (r.a.)

71. Seyyidünâ Halid ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

72. Seyyidünâ Habbab ibnü’l-Eret el-Muhacirî (r.a.)

73. Seyyidünâ Habbab Mevla Utbe el-Muhacirî (r.a.)

74. Seyyidünâ Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazrecî (r.a.)

75. Seyyidünâ Hıdaş ibn-i Katade el-Evsî (r.a.)

76. Seyyidünâ Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (r.a.)

77. Seyyidünâ Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (r.a.)

78. Seyyidünâ Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)

79. Seyyidünâ Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (r.a.)

80. Seyyidünâ Hallad ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

81. Seyyidünâ Hallad ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

82. Seyyidünâ Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

83. Seyyidünâ Halife bin Adiyy el-Hazrecî (r.a.)

84. Seyyidünâ Huneys ibn-i Hazafe el-Muhacirî (r.a.)

85. Seyyidünâ Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (r.a.)

86. Seyyidünâ Havli bin Ebî Havli el-Muhacirî (r.a.)

87. Seyyidünâ Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (r.a.)

88. Seyyidünâ Zû’ş-Şimâleyn ibn-i Abd Amr el-Muhacirî (r.a.) Şehid

89. Seyyidünâ Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (r.a.)

90. Seyyidünâ Rafi bin Haris el-Hazrecî (r.a.)

91. Seyyidünâ Rafi’ bin ğunecde el-Evsî (r.a.)

92. Seyyidünâ Rafi’ bin Mâlik el-Hazrecî (r.a.)

93. Seyyidünâ Rafi’ibnü’l-Muall el-Hazrecî (r.a.) Şehid

94. Seyyidünâ Rafi’ bin Yezîd el-Evsî (r.a.)

95. Seyyidünâ Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (r.a.)

96. Seyyidünâ er-Rebi’ibn-ü İyas el-Hazrecî (r.a.)

97. Seyyidünâ Rabia bin Eksem el-Muhacirî (r.a.)

98. Seyyidünâ Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)

99. Seyyidünâ Rifaa bin Haris el-Hazrecî (r.a.)

100. Seyyidünâ Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)

101. Seyyidünâ Rifaa bin Abdi’l Münzir el-Evsî (r.a.)

102. Seyyidünâ Rifaa bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

103. Seyyidünâ Zübeyr ibn-i Avvam (r.a.)

104. Seyyidünâ Ziyad ibni’s-Seken el-Evsî (r.a.)

105. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (r.a.)

106. Seyyidünâ Ziyad ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

107. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Eslem el-Evsî (r.a.)

108. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Harise el-Muhacirî (r.a.)

109. Seyyidünâ Zeyd ibnü’l-Hattab el-Muhacirî (r.a.)

110. Seyyidünâ Zeyd ibnü’l-Müzeyyen el-Hazrecî(r.a.)

111. Seyyidünâ Zeyd ibnü’l-Mualla el-Hazrecî (r.a.)

112. Seyyidünâ Zeyd ibn-i Vedia el-Hazrecî (r.a.)

113. Seyyidünâ Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhacirî (r.a.)

114. Seyyidünâ Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (r.a.)

115. Seyyidünâ es-Saib ibn-i Osman el-Muhacirî (r.a.)

116. Seyyidünâ Sebre bin Fatik el-Muhacirî (r.a.)

117. Seyyidünâ Süraka bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

118. Seyyidünâ Süraka bin Ka’b el-Hazrecî (r.a.)

119. Seyyidünâ Sa’d Mevla Hatıb el-Muhacirî (r.a.)

120. Seyyidünâ Sa’d ibn’i Havle el-Muhacirî (r.a.)

121. Seyyidünâ Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (r.a.) Şehid


122. Seyyidünâ Sa’d ibnü’r-Rebi el-Hazrecî (r.a.)

123. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsî (r.a.)

124. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)

125. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Sehi el-Hazrecî (r.a.)

126. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (r.a.)

127. Seyyidünâ Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsî (r.a.)

128. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (r.a.)

129. Seyyidünâ Sa’d ibn-i Muaz el-Evsî (r.a.)

130. Seyyidünâ Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (r.a.)

131. Seyyidünâ Seleme bin Eslem el-Evsî (r.a.)

132. Seyyidünâ Süleym ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)

133. Seyyidünâ Seleme bin Selame el-Evsî (r.a.)

134. Seyyidünâ Selît’ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

135. Seyyidünâ Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (r.a.)

136. Seyyidünâ Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

137. Seyyidünâ Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

138. Seyyidünâ Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (r.a.)

139. Seyyidünâ Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)

140. Seyyidünâ Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhacirî (r.a.)

141. Seyyidünâ Sinan ibn-i Sayfi el-Muhacirî (r.a.)

142. Seyyidünâ Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (r.a.)

143. Seyyidünâ Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)

144. Seyyidünâ Sehl ibn-i Atik el-Hazrecî (r.a.)

145. Seyyidünâ Sehl ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

146. Seyyidünâ Sehl ibn-i Vehb el-Muhacirî (r.a.)

147. Seyyidünâ Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (r.a.)

148. Seyyidünâ Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (r.a.)

149. Seyyidünâ Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (r.a.)

150. Seyyidünâ Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhacirî (r.a.)

151. Seyyidünâ Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhacirî (r.a.)

152. Seyyidünâ Şerik ibn-i Enes el-Evsî (r.a.)

153. Seyyidünâ Şemmas ibn-i Osman el-Muhacirî (r.a.)

154. Seyyidünâ Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhacirî (r.a.)

155. Seyyidünâ Safvan ibn-i Vehb el-Muhacirî (r.a.) Şehid

156. Seyyidünâ Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhacirî (r.a.)

157. Seyyidünâ Sayfi bin Sevad el-Hazrecî (r.a.)

158. Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazrecî (r.a.)

159. Seyyidünâ ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

160. Seyyidünâ Damre bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

161. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhacirî (r.a.)

162. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Mâlik el-Hazrecî (r.a.)

163. Seyyidünâ et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (r.a.)

164. Seyyidünâ Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhacirî (r.a.)

165. Seyyidünâ Asım ibn-i Sabir el-Evsî (r.a.)

166. Seyyidünâ Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (r.a.)

167. Seyyidünâ Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (r.a.)

168. Seyyidünâ Asım ibn-i Kays el-Evsî (r.a.)

169. Seyyidünâ Akıl ibnü’l-Bükeyr el-Muhacirî (r.a.) Şehid

170. Seyyidünâ Amir ibn-i Ümeyye el-Hazrecî (r.a.)

171. Seyyidünâ Amir ibn-i Bükeyr el-Muhacirî (r.a.)

172. Seyyidünâ Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (r.a.)

173. Seyyidünâ Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)

174. Seyyidünâ Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (r.a.)

175. Seyyidünâ Amir ibn-i Füheyre el-Muhacirî (r.a.)

176. Seyyidünâ Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (r.a.)

177. Seyyidünâ Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (r.a.)

178. Seyyidünâ Ayiz ibn-i Maıs el-Hazrecî (r.a.)

179. Seyyidünâ Abbad ibn-i Bişr el-Evsî (r.a.)

180. Seyyidünâ Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

181. Seyyidünâ Ubade bin Samit el-Hazrecî (r.a.)

182. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)

183. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (r.a.)

184. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Cahş el-Muhacirî (r.a.)

185. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (r.a.)

186. Seyyidünâ Abdullah ibnü’l-Humeyyir el-Hazrecî (r.a.)

187. Seyyidünâ Abdullah ibnü’r-Rebi’ el-Hazrecî (r.a.)

188. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (r.a.)

189. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)

190. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süraka el-Muhacirî (r.a.)

191. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Seleme el-Evsî (r.a.)

192. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Sehi el-Evsî (r.a.)

193. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhacirî (r.a.)

194. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Şerik el-Evsî (r.a.)

195. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Tarık el-Evsî (r.a.)

196. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amir el-Hazrecî (r.a.)

197. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazrecî (r.a.)

198. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (r.a.)

199. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

200. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (r.a.)

201. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (r.a.)

202. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (r.a.)

203. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (r.a.)

204. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhacirî (r.a.)

205. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (r.a.)

206. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (r.a.)

207. Seyyidünâ Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (r.a.)

208. Seyyidünâ Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (r.a.)

209. Seyyidünâ Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsî (r.a.)

210. Seyyidünâ Abdete’l-Haşhaş el-Hazrecî (r.a.)

211. Seyyidünâ Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (r.a.)

212. Seyyidünâ Ubeyd ibnu’t-Teyyihan el-Evsî (r.a.)

213. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)

214. Seyyidünâ Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsî (r.a.)

215. Seyyidünâ Ubeyde bin Haris el-Muhacirî (r.a.)

216. Seyyidünâ Utban ibn-i Mâlik el-Hazrecî (r.a.)

217. Seyyidünâ Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (r.a.)

218. Seyyidünâ Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (r.a.)

219. Seyyidünâ Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (r.a.)

220. Seyyidünâ Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (r.a.)

221. Seyyidünâ el-Aclan ibnü’n-Nu’man el-Hazrecî (r.a.)

222. Seyyidünâ Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazrecî (r.a.)

223. Seyyidünâ İsmetü’bnü’l-Husayn el-Hazrecî (r.a.)

224. Seyyidünâ Usaymet’ül-Hazreci (r.a.)

225. Seyyidünâ Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (r.a.)

226. Seyyidünâ Ukbe bin Amir el-Hazrecî (r.a.)

227. Seyyidünâ Ukbe bin Osman el Hazrecî (r.a.)

228. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Hazrecî (r.a.)

229. Seyyidünâ Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (r.a.)

230. Seyyidünâ Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (r.a.)

231. Seyyidünâ Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (r.a.)

232. Seyyidünâ Umare bin Hazm el-Hazrecî (r.a.)

233. Seyyidünâ Umare bin Ziyad el-Evsî (r.a.)

234. Seyyidünâ Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (r.a.)

235. Seyyidünâ Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (r.a.)

236. Seyyidünâ Amr ibnü’l-Cemuh el-Hazrecî (r.a.)

237. Seyyidünâ Amr ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)

238. Seyyidünâ Amr ibnü’l Haris el-Muhacirî (r.a.)

239. Seyyidünâ Amr ibn-i Süraka el-Muhacirî (r.a.)

240. Seyyidünâ Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhacirî (r.a.)

241. Seyyidünâ Amr ibn-i Talk el-Hazrecî (r.a.)

242. Seyyidünâ Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

243. Seyyidünâ Amr ibn-i Muaz el-Evsî (r.a.)

244. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (r.a.)

245. Seyyidünâ Umeyr ibnü’l Humam el-Hazrecî (r.a.) Şehid

246. Seyyidünâ Umeyr ibnü’l-Amir el-Hazrecî (r.a.)

247. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (r.a.)

248. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (r.a.)

249. Seyyidünâ Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (r.a.) Şehid

250. Seyyidünâ Avf ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)

251. Seyyidünâ Uveym ibn-i Saide el-Evsî (r.a.)

252. Seyyidünâ İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (r.a.)

253. Seyyidünâ Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (r.a.)

254. Seyyidünâ el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (r.a.)

255. Seyyidünâ Ferve bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

256. Seyyidünâ Katade bin Numan el-Hazrecî (r.a.)

257. Seyyidünâ Kudame bin Maz’un el-Muhacirî (r.a.)

258. Seyyidünâ Kutbe bin Amir el-Hazrecî (r.a.)

259. Seyyidünâ Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (r.a.)

260. Seyyidünâ Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (r.a.)

261. Seyyidünâ Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (r.a.)

262. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazrecî (r.a.)

263. Seyyidünâ Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)

264. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (r.a.)

265. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Ebî Havlî el-Muhacirî (r.a.)

266. Seyyidünâ Mâlik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (r.a.)

267. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (r.a.)

268. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Rifâa el-Hazrecî (r.a.)

269. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Amr el-Muhacirî (r.a.)

270. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Kudame el-Evsî (r.a.)

271. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Mes’ûd el-Hazrecî (r.a.)

272. Seyyidünâ Mâlik ibn-i Nümeyle el-Evsî (r.a.)

273. Seyyidünâ Mâlik Mübeşşir bin Abd’il-Munzir el-Evsî (r.a.) Şehid

274. Seyyidünâ Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazrecî (r.a.)

275. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (r.a.)

276. Seyyidünâ Muhriz ibn-i Nasle el-Muhacirî (r.a.)

277. Seyyidünâ Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (r.a.)

278. Seyyidünâ Midlac ibn-i Amir el-Muhacirî (r.a.)

279. Seyyidünâ Mersed ibn-i Mersed el-Hazrecî (r.a.)

280. Seyyidünâ Mistah ibn-i Üsase el-Muhacirî (r.a.)

281. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Evs el-Hazrecî (r.a.)

282. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Halde el-Hazrecî (r.a.)

283. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Rebia el-Muhacirî (r.a.)

284. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (r.a.)

285. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Hazrecî (r.a.)

286. Seyyidünâ Mes’ûd ibn-i Sa’d el-Evsî (r.a.)

287. Seyyidünâ Mus’ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (r.a.)

288. Seyyidünâ Muaz ibn-i Cebel el-Hazrecî (r.a.)

289. Seyyidünâ Muaz ibn-i Haris el-Hazrecî (r.a.)

290. Seyyidünâ Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (r.a.)

291. Seyyidünâ Muaz ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

292. Seyyidünâ Muaz ibn-i Maıs el-Hazrecî (r.a.)

293. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Abbad el-Hazrecî (r.a.)

294. Seyyidünâ Ma’bed ibn-i Kays el-Hazrecî (r.a.)

295. Seyyidünâ Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsî (r.a.)

296. Seyyidünâ Muattib ibn-i Avf el-Muhacirî (r.a.)

297. Seyyidünâ Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (r.a.)

298. Seyyidünâ Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazrecî (r.a.)

299. Seyyidünâ Ma’mer ibn-i Haris el-Hazrecî (r.a.)

300. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazrecî (r.a.)

301. Seyyidünâ Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhacirî (r.a.)

302- Seyyidünâ Muavviz ibn-i Haris el-Hazrecî (r.a.)

303. Seyyidünâ Muavviz ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

304. Seyyidünâ Mikdad ibnü’l-Esved el-Muhacirî (r.a.)

305. Seyyidünâ Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (r.a.)

306. Seyyidünâ Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

307. Seyyidünâ Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (r.a.)

308. Seyyidünâ Münzir ibn-i Muhammed el-Evsî (r.a.)

309. Seyyidünâ Mıhça’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibnü’l-Hattab el Muhaciri (r.a.) Şehid

310. Seyyidünâ Nadr ibn-i Haris el-Evsî (r.a.)

311. Seyyidünâ Nu’man ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (r.a.)

312. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (r.a.)

313. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Sinan el-Hazrecî (r.a.)

314. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

315. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

316. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

317. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Amr el-Hazrecî (r.a.)

318. Seyyidünâ Nu’man ibn-i Mâlik el-Hazrecî (r.a.)

319. Seyyidünâ Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (r.a.)

320. Seyyidünâ Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhacirî (r.a.)

321. Seyyidünâ Varaka bin İyas el-Hazrecî (r.a.)

322. Seyyidünâ Vedia bin Amr el-Hazrecî (r.a.)

323. Seyyidünâ Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhacirî (r.a.)

324. Seyyidünâ Vehb ibn-i Sa’d el-Muhacirî (r.a.)

325. Seyyidünâ Hanî’bin’Niyar el-Hazrecî (r.a.)

326. Seyyidünâ Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (r.a.)

327. Seyyidünâ Hilal ibn-i Mualla el-Hazrecî (r.a.)

328. Seyyidünâ Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhacirî (r.a.)

329. Seyyidünâ Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (r.a.)

330. Seyyidünâ Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (r.a.)

331. Seyyidünâ Yezîd ibnü’l-Haris el-Hazrecî (r.a.)

332. Seyyidünâ Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (r.a.)

333. Seyyidünâ Yezid ibnü’l-Münzir el-Hazrecî (radıyallâhi anhu ve anhum ecmaîn)

Radiyallahu anhum ecmanin (Allah Hepsinden Razı olsun) (amin)

Yorum Gönder for "Ashab-ı Bedir Duası tam isim listesi (Ashabı bedir ehl beyt duası fazileti)"