Bebeğin Doğmadan Önce Peygamberlerin Yaptıkları Dualar

Çocuğun hayırlı olması için, Peygamberlerin (Salevatullahi Ala Nebiyyina Ve Aleyhim Ecmain) Dünyaya gelmeden önce çocukları için yaptıkları çok kıymetli dualar.

Kuran'ı Kerim'de Peygamberlerin çocukları için yaptıkları dualara çok güzel örnekler vardır. Hz. İbrahim (aleyhisselam) ateşe atıldığında, mucize olarak yanmayıp kurtulduktan sonra, küfür diyarından ayrılırken aşağıdaki duayı yapmıştır.

cocuga dogmadan once yapilacak dualar

Hz. İbrahim (aleyhisselam)'ın Salih çocuk olması için yaptığı dua.
"Ey Rabbim! (Neslimi sürdürecek, davet ve tebliğde yardımcı olacak, ardımdan da yerimi dolduracak olan) salihlerden birini bana bağışla" (11) (Saffat Suresi: 100)

Cenab-ı Hak, bu duadan sonra ona halim-selim yumuşak huylu, itaatkâr ve temkinli bir oğul olan Hz. İsmail (aleyhisselam)'ı verdir. Hz. İbrahim ve İsmail (a.s)'ın Kabe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları duanın bir bölümü şöyledir.

H.z İbrahim (a.s)'ın çoğun Müslüman olması için yaptığı dua.

"Ey Rabbimiz! Bizi, Sana (samimiyetle) teslim olmuş kimseler kıl, zürriyetimizden de (yalnız) Sana teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet yetiştir" (11) (Bakara Suresi: 128)

Bu Ayette "Müslüman Olma" duanın ana hedefidir.

H.z İbrahim (a.s)'ın şu duasında, dünyaya gelecek çocukların, Namaz kılanlardan olması istenmektedir.

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namazı devamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbimiz! Duamı kabul et." (11) (İbrahim Suresi)

Havva anamız hamile kalınca, Hz. Adem (a.s)'la beraber Allah'a şöyle dua ettiler;

"And olsun ki; eğer bize (uzuvları tam ve sağlam, bedeni) düzgün ( ve kusursuz) bir çocuk verirsen elbette muhakkak (bu nimete karşı Sana) şükredenlerden olacağız." (11) (Araf Suresi: 189)

Bu duada "Kusursuz bir çocuk" istenirken Hz. Zekeriyya (a.s) "Temiz bir soy" için yalvarmaktadır.

"Ey Rabbim! (Kısır ve yaşlı olan Hanne'ye verdiğin gibi) bana da tarafından tertemiz bir zürriyet bahşet! Şüphesiz ki Sen, duayı hakkıyla işit(ip icabet ed)ensin! demişti." (11) (Al-i imran Suresi: 38)

Yukarıdaki dua da çok önemli ayrıntı da "Kısır ve yaşlı" olup Çocuğu olmayanlar için okuması gereken dua göze çarpmaktadır.

Şu dua ne kadar anlamlı:

"Yine o kimseler ki (dualarında): "Ey Rabbimiz! Bize, eşlerimizden ve zürriyetlerimizden (iman ve taata muvaffak kılarak) bizim için gözlere aydınlık (yap da, böylece bize hayırlı hanımlar ve çocuklar) bağışla! Bir de bizi (yeterli ilme ve amele muvaffak ederek) takva sahipleri için bir iman (hayır ve hidayette örnek alınacak önderler) kıl! derler." (11) (Furkan Suresi: 74)

Burada şunu anlamalıyız, Çocuğun dünyaya gelmeden önce, Müslüman Salih Namaz kılan Kusursuz Takva sahibi çocuklar istemek için yapmamız gerek dualar anlatılmaktadır. Bebeğin dünyaya gelmeden önce bu duaların çocuğun hayırlı olması bakımından mutlaka yapılması icap etmektedir.

Yorum Gönder for "Bebeğin Doğmadan Önce Peygamberlerin Yaptıkları Dualar"