Pera Ne Demek? Pera İsminin Anlamı Nedir Caiz midir

Eski Rumlar tarafından kullanılan Pera kelimesi nedir ne demektir? Pera isminin anlamı manası kökeni nedir, pera ismi caiz midir? Kuranda geçiyor mu? hakkında merak edilenler sahih kaynaklarıyla kısaca haberimizde.

Pera İsminin Anlami Nedir

Pera Nedir? Ne Demektir?

Pera, Yunanca (Rumca) bir kelime olup "Öte, Öteki" anlamına gelmektedir. Ayrıca pera Filipince de "Para" anlamına da gelmektedir. İstanbul'un Beyoğlu semtinin eski adı olarak bilinir. Ancak Pera (Öte, öteki) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rumlar tarafından İstanbul'un merkezi Eminönü tarafında bulunduğu için Haliç Karaköy tarafının tümü için kullanılmıştır.

Ayrıca bakınız: Farya anlamı nedir?

Çocuklara Pera ismi vermek caiz midir?

Pera ismi kız çocuklarına nadiren verilmektedir. Pera Kuran-ı Kerimde geçmemektedir, dolaysıyla pera (öte, öteki) Rumca kökenli bir isimdir. Çocuklara pera ismi verilmesi uygun değildir caiz de değildir. Çocuğa konulacak isimlere çok dikkat edilmesi gerektiğini şu hadislerden anlamalıyız.

"Cennette isimlerden başka dünyayı andıran hiçbir şey yoktur." (Makdisi 1/194)

"Çocuğa güzel bir ad koymak, evladın baba üzerindeki haklarındandır." (Beyheki)

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız,. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın."

Anlamsız manası kötü anlama gelen isimlerden ve gayrimüslim kökenli isimlerden uzak durulmalıdır. Nitekim pera kelimesinin kaynağı kökeni da Rumlardır.

Yorum Gönder for "Pera Ne Demek? Pera İsminin Anlamı Nedir Caiz midir"