Senatör Nedir Ne Demek? Senatör Kime Denir Ne iş Yapar

Kısaca Senatör ne demek? senatör ne iş yapar? senatör kime denir? özet bilgiler.

Senatör ne demek?

Senato yasama organının bir parçası olarak görev yapan bir kurumdur. Senatolar çift meclisli ülkelerde bulunur ve daha yüksek düzeyde olan meclise verilen isime "Senato" denir. Senatoların asil üyelerine "Senatörler" yani asil olan bir senato üyesine "Senatör" denmektedir.

Osmanlıda Senato

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1876 anayasası ile "Ayan Meclisi" (Meclis-i Âyan) adıyla bir senato kurulmuş ve 1920 yılına kadar çeşitli aralarla görevini sürdürmüştür.

Senator Ne is yapar kime denir

Türkiye'de 1961 ve 1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteydi ve TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisten oluşuyordu.

1980 yılından sonra tekrar tek meclisli sisteme geri dönüldü ve senato kurumu 19 yıllık bir çalışma süresinden sonra Türkiye'de yürürlükten kalktı. En son 7 Haziran 2008 tarihinde Meclis Başkanı Köksal Toptan yeniden senato sistemine dönülmesi için bir önerge yayınlamıştı.

Yorum Gönder for "Senatör Nedir Ne Demek? Senatör Kime Denir Ne iş Yapar"