Milli Seferberlik Ne Demektir? Milli Seferberlik ilanı nedir

Milli seferberlik çağrısı nedir? Kısaca Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Seferberlik Hali ne demek hakkında özet bilgiler.

Milli Seferberlik ilanı

Milli Seferberlik Ne Demek?
Ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin kaynaklarını ve tüm gücünü, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hale "Milli Seferberlik" denir.

Yani, Devletin maddi manevi tüm güçlerin ve kaynaklarının harbin gerektirdiği şekilde barış durumundan sefer durumuna getirilmesidir.

Genel seferberlik ilanı nedir?
Genel seferberlik ise, Ülkenin tamamına yönelik bir tehdide karşı konulması, eldeki bütün kaynakların kullanılması için ülkenin tümünün harekete geçirilip seferber edilmesine "Genel Seferberlik" denir.

Milli Seferberlik Neden İlan Edilir?
Bir devletin savaş halinde olması veya devlet içinde olağanüstü durumların yaşanması sonucu "Milli Seferberlik İlan Edilir" Milli seferberlik ilan edilmesi T.C Anayasasının 104. Maddesinde verilen yetki ile olur.

Milli seferberlik'in ülke vatandaşları açısından en önemli kısmı ise, gerek görüldüğü yerde ihtiyaç duyulan kamu malzemelerinin silahlı kuvvetlerin emrine geçmesidir. "Milli seferberlik ayrıca, seferberlik türleri arasında en kapsamlı olanlardan biridir." Milli seferberlik kapsam açısından Silahlı Kuvvetler dışında tüm yurttaşları ve kurumları kapsar.

Yorum Gönder for "Milli Seferberlik Ne Demektir? Milli Seferberlik ilanı nedir"