Hicri Takvim Nedir? Neden Ne Zaman Kaldırıldı Kısaca

Hicrî takvim sistemi nedir? Hicri takvimi neden ne zaman kaldırıldı? Hicrî takvime göre ayların isimleri nelerdir kısaca haberimizde.

Hicrî Takvim Nedir?

Hicrî takvim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)'in Mekke'den Medine'ye hicretini tarih başlangıcı olarak alan takvimdir. Hicrî Kamerî takvime İslâm takvimi ve Müslüman takvimi de denir. Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlendiği için kamerî (ay) veya hicrî adı verilmiştir. Ay yani kamerî takvimi ilk olarak Bâbillilerin kullandığı bilinmektedir.

Ayrıca bakınız: Miladi Takvim nedir?
Ayrıca bakınız: Dini günler tatil günleri ne zaman?

Neden Ne Zaman Kaldırıldı Kısaca Bilgi

Hicrî Takvim Neden Kaldırıldı?

Hicrî ve rûmî takvim uzun müddet müslümanlarca kullanılmış ancak 26 Aralık 1925 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Dört büyük halifeden, Hazreti Ömer (r.a)'ın tesis ettiği hicrî takvim batılılaşma sürecinin bir devamı olan inkılapların, İslâm hukukunu yürürlükten kaldırması sonucu, bu hukukun bir parçası olan hicrî takvim de kaldırılarak müslümanların İslâm dünyası ile olan bağları koparıldı.

Hicrî Ayların İsimleri:

1. Ay - Muharrem
2. Ay - Safer
3. Ay - Rebiülevvel
4. Ay - Rebiülahir
5. Ay - Cemaziyelevvel
6. Ay - Cemaziyelahir
7. Ay - Recep
8. Ay - Şaban
9. Ay - Ramazan
10. Ay - Şevval
11. Ay - Zilkade
12. Ay - Zilhicce

Hicri ayların isimleri bu şekildedir.

Yorum Gönder for "Hicri Takvim Nedir? Neden Ne Zaman Kaldırıldı Kısaca"