Firavun Anlamı Nedir? Firavun Kimdir? Kısaca

Firavunlar Mısır'a yüzyıllar boyunca hükmetmiştir. Ayrıca bu firavunlar büyük bir kısmı insanlara kendini tanrı olarak tanıtmıştır.

Firavun Anlamı Nedir?

FİRAVUN; Mısır'da hüküm süren Amerika krallarına verilen bir ünvan dır. Nasıl ki, Türklerin hükümdarlarına Hakan, Bizanslıların Kayzer, İranlıların Kisra dedikleri gibi, eski Mısırlılar da Firavun derlerdi.

Firavun Kısaca; Kral, Hükümdar, Zalim, Zulüm yapan Sapkın anlamlarına gelir.

firavun ne demek

İslam dil bilgisinde Firavun kelimesi tanımı:
İslâm dil bilginlerine göre firavun kelimesi, "kibir ve gurur" anlamına gelen "fer'ane" ya da "tefar'ane" kelimesinden gelir. Çoğulu 'ferâine'dir. Kelimenin bu anlamı nedeniyle kibirlenen, zulüm yapan kişi için "Adam firavunlaştı" anlamında "tefer'ane'r recûlü" denir.

Kök anlamı dışında firavun kelimesinin sapma ve saptırma, bozulma ve başkalarını bozma, zarara girme ve zarara uğratma anlamlarında da yaygın bir kullanılışı vardır ve Firavunlarda durum böyleydi.

Buna göre her zâlim, sapkın ve mütekebbir kişi firavundur. Kur'an da kelimeyi bu yorumu doğrulayacak biçimde kullanır. Söz gelimi Hz. Yusuf dönemindeki Mısır kralı Firavun olarak nitelenmezken, Hz. Musa dönemindeki krallar Firavun olarak anılır. Kelimenin anlamı, diğer bir görüşe göre, güneş tanrısının oğlu demektir.

Eski Mısırlılar güneşe Ra adını vermiş ve ona yüce tanrı diyerek tapınmışlar dır. Mısır inançlarına göre her kral iktidarını Ra ile olan ilişkisine dayandırır ve kendisini Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak empoze ederdi.

Zamanla Ra soyundan geldiğini savunan krallar, kendilerinin de "yüce rab" olduklarını halka kabul ettirmek amacıyla Firavun (güneş tanrısının oğlu) ünvanını kullanmaya başladılar.

Kuranı Kerimde Firavunun Cehennemlik olduğu Ayetle Belirtilmiştir.
"Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da: 'Haydi, Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun!' denilir." (Mümün, 40/46)

Yorum Gönder for "Firavun Anlamı Nedir? Firavun Kimdir? Kısaca"