Dücane Ne Demek? Kısaca Ebu Dücane Kimdir?

Dücâne, asıl adı Ebû Dücâne olan ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in mübarek sahâbilerinden Ebu Dücane kimdir haberimizde.

Ebû Decâne Kimdir? Hakkında Kısa Özet Bilgiler:
Ebû Dücâne Simâk b. Hareşe b. Levzân el-Ensârî (ö. 12/633)
Cengâver sahâbî.

Ebû Dücâne; Medineli olup Hazrec kabilesindendir. Nesep zincirinin Simâk b. Evs b. Hareşe olduğu da rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber efendimiz (s.av) onunla Utbe b. Gazvân arasında kardeşlik bağı (muâhât*) kurmuştu.

Bedir, Uhud gazvelerine ve diğer gazvelere katıldı. Bu savaşlarda Kureyş'in ileri gelen silâhşörlerini öldürdü. Uhud Gazvesi'nin en çetin safhalarında Hz. Peygamber efendimiz'in (s.a.v) yanında bulundu. Zor durumda kalanların yardımına koştu.

Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü bu savaşta paniğe kapılmayıp Hz. Peygamber efendimiz'in (s.a.v) etrafında toplanan otuz sahâbîden ve ölüm biatı yapan sekiz kişiden biri de Ebû Dücâne idi.

Muhtemelen savaşın başında Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v)'in elindeki kılıcı göstererek onu kendisinden kimin almak istediğini sordu. Bunun üzerine herkes elini uzatarak kılıcı almak istedi. Fakat, "Bunun hakkını kim verir?" deyince herkes elini geri çekti.

Ebû Dücâne ise onun hakkının ne olduğunu sordu. "Kırılıncaya kadar düşmana çalmak" cevabını alınca, "Onun hakkını ben veririm yâ Resûlellah!" diyerek kılıcı aldı ve bundan duyduğu sevinci dile getiren irticâlî şiirler söyleyerek düşman saflarına daldı.

Bu olaydan sonra kendisine "iki kılıçlı" anlamında "zü's-seyfeyn" lakabı verildi. Bu gazvede Hz. Peygamber efendimiz'in dişinin kırıldığı ve etrafının sarıldığı bir sırada Ebû Dücâne vücuduyla bir kalkan gibi onu korudu.

Kendisini öldürmeye ant içen Abdullah b. Humeyd'i karşılayıp öldürdü. Hz. Peygamber efendimiz ona, "Allahım! Hareşe'nin oğlundan ben nasıl razı isem sen de razı ol" diye dua etti.

Huneyn Gazvesi'nde Hz. Peygamber efendimiz'in etrafı Hevâzinli müşriklerle sarıldığında onun yanında savaşanlardan biri yine Ebû Dücâne idi. Benî Nadîr Gazvesi'nde Ali b. Ebû Tâlib'e yardımla görevlendirildi.

Bu vazifesini hakkıyla ifa ettiği için yalnız muhacirlere tahsis edilen ganimet mallarından arkadaşı Sehl b. Huneyf ile kendisine de pay verildi. Tebük Gazvesi'nde Hazrecliler'in bayrağını o taşıdı.

Dücâne İsim olarak çocuklara verilmesinde hiç bir sakınca yoktur ve caiz olan isimler arasındadır.

Yeni yayınlar ücretsiz e-postanıza gelsin:

Henüz yorum yapılmamış "Dücane Ne Demek? Kısaca Ebu Dücane Kimdir? "

Yorum Gönder

ilk reklam

reklam 2

reklam 3

reklam son