Dücane isminin Anlamı Nedir Caiz midir Kısaca Ebu Dücane Kimdir

dücane isminin anlamı

Dücâne, asıl adı Ebû Dücâne olan ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in mübarek sahâbilerinden Ebu Dücane kimdir, Dücane isminin anlamı nedir, dücane ismi caiz midir, fetvası nedir kısaca haberimizde.

Ebû Decâne Kimdir? Hakkında Kısa Özet Bilgiler:

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Fazîlet sahibi kahraman bir zât idi. Medineli Ensârın ileri gelenlerinden olup, hicreti Nebeviyyeden önce îmân etmişti. Gerçek ismi "Semmah bin Harese" olup, künyesi Ebû Dücâne'dir ( radıyallahü anh ). İslâm târihinde bu lakab ile anılmıştır.

Peygamber Efendimiz Resûlullah ( aleyhisselâm ) tarafından Eshâb-ı kiramın muhacirlerinden Utbe bin Gavân ( radıyallahü anh ) ile din kardeşi yapılmıştı. Medine'nin Hazrec kabilesindendir. Medine'de hangi târihte doğduğu tam olarak bilinmemektedir. 13 (m. 633) yılında yalancı peygamber Müseylemet-ül-Kezzâb ile yapılan Yemâme savaşlarında şehîd olmuştur. Vefâtı ile ilgili başka rivâyetler varsa da bunlar zayıftır.

Ebû Dücâne hazretleri Resûlullah ( aleyhisselâm ) efendimizin bütün gazâlarına iştirâk etmiş ve canını Resûlullah ve din-i İslâm için hiçe saymış, edip, şecaatli ve kahraman bir zât idi. Bedir, Uhud, Hendek, Beni Nadir, Benî Kureyza, Feth-i Mekke ve diğer bütün gazâlarda bulunmuştur. Bilhassa Uhud’da göstermiş olduğu kahramanlığı İslâm târihinde dillere destan olmuştur. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) tarafından İltifât-ı Nebeviyye mazhar olmuştur.

Hayatı çok uzundur insanımız okumaya üşendiği için Ebu Dücane (r.a) hakkında kısaca bilgileri yazdık.

Dücane isminin anlamı nedir?

Dücane Kuran-ı Kerimde geçmez, Farsça bir kelime olup anlamı "iki can" anlamındadır. Burada iki can'da ki maksat, dünya hayatı ve ahiret hayatı manasındadır.

Çocuklara Dücane ismi konur mu caiz midir?

Dücâne İsim olarak çocuklara verilmesinde hiç bir sakınca yoktur ve caiz olan isimler arasındadır.

Yorum Gönder for "Dücane isminin Anlamı Nedir Caiz midir Kısaca Ebu Dücane Kimdir"