Ledün İlmi Ne Demek? Kısaca Ledün İlmi Nedir?

Ledün İlmi kelimesinin tasavvuftaki anlamı "Gayb (gizli olan görünmeyen) ilmi, ilahi sırlar keşfetme ilmi, marift"dir. Yine tasavvufta Allah'tan vasıtasız gelen bilgiye ilhama "İlmi-Ledün" denir.

Kısaca Ledün İlmi Nedir

Kısaca; İlm-i Ledün veya ledünni ilim, Allah (c.c) ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim, Gayb (gizli olan görünmeyen) marifet ilmidir.

Ledün İlmi Okuyarak Öğrenilir mi?
Ledün veya İlm-i ledün, okuyarak öğrenilmez. Allahu Teâlâ'nın ihsanı ile kalbe ilham edilen, ilahi sırlara ait bilgilerdir. Görünüşte, akla ve nakle zıt gelebilir. İlm-i ledün sahibi olanlar, hadiselerdeki gizli sırları ve hikmetleri bilirler.

Ledün kelimesinin tasavvuftaki anlamı Kur'an-ı Kerimin Kehf suresinin 65. Ayetinden çıkarılmıştır.
"Orada kullarımız dan birini bulmuşlardı ki, biz ona katımızdan bir rahmet verdik ve ona ilm-i ledün'ü öğrettik" (Kehf suresi 65. Ayet)

Yorum Gönder for "Ledün İlmi Ne Demek? Kısaca Ledün İlmi Nedir?"