Dört 4 Yapraklı Yonca Ne Anlama Gelir? Hikayesi Gerçek midir

Dört (4) Yapraklı Yonca Anlamı Nedir? Hikayesi Gerçek midir? Kuran-ı Kerimde hangi ayette geçiyor? Hristiyan inancına göre dört yapraklı yonca bulan şanslı olduğu söyleniyor bu doğru mudur?

dort yapraklı yonca hikayesi

Dört Yapraklı Yonca Şans Getirir mi?

Allah katında hak din ve tek din İslamdır (Müslümanlık) harici hiç bir dinin, Allah katında hiç bir önemi yoktur. İslam dininde şans diye bir şey var mı? Allah (c.c) ilmi dışında hiç bir iş gerçekleşmez. En'am suresi 59.Ayet'te de belirtildiği gibi,
"O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez"
Her yazgı kaderullah'dır ve hiç bir şey tesadüfi değildir, her işlenen ve işlenecek olan, yaşanan ve yaşanacak olan Allah indinde yazgıdır. Şans diye bir şey yoktur, nasip, kısmet vardır.

Tesadüflere Allah indinde asla yer yok, ancak tevafuk yani Allah'ın dilemesi vardır. Hiç bir şey kendiliğinden oluşmaz, yüce yaradan her şeyin yaratılmasını ve oluşmasını diler, ''Ol'' der ve olur.
"Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık." (Kamer Suresi, 49. Ayet)
Nasip, Kısmet, Kader ile ilgili bu ayet her şeyi net bir şekilde anlatmaya yetiyor.

Dört Yapraklı Yonca Efsanesi - Hikayesi Gerçek mi? 

4 yapraklı yonca hikayesi İslam hukukuna tamamen ters aslı astarı olmayan safsatadan ibarettir. Hristiyan inancında Hz. Havva'nın cennette dört yapraklı yonca ile dolaştığı söylenir. Ancak Kuranı Kerimde böyle bir hadise geçmez.

Bu değişime uğramış İncil de ve Allah (c.c) tarafından okunması dahi haram kılınmış Hristiyanlar tarafından ortaya atılmış bir palavradır. Dört yapraklı yonca Hristiyanlar tarafından Müslümanları yonca efsanesine inandırma amaçlı ve Allah'ın yazgısına muhalefet olmaları için ortaya attıkları bir saftadır. Dikkat edilirse bu sosyal medya araçlarından Whatsapp ikonlarında vardır.

Yonca Kuran-ı Kerimde Hangi Ayette Geçiyor? 

Abese suresi 28. ayetinde yonca ile ilgili ayet şu şekildedir.

"Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık."

Bu ayette Allah kulları için yarattığı nimetleri bildirmektedir.

4 Yapraklı Yoncanın Bir Anlamı Var mıdır? 

Nasıl elmas, altın veya bitki türleri zor bulunuyorsa, 4 yapraklı yoncanın bu şekilde zor bulunması normaldir. Yukarıda belirtildiği üzere dört yapraklı yonca bulan bir kimse için hiç anlam ifade etmemektedir.

Dört yapraklı Yonca Dövmesi Caiz midir? 

Allah Kur-anı Kerimin de sadece dövmeyi değil fıtratı, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekilleri değiştirme mânasında süs, makyaj ve değiştirmeleri yasaklamış, bunları şeytani saymıştır. Bu hususta Kur-anı Kerim'in Nisâ suresi 4/199 ayeti kerimesinde şeytan şöyle demişti:
"Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler." Nisâ: 4/119
Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Peruk takan ve taktıran, kaşlarını alan ve aldıran vücuduna dövme yapan ve yaptıran lânetlenmiştir! buyurdu" (Ebu Davud) (Müslim, K. el-Libâs, 119; Buhârî, K. el-Libâs, 82-87)
Allah Kur-anı keriminde Haşr suresi 7. ayetinde
"Rasul size ne verdi ise onu alınız, size neyi yasak etti ise ondan sakının." (Haşr 7)
Ayetinde apaçık belirtilmiştir.

Yorum Gönder for "Dört 4 Yapraklı Yonca Ne Anlama Gelir? Hikayesi Gerçek midir"