Celep Ne demek? Celeplik Mesleği Nedir? Ne İş Yapar?

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle eski mesleklere verilen isimlerde hatırlanır oldu. İşte bunlardan biride Celep - Celeplik mesleği.

Celep Ne Demek? Kime Denir?

Osmanlı döneminde büyük kentlerin et ihtiyacını karşılamak için, koyun, sığır, keçi gibi canlı hayvan temin etmekle görevlendirilen kişilere "Celep" denilirdi. Aynı zamanda celeplik unutulmuş eski bir mesleklerdendir.

Örnek;
"Sen kasap mısın, koyun tüccarı mı, celepler le senin ne işin var?" (O. C. Kaygılı)

Osmanlı Devletinde Celeplik

Osmanlı döneminde Celeplik çok büyük sermaye gerektiren bir iş olduğu için gelir düzeyi yüksek olma şartı aranırdı. Ancak, Osmanlı Devleti ülkenin her bölgesinde olduğu gibi İstanbul 'da da mal satışını arz talep dengesine bırakmamıştır. Başkent olma özelliği olan bu önemli şehirde isyanları önlemek için halkı tok tutmak şarttı.

celep ne demek


Dolayısıyla devlet gıda maddelerinin fiyatlarını düşük tutmaya çalıştıkça tüccarlar dönem dönem çok büyük zarara uğramaları kaçınılmazdı. Bu sebepten İstanbullu sermayedarlar için celeplik, köşe bucak kaçtıkları bir görev haline gelmişti.

Ayrıca oku: Hanımın iğnesi ne demek?

Osmanlı bu sebepten celeplik ve kasaplık mesleğinde sürgün uygulamasına benzer uygulamalara başvurmuştur. Kanunsuz işler çevirdiği tespit edilen tüccarlar, zorunlu olarak celeplik görevine getirilmiştir.

Günümüzde celeplik mesleği anlayışı daha farklı, örneğin özellikle Kurban Bayramına yakın bir zamanda, İstanbul'a canlı hayvan ticareti yapan tüccarlar gibi, tamamen katı kuralsız denetimsiz kasap ticareti anlayışı denilebilir.

Yorum Gönder for "Celep Ne demek? Celeplik Mesleği Nedir? Ne İş Yapar?"