İsm-i Azam Duası Türkçe Arapça (Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hz)

Bu İsm-i Azan duası merhum (Ahmet) Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi K.S hazretlerinin tam dua kitabından nakledilmiştir. Fazileti sayfanın sonunda verilmiştir.

Orijinal kaynağından;

İsmi A'zam Duası Arapça:

ismi azam arapça okunuşu

İsm-i Azam Duası Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim:

Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr,

Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr,

Lâ ilâhe illâllâhül muttaliğüssettâr,

Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyli vennehâr,

Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü, ilahen vahiden ve nahnü lehü âbidûn.

Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü hâmidûn.

Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü şâkirün.

Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü Muhammedün Resûlullâh, yâ Hayyü yâ Kayyûmu ve salavatullâhi alâ hayri halkıhi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Eşhedü enneke Rabben hâliken, Allâhumm’ağfirlî yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

İsmi Azam Duası Türkçe Manası (anlamı)

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir.

Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halkeden O’dur.

Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şerîki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü senâ ederiz.

Allah ‘tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibâdet ederiz.

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilâhtır. Bizler O’na şükrederiz.

Allah’dan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulü’dür. Hay ve Kayyûm O’dur.

Allah’ın rahmeti mahlükatının en hayırlısı olan Muhammedin âl ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehâdet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Hâlikimizsin.

Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa. Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

İsm-i A'zam Duası Fazileti Hakkında:

Bu duâya İsmi A’zam duâsı denir. Bunun tesiri çok büyüktür. Ekseri bu duâ sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakka sığınma/yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir. Bunun için biz bu duâya, hele bu zamanda devam etmemiz yerinde olacaktır.

Mümkün ise, bu duâ abdestle okunmalı ve ihlâsla buna devam edilmelidir. Hiç şüphe yoktur ki, insan bu duayı cânu gönülden okumaya devam ederse, vücudunun içi, dışı nurlanacağı gibi bilhassa, gözleriyle baktığı etrafı nur kesilecektir. Her gördüğü şey nur olacaktır. Gönlün ve kalbin nurlanması buduâ ile mümkündür.

Kaynak: Mecmûatul-Ahzab (tam dua kitabı) Ahmet Ziyâüddin Gümüşhanevi hz.

Yorum Gönder for "İsm-i Azam Duası Türkçe Arapça (Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hz)"