Safer Ayının Son Çarşamba Günü Kılınan Dört Rekatlık Namaz

Cübbeli Ahmet Hoca efendinin Lalegül dergisinde bahsettiği, safer ayının son çarşamba günü veya gecesinde kılınan dört rekatlık namaz ve duası.

Şeyh-i Kâmil Ferîdüddîn Şekergenç Hazretleri'nin, Hâce Mu'înüddîn (kuddise sirruhû) un ev-râdından nakline göre; her sene üç yüz yirmi bin belâ göklerden yere nazil olur, bunların hepside safer ayının son çarşambasında vâkil olur. bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur.

Safer Ayı Son Çarşamba Namazı Kılınış Şekli

O gün her kim dört rekât namaz kılar da her bir rekâtında Fâtiha'dan sonra on yedi kere Kevser Sûresi, beş kere Îhlas Sûresi ve birer kere Felak - Nâs Sûrelerini okur, namaz bittikten sonra da yedi kere istiğfar edip, ellerini kaldırarak aşağıda zikredilen duayı okursa Allâh-u Te'âlâ keremiyle onu o gün yağan belâlardan muhafaza eder ve o günden itibaren bir dahaki senenin tamamına kadar çevrende hiçbir belâ bulaşmaz.

Namazdan sonra okunacak Âyet-i kerimeler ve dualar

safer son çarşamba duası
Peşinden Safer ayının her günü okunacak dua yapılır.

Bu Duanın Akabinde 11 Defa Okunacak Salât-I Münciye

"Ey Allâh! Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beytine öyle bir salât et ki; onun sebebiyle bizi bütün korkulardan ve âfetlerden kurtarasın, onun sebebiyle bütün ihtiyaçlarımızı göresin, onun sayesinde bizi bütün günahlardan temizleyesin, onun vesîlesiyle bizi derecelerin en yücesine yükseltesin, yine onun sayesinde bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihayetine ulaştırasın. Muhakkak Sen her şeye kâdirsin."

Kaynak: (Muhammed ibnü Hâtîrüddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rave'z-zamân fî fedâili'l-eşhuri ve'l-eyyâm, sh;4, Muhammed Âbidîn, Tenbîhu'l-kulûbi'n-nâ'ime ale'l-evrâdi'd-dâime, sh;71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh;123-127)

Yorum Gönder for "Safer Ayının Son Çarşamba Günü Kılınan Dört Rekatlık Namaz"