İstihare Namazı Nasıl Kılınır ve İstihare Duası Arapça

İstihare namazı nedir nasıl kılınır ve hangi dualar (sureler) okunur? Her türlü helal işlerin hayırlı olup olmayacağı konusunda Peygamber efendimiz (s.a.v)'in tavsiye ettiği İstihare namazı kılınışı ve istihare duası Arapça harflerle okunuşu ve Türkçe meali.

İstihare Namazı Nedir?

İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rek'at namaz kılar. Bu namaza "İstihâre namazı" denir. İster evlilik için, ister ticaret veya ev araba vs gibi her türlü helal işlerin kendisi için hayırlı olup olmayacağı tereddüdüne karşı Peygamber efendimizin de tavsiye ettiği bir namazdır.

İstihare namazı konusunda Peygamber efendimiz (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır;

"Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekat namaz kılsın" (4)

İstihâre Namazı Kılınış Şekli:

  • Birinci rekâtta Fatiha suresinin ardından Kafirûn suresi okunur.
  • İkinci rekâtta Fatihadan sonra İhlâs suresi okunur.
  • Namaz sonunda da istihâre duası okunur.

İstihâre Namazı Duası Arapça Harflerle;

istihare namazi duasi

Sonra abdestli olarak kıbleye yönelip yatılır.

Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir. Bu şekilde istihâre namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da hadis-i şerifle buyrulmuştur.

Peygamber Efendimiz (asm), ashabına istihareyi öğretirdi. İstihâre namazını kılmak mümkün olmayınca yalnız dua ile yetinilir.

"Hazret-i Câbir demiştir ki; Resülullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi (büyük-küçük) işlerimizin hepsinde bize istihâre duası ta'lim ederek buyurdu ki; "Sizin biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil. (istihâre niyetiyle nâfile olarak) iki rekât namaz kılsın. (Namazdan) sonra şöyle dua etsin' (dedi ve aşağıdaki duayı okudu)." (Buhâri)

İstihâre Duası Türkçe Meâli:

"Ya İlahi! Doğrusu ben, senden ilminle hayırlı olanı seçmeyi diler ve senden kudretinle güç kuvvet ister ve yüce fazlından talep ederim. Çünkü, şüphesiz senin gücün (her şeye) yeter, benim ise gücüm yetmez. Hem sen (her şeyi) bilirsin, ben ise bilmem. Çünkü, gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin.

Ya İlahi! Eğer bu iş, benim hakkımda ve dinim ve maişetim ve işimin akıbeti hakkında, hem işimin hemen veya daha sonra olması hayırlı ise ki, onu sen bilmektesin, ona göre onu bana mukadder kıl ve onu bana kolaylaştır! Sonra onu hakkımda bereketli eyle!

Eğer bu iş benim hakkımda ve dinim ve maişetim ve işimin akıbeti hakkında hem işimin hemen veya daha sonra olması hakkında hayırlı değilse ki, onus en bilmektesin, ona göre onu benden beni de ondan uzaklaştır!

Hayır neredeyse bana onu takdir eyle!

Sonra beni ondan hoşnut eyle!"

İstihare namazı kılınışı ve duası sahih kaynaklarda bu şekilde geçmektedir, soru ve görüşleriniz için yorum kutusundan bize bildirebilirsiniz.

Yorum Gönder for "İstihare Namazı Nasıl Kılınır ve İstihare Duası Arapça"