Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Tesirli Dua

Hamile olup doğum korkusu çeken bayanların kolay doğum yapmak için okunması gereken çok kıymetli İsm-i şerif. Bu dua internet ortamında sağdan soldan uydurma dualarla kıyaslanmamalıdır. Hangi dua olursa olsun mutlaka kaynak gösterilmesi şarttır. Aksi taktirde özellikle internet ortamında abartılı dualar ters tepe bilmektedir.


Doğumu kolaylaştırmak için okunan duanın kaynağı duanın sonunda yer almaktadır. Dua orjinal haliyle, olduğu gibi nakledilmiştir.

Doğumu Kolaylaştırmak için Okunacak İsm-i Şerifi:

Doğumu yaklaşan hâmile kadın bu ism-i şerîfî kendine vird-i zebân edinirse (çokça zikrederse) doğumu kolay olur, doğan çocuğu sağ-sâlim dünyaya gelir ve uzun ömürlü olur.

İsm-i Şerifi Arapçası:

arapça doğum duası

Okunuşu:

"Yâ hannanü ente entellezii vesiğte külle şeyin rahmetevveîlmen, yâ hannanü"

Türkçe Anlamı:
"Ey çok şefkat sahibi olan Zat! Rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamış olan ancak Sensin. Yâ hannân!"

Kaynaklar: (Sühreverdi, Şerhu'l-esmâ'in, Ayasofya, no:377, verak: 112; İbni Hatîrîddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh238-241; Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüssiye, sh:26-27; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141)

Yorum Gönderme for "Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Tesirli Dua"