Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Tesirli Dua

Hamile olup doğum korkusu çeken bayanların kolay doğum yapmak için okunması gereken çok kıymetli İsm-i şerif. Bu dua internet ortamında sağdan soldan uydurma dualarla kıyaslanmamalıdır. Hangi dua olursa olsun mutlaka kaynak gösterilmesi şarttır. Aksi taktirde özellikle internet ortamında abartılı dualar ters tepe bilmektedir.

Doğumu kolaylaştırmak için okunan duan aslında ism-i şeriftir. İdris (a.s)a indirilmiş kırk ism-i şerif hakkında daha fazla bilgi için Erbain-i İdrisiyye Faziletleri nelerdir? başlıklı yazımızdan okuyabilirsiniz. Duanın (ism-i şerifin) kaynağı duanın sonunda yer almaktadır. Dua orjinal haliyle, olduğu gibi nakledilmiştir.

Doğumu Kolaylaştırmak için Okunacak İsm-i Şerifi:

Doğumu yaklaşan hâmile kadın bu ism-i şerîfî kendine vird-i zebân edinirse (çokça zikrederse) doğumu kolay olur, doğan çocuğu sağ-sâlim dünyaya gelir ve uzun ömürlü olur.

İsm-i Şerifin Arapçası:

arapça doğum duası

"Yâ hannanü ente entellezii vesiğte külle şeyin rahmetevveîlmen, yâ hannanü"

Türkçe Anlamı:

"Ey çok şefkat sahibi olan Zat! Rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamış olan ancak Sensin. Yâ hannân!"

Not:Bu ism-i şerifi zikretmekle meşgul olacakların üzerinde bu ism-i şerif bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur. Ancak bunun şartı da takvâya riâyet, halis niyet, namazları kazaya bırakmama, haramlardan uzak durmak ve ana babaya ve eşe asi olmamaktır, bunlar bütün dualar için de geçerlidir.

Kaynaklar: (Sühreverdi, Şerhu'l-esmâ'in, Ayasofya, no:377, verak: 112; İbni Hatîrîddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh238-241; Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüssiye, sh:26-27; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141)

Yorum Gönder for "Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunacak Tesirli Dua"