Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yüz Güzelliği için Kesin Kabul Olan Dua

Eşiniz yüz güzelliğinizi beğenmediğinden dolayı sizi beğenmiyorsa, estetik olmayı düşünüp, fakat dinimizde haram olduğundan dolayı estetik olamıyorsanız, yüzünüzün güzel olmadığını düşünüp evlenmek isteyip fakat evlenemeyen erkek ve bayanlar için kesin kabul olan ism-i şerifi.


Ayrıca Bakınız:Yusuf A.S'a İndirilmiş Güzellik Duası

Bir çok derde deva olan bu ism-i şerifin hâssalarından biri de şudur; Allâ-u Te'âlâ beş vakit namazın akabinde bu ism-i şerifi on beş (15) kere okuyanın yüzünü nurlandırır, kendisine heybet ve vakar ilkâ eder. Tecrube edilmiş (denenmiş) bu duayı faziletine inanarak okuyan bir kimse kısa zamanda mükemmel yüz güzelliğine kavuşur.

İsm-i Şerifi Arapça Harflerle Okunuşu.

güzellik duasi

Okunuşu:

"Yâ ilahel ââlihetirrafia celalühü, yâ ilahü"
Türkçe Anlamı;

"Ey celâli yüce olan, (bâtıl) ilahlar(ın gerçek) İlâhı! Yâ İlâh!"

Bu dua öyle internet ortamında sağdan soldan derleme uydurma bir dua değildir. Yüz güzelliği duasını erkek ve bayanlar okuyabilirler.

Kaynaklar: (Allâme Şeyh Muhammed et-Tûmes, er-Ravzatü'ssündüssiye fi'l-esmâi-l-İdrîsiyeti's-Sühreverdiyye, sh:8-9; Muhammed ibnü Hâtîriddîn, el-Cevâhirü'l-hams, sh:205; Şihâbüddin es-Sühreverdi, Şerhu'l-esmâi'lerba'in.

Yüz Güzelliği Duası Video

vvv

NOT: Bu ism-i şerifi 5 vakit namazların akabinde 15 kez okunacak. Sevgili vs gibi haram olan bir şey için kesinlikle okunmaz! Namaz kılmayı bilmeyenler ise Erkek ve bayanlar için resimli namaz kılma makalesini okuyabilirler.

Yorum Gönderme for "Yüz Güzelliği için Kesin Kabul Olan Dua"