Yüz Güzelliği için Kesin Kabul Olan Dua (ism-i şerif

Eşiniz yüz güzelliğiniz'den dolayı sizi beğenmiyor mu? Estetik olmayı düşünüp, fakat dinimizde haram olduğu için estetik olamıyor musunuz? Yüzünüzün güzel olmadığını düşünüp evlenmek isteyip fakat evlenemeyen erkek ve bayanlar için kesin kabul olan dua (ism-i şerif).

Yüz Güzelliği Duası (İsm-i şerif) hakkında

Yüz güzelliği için yazdığımız bu dua aslında Allâh'ımızın İdris (a.s)a öğrettiği 40 ism-i şeriflerden ikincisidir. Bu İsm-i şeriflerin bereketiyle İdris (a.s) kavmine karşı ona yardım etmiş onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman etmiş ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (A.s) göklere kaldırılınca bu isimler İsa (A.s)a birbirinden terâvüs yoluyla intikal etmiştir. İsa (A.s) da bu isim-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyileştirmiş ve bir nice mucize izhar etmiştir. 12 bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te'âlâ bu isimler bereketiyle İsa (A.s)ı göklere kaldırmıştır.

Daha sonra Allâh-u Te'âlâ bu isimleri, Peygamber Efendimiz H.z. Muhammed Mustafa (S.av) gönderip gazalar başlayınca Hendek Muharabesi'nde büyük sıkıntılara düşmüş o zaman Kendisine bu ism-i şeriflerle dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlûllâh (s.a.v) de bu ism-i şerifleri okumuş, kendisini ve eshâbını kafirler galip kılmıştır. Bu ism-i şeriflerin faydası çok umûmi olup zikretmekle meşgul olanların üzerinde süretle belirgin olur.

Ancak bu isimlerin şartı da takvâya riâyet ve halis niyettir. Burada ism-i şerifler hakkında açıklamayı kısa tuttuk, tam açıklamayı ve şartlarını Erbai'ni İdrisyye ve Faziletleri nelerdir hakkında orijinal haliyle nakledilen yazımızdan okumanızı tavsiye ederiz.

Yüz Güzelliği İçin Okunan İsm- Şerif

Bir çok derde deva olan bu ism-i şerifin hâssalarından biri de şudur; Allâ-u Te'âlâ beş vakit namazın akabinde bu ism-i şerifi on beş (15) kere okuyanın yüzünü nurlandırır, kendisine heybet ve vakar ilkâ eder. Tecrube edilmiş (denenmiş) bu duayı faziletine inanarak okuyan bir kimse kısa zamanda mükemmel yüz güzelliğine kavuşur.

İsm-i Şerifi Arapça Harflerle Okunuşu

güzellik duasi

"Yâ ilahel ââlihetirrafia celalühü, yâ ilahü"

"Ey celâli yüce olan, (bâtıl) ilahlar(ın gerçek) İlâhı! Yâ İlâh!"

Hangi dua olursa olsun mutlaka kaynağını araştırınız. İnternet ortamında dualara dikkat ediniz. Özellikle medyum, sihir büyü vs gibi içerikler barındırılıyorsa bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Sağdan soldan kopyala yapıştır mantığı ile tek bir kelime Arapça bilmeyenlerin metinleri yanlış yazıldığından yanlış mana doğurmaktadır. Bu durumda duaları mutlaka ilim ehli kişilere okutun.

Kaynaklar: (Allâme Şeyh Muhammed et-Tûmes, er-Ravzatü'ssündüssiye fi'l-esmâi-l-İdrîsiyeti's-Sühreverdiyye, sh:8-9; Muhammed ibnü Hâtîriddîn, el-Cevâhirü'l-hams, sh:205; Şihâbüddin es-Sühreverdi, Şerhu'l-esmâi'lerba'in.

Yüz Güzelliği Duası Video


NOT: Bu ism-i şerifi 5 vakit namazların akabinde 15 kez okunacak. Sevgili vs gibi haram olan bir şey için kesinlikle okunmaz! Namaz kılmayı bilmeyenler ise Erkek ve bayanlar için resimli namaz kılma makalesini okuyabilirler.

Yorum Gönder for "Yüz Güzelliği için Kesin Kabul Olan Dua (ism-i şerif"