Menesa isminin Anlamı? Menesa ismi caiz midir (fetva)

Soru: Menesa HZ. YUSUF A.s'ın kızının ismi olduğu söyleniyor, Menesa ne demek, Menesa ismi caiz midir kızıma bu ismi koyabilir miyim?

Cevap: Değerli okurumuz her isim anlamları yazılarımız soru üzerine ilim ehline tanışarak sahih kaynaklara dayanarak yapılır. Öyle sağdan soldan kaynaksız mantık yürüterek cevap verilmez. Ahirette bunun hesabı çok ağırdır. Ayrıca bknz: Miray ismi caiz mi

Menesa İsminin Anlamı Nedir?(fetva)

Sahih hadis kaynaklarında ve sözlük anlamlarında "Menesa" kelimesi geçmemektedir. Zayıf hadis dahi olsa hiç bir hadis kaynağında Menesa kelimesine rastlamadık. Ayrıca (TDK) Türk Dil Kurumunda da "Menesa" kelimesinin bir anlamı da yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına "Menesa" isminin anlamını sorduğumuzda aşağıda olduğu gibi yanıt aldık.

menesa fetva

Görüldüğü üzere bizim yaptığımız araştırmalar sonucu ulaştığımız bilgilerle, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının bize verdiği yanıtın aynısı olduğuna görülmektedir. Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bazı uyarılarda bulunarak şu ifadelere yer verdi.

Genel olarak şunu söyleyebiliriz: Anne-Babanın evladına karşı vazifelerinden biri de onlara güzel bir isim vermesidir. Bu hususta Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

"Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu cihetle çocuklarınıza güzel isim koyunuz" buyurmuşlardır.

Konulacak ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi gerekmez. İsim konulurken: a) Konulan ismin toplumda yadırganmayacak anlamlı bir isim olmasına, b) Çocuğun ileriki hayatında ismi nedeniyle alay konusu edilmemesine, c) İsmin manasının kötü olmamasına, d) Çocuğu komplekse düşürecek bir isim olmamasına, dikkat edilmelidir.

Menesa ismi nereden geliyor?

Menesa ismi, Hz. Yusuf adlı sinema filmde, HZ. Yusuf a.s'ın kızı olduğu senaryo gereği anlatılmaktadır. Ancak bu sadece sinema filminden ibarettir. Gerçekte hiç bir kaynakta geçmemektedir. Anlamsız isimler çocuğa verilmemelidir zira çocuğa anlamı kötü manaya gelen isimler konulması durumunda, çocuk ismini koyan anne babadan mahşer halkı önünde davacı olacağını unutmamakta fayda vardır.

Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur;

"Cennette isimlerden başka dünyayı andıran hiçbir şey yoktur." (Makdisi 1/194)

Çocuğunuzun sizden davacı olmaması için caiz olmayan isimlere dikkat ediniz.

Yorum Gönder for "Menesa isminin Anlamı? Menesa ismi caiz midir (fetva)"