Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmak için Dua (İsm-i Şerif

Öncelikle şunu belirtmekte fayda vardır, vesvese asla korkulacak bir şey değildir. Çünkü insana vesvesenin gelmesi, onda imanın bulunduğuna alamettir, bu nedenle vesveseyi psikolojik evhamlı bir hastalık olarak görmek son derece yanlıştır.

Vesvese Nedir?

Gizli sese vesvese denir, Bir mastar olan "Vesvâss" kelimesinin şeytana isim olması da aynı manayla alakalıdır ki, şeytan "Vesvesenin Kaynağı" demektir. Ancak örfen meşhur olan manasıyla vesvese, nefsin veya şeytanın kalbe attığı hayırsız, faidesiz, alçak hatıra ve düşüncelere verilen bir isimdir.

Vesvesenin en anlaşılır karşılığı, şeytanın insanla uğraşması demektir. Bu genelde şeytanın insana şüphe, takıntı, kuruntu, korku endişe şeklinde sürekli kuşku içinde bırakması durumudur. Nefsin ve şeytanın vesvesesi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı zikredilmektedir.

"Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliyoruz ve biz ona şah damarından daha yakınız." (Kâf,50/16)

Ayeti, nefsin vesvesesine işaret ederken;

"Şeytan Âdem'e vesvese verdi." (A'raf,7/20,Tâha,20/120)

Manasına gelen bir çok Ayet de şeytanın vesvesesine delalet etmektedir. Nefsin vesvesesi tabiri, bir insanın, kendi kendine söylediği ve gönülden geçirdiği gizli duygular, kararlar, vehimler (evham, kuruntu vs) hatıralar ve bunlar gibi bütün bâtınî şuur durumlarını da içine alır. Bunlar o kadar gizli ve sessizdir ki, bazılarını melekler dahi bilmekten acizdirler, onları sadece Allâh (c.c) bilir.

Vesveseden Kurtulma Duası Hakkında

Aşağıdaki vesveseye kapılanlar için okunacak dua, tecrübe edilmiş sahih kaynaklı bir duadır. Başlıkta dua yazdık ancak bu İdris (A.S)'a indirilmiş 40 ism-i şeriflerdendir. Bu nedenle duanın kabulü için tereddüt edilmemelidir. Vesveseden kurtulmak için okunacak duaya geçmeden önce duanın Allah'ın izni ile kabul olması için çok önemli şartları vardır. Bunların başında günahlardan kendini muhafaza etmek, Namazlarını kazaya bırakmamak, takvaya riayet etmek, ana babaya asi olmamak, bu her dua için de geçerlidir.

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua Arapça Okunuşu

takındı duası

Duanın (ism-i şerif) Okunuşu

"YÂ DAİMÜ BİLÂ FENÂİN VELÂ ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ, YÂ DAİMÜ"

Türkçe Mânası

"Ey dâim olan, mülkü ve bekâsı için hiçbir yokluk ve zeval (kaybolma) söz konusu olmayan Zat! Yâ Dâim!"

Bu dua Erba'in-i İdrisiye'nin 8. ismi olup aşağıda orijinal hali ile nakledilmiştir.

2) Zâhiri ve bâtıni amellerinde bir halel (bozukluk) vâki olmayıp sırâ-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere ikamet etmek isteyen kişi üç gün oruç tutup tam bir temizlik yaptıktan sonra sabah namazının evrâdını bitirmesini müteâkiben bu ism-i şerifi üç yüz (300) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur ve bu kişinin ne sözlerinde, ne de işlerinde şeytanın nasibi olmaz.

Ayrıca Oku: Kötü huylu bir kimsenin iyi huylu olması için dua

Bulunduğu bir işten sâbit kalmak ve o işten ayrılmamak isteyen kişi bu maddeyi tatbik ederse bulunduğu vazifeden asla ayrılamaz. Bu dua tecrübe ile sabit olunmuş bir duadır, adından anlaşılacağı üzere bu duayı okuyan bir kimseye şeytan bulaşamaz vesvese veremez.

1 yorum for "Vesvese Nedir? Vesveseden Kurtulmak için Dua (İsm-i Şerif"