Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vesveseden Kurtulmak için Okunacak Denenmiş Dua

Vesvesenin en anlaşılır karşılığı, şeytanın insanla uğraşması demektir. Bu genelde şeytanın insana şüphe, takıntı, kuruntu, korku endişe şeklinde sürekli kuşku içinde bırakması durumudur.

Vesveseden Kurtulma Duası Hakkında


Örneğin; acaba Gusül abdestim kabul oldu mu? acaba Namazım kabul oldu mu? evden çıktıktan sonra ocağı kapattım mı? Bilhassa öğrencilerin kapıldıkları umutsuzluk vesvesesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı şeytanın insana vesvese vermesi.

Ayrıca oku: Kötü huylu bir kimsenin iyi huylu olması için dua

Aşağıdaki vesveseye kapılanlar için denemiş kesin kabul olan dua tecrübe edilmiş sahih kaynaklı bir duadır.

Vesveseden kurtulmak için okunacak duaya geçmeden önce duanın Allah'ın izni ile kabul olması çok önemli şartlar vardır. Bunların başında günahlardan kendini muhafaza etmek, Namazlarını kazaya bırakmamak, tesettüre dikkat etmek.

Vesveseden Kurtulmak İçin Dua Arapça Okunuşu:


takındı duası


Duanın Okunuşu:

"YÂ DAİMÜ BİLÂ FENÂİN VELÂ ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ, YÂ DAİMÜ"

Türkçe Mânası:

"Ey dâim olan, mülkü ve bekâsı için hiçbir yokluk ve zeval (kaybolma) söz konusu olmayan Zat! Yâ Dâim!"

Bu dua Erba'in-i İdrisiye'nin 8. ismi olup aşağıda orijinal hali ile nakledilmiştir.

2) Zâhiri ve bâtıni amellerinde bir halel (bozukluk) vâki olmayıp sırâ-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere ikamet etmek isteyen kişi üç gün oruç tutup tam bir temizlik yaptıktan sonra sabah namazının evrâdını bitirmesini müteâkiben bu ism-i şerifi üç yüz (300) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur ve bu kişinin ne sözlerinde, ne de işlerinde şeytanın nasibi olmaz.

Bulunduğu bir işten sâbit kalmak ve o işten ayrılmamak isteyen kişi bu maddeyi tatbik ederse bulunduğu vazifeden asla ayrılamaz.

Bu dua tecrübe ile sabit olunmuş bir duadır, adından anlaşılacağı üzere bu duayı okuyan bir kimseye şeytan bulaşamaz vesvese veremez.

1 yorum for "Vesveseden Kurtulmak için Okunacak Denenmiş Dua"