Rızık Bolluğu için Denenmiş Çok Bereketli Dua

Maddi durumu kötü olup geçim sıkıntısı çeken bir kimse, Sabah Namazının sünnetinden sonra bu duayı okursa maddi sıkıntılardan kurtulur Allah (c.c) kendisine bol rızık bereket ihsan eder. Rızık bolluğu için denenmiş çok bereketli dua orijinal haliyle nakledilmiştir, kaynağı sayfa sonundadır.

Rızık bolluğu duası hakkında bilgi:

Ticani meşâyihından Seyyid Muhammed Ekensûs Hazretleri bir mektubunda ihvânına şöyle bir vasiyette bulunmuştur:

"Sabah Namazının sünneti ile farzı arasında bir kere Fâtiha-ı Şerife okuyup sevabını Resûlüllâh (s.a.v)'e hediye ettikten sonra şu sekiz İsm-i Şerifi zikrederseniz, şüphesiz Allâh-u Te'âlâ fazl-u kerimiyle rızık derdine karşı size kifâyet eder, geçim endişesini kalbinizden giderir ve fazl-u kerimiyle size rızkı bolca akıtır.

O sekiz ism-i şerif de şunlardır:

bereket duası

Anlamı:

"Ey Allâh! Ey gerçek hayat sâhibi! Ey her şeyi yöneten! Ey bir olan! Ey tek olan! Ey zengin! Ey cömert! Ey kerem sâhibi! Tarafından bana bir hayır esintisi bahşet. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."

Ayrıca Oku: Borcu olupta ödeyemeyenler için dua

Latin Harflerle Okunuşu:

Yâ Allâhu Yâ Hayyu Yâ kayyûmu Yâ Vâhidu Yâ Ehadu Yâ Vâcidu Yâ Cevâdu Yâ Kerîm. İnfahnî minke bi nefhati hayr. inneke alâ külli şey in kadîr.

Kaynak: (Muhammed er-Râdî el-İdrisi el-Hasenî, Tercemetü ma'lemeti me'âlimi Sûs, 1/314) (Erba'in-i idrisiyye Cübbeli Ahmet Hoca)

Not: Hangi dua olursa olsun duanın kabulü için, 5 vakit namaz kılmak ve haramlardan mutlak sakınma şartı vardır. Dua sabah namazının sünnetinden sonra bir defa Fatiha suresini okuyup araya hiç kimseyi katmadan sevabını sadece Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e hediye ettikten sonra yukarıdaki ism-i şerif sekiz (8) kere okunacak.

Yine sabah namazının sünnetinden sonra 100 defa "Sübhânallâhi ve bi–hamdihi sübhânallâhi'l azîm estağfirullah" duâsıdır. Kaynak: Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4860 Ravi : Ebu Hureyra (r.anh )

Bu tesbih, meleklerin tesbihidir Allah katında en kıymetli söz bu sözdür. Konu hakkında detaylı açıklamayı bir sonraki yazımızda kaynakları ile birlikte vereceğiz.

Yorum Gönder for "Rızık Bolluğu için Denenmiş Çok Bereketli Dua"