İdol Ne Demek? İdol Kelimesinin Gerçek Anlamı Nedir

Özellikle yerli yabancı ünlü kişileri örnek alarak "İdolüm Sensin" veya "Benim İdolüm" gibi en fazla hayranlık duyulan kimseler için söylenen bu sözün ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İdol ne demek? idol kelimesinin gerçek anlamını öğrendikten sonra artık bu kelimeyi kullanmayacaksınız.

İdol Kelimesinin Gerçek Anlamı

İdol İngilizce kökenli bir kelimedir, İngilizce'de Türkçe karşılığı "Put, tapılan kimse saplantı" demektir. Türk Dil Kurumu (TDK) da ise "Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne ve örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse" şeklinde geçiyor.

idol nedir

Ayrıca Oku: İnfial yaratmak ne demek?

Peki Put Nedir?

Put; taş, ağaç, maden, toprak gibi maddelerden yapılmış heykel ve resimlere ibadet etmek üzere yapılmış nesnelere put denir. Ve bu putlara tapan kişilere de"putperest" denir. Putlara tapan kişiler Allah'ın var olduğuna inanmazlar haşa putları Allah olarak kabul eder ve inanırlar.

Kur-anı Kerimde putlarla ilgili uyarıcı ayet:

İbrahim, onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak; kiminiz kiminize lânet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır." (Ankebut Suresi 25. Ayet)

Aslında burada en önemli nokta ise iman tehlikesidir. Bir kimse herhangi birine "İdolüm sensin veya Benim idolüm" der ise o kişi Allah katında dinden çıkmış hükmündedir. Çünkü karşısındaki kişiye 'benim idolüm, idolüm sensin demek, put'um sensin veya benim put'um anlamına gelir ki buda şu demek, benim Allah'ım, Allah'ım sensin anlamlarına geliyor. Buda Allah'a şirk koşmak, yani Allah'a ortak demektir.

Allah'a şirk koşmak insanın dinden çıkmasına sebep olur ki buda insanı kafir yapar. Kafirlerin de gideceği ve ebedi kalacağı yer de cehennemdir. Müslüman uyanık olacak yabancı kelimelerin ne anlama geldiklerine dikkat edecek, hiç bir yabancı kelime dilimize tesadüfen girmemiştir, bilinçli kasıtlı olarak girmiştir.

Yorum Gönder for "İdol Ne Demek? İdol Kelimesinin Gerçek Anlamı Nedir"