Tecvidli Lev Enzelna Duası Arapça Türkçe Yazılışı ve Fazileti

Lev enzelna; Haşr Suresinin son 20 ile 24 ayetidir. Halk arasında Lâ yestevi olarak da bilinmektedir. Her türlü sıkıntılara karşı okunabilen bu dua aynı zamanda fazilet bakımından da muazzam bir dua dır. Çeşitli sıkıntılara ve hastalıklara karşı okunabilen Lev Enzelna duasını internet ortamında yanlış yazıldığından tecvidli Arapça okunuşu ve latin harflerle Türkçe anlamını en doğru şekilde yazma gereği duyduk.


Lev Enzelna (Haşr Suresi son 6 ve 3 ayeti) Arapça

"Kim sabah kalkarken üç defa 'Eûzü billâhi's-Semî'ıl-Alîmi mine'ş-Şeytânirracîm" Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım’ der ve Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

Ayerıca "Ism-i A'zam, Haşr Sûresinin son altı ayetindedir." rivayeti de vardır.

(Suyuti, ed-Dürrü l-Mensûr, 8/121; Alûsî, ilgili ayetlerin tefsiri)


Lev Enzelna Besmelesi şu şekilde çekilir; Eûzü billâhi's-Semî'ıl-Alîmi mine'ş-Şeytânirracîm

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبٖيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذٖينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْؕ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾لَا يَسْتَـوٖٓي اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِؕ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْـفَٓائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذٖي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحٖيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذٖي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزٖيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُؕ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىؕ يُسَبِّـحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ ﴿٢٤﴾

Ayrıca oku: İsra suresi

Haşr suresi son 18-24 Ayetleri

lev enzelna
Ayet

Tecvidli Lev Enzelna Latin Harfler Türkçe

18. Ayet Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe veltenzur nefsun mâ kaddemet li gadin, vettekûllahe, innallâhe habîrun bi mâ ta'melûn(ta'melûne).
19. Ayet Ve lâ tekûnû kellezîne nesûllâhe fe ensâhum enfusehum, ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).
20. Ayet Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn.
21. Ayet Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn.
22. Ayet Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm.
23. Ayet Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’minü’l-Müheyminü’l ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mütekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn.
24. Ayet Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.

Ayrıca oku: Elemneşrahkele duası

Ayet No:

Lev Enzelna Türkçe Anlamı

18. Ayet Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
19. Ayet Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.
20. Ayet Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, isteklerine erişenlerdir.
21. Ayet Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
22. Ayet O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
23. Ayet O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
24. Ayet O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

Lev Enzelna Fazileti

Rasulüllah (sav) şöyle buyurdu:

Her kim sabahladığında üç kere:

"Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allaha sığınırım).; Dedikten sonra Haşr suresi'nin sonundan üç ayet okursa, Allâh-u Te'âlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.

Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

"Her kim Haşr Suresini okursa, Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar."(2)

Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün, ve A’la) surelerini okurdu.(3)

Rasûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

"Her kim sabahladığında üç kere (E'ûzü billahissemî'ıl alîmi mineşşeytânirracîm.) der. Sonra Besmele ile beraber Haşr Suresinin 21-24. ayetlerini okursa ve o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur."(4)

Bir hadisi şerifte şöyle zikredilmiştir:

"Her kim Haşr Suresinin sonunu okur da, o gün veya gece ölürse, yapmış olduğu bütün günahları silinir."(5)

Bir Başka hadisi şerifte de şöyle zikredilmiştir:

"Her kim sabah olduğunda Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa, Allâh-u Te'âlâ) o kişiye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere 70.000 melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır."(6)

Bir diğer hadisi şerifte şöyledir:

"Kim sabaha ulaştığında Haşr Suresinin sonundan üç ayet okur, sonra da o gün ölürse, o şehidler mührü ile mühürlenir! (Her kim) o(nu) akşama ulaştığında okur da o gece ölürse, (yine) şehidler mühürü ile mühürlenir."(7)

Rivayet Edildi ki:

Her türlü meşru hacet için 3 kere okunur. Zihin açıklığı için okunur. Bu sureyi okumaya devam edenler, din ve dünya işlerinde her türlü kötülüklerden güvence altında olur.

"Haşr suresinin son ayetini sabahladığında okuyup, aynı günde ölen kimsenin defteri, şehitler defterinin mührü ile mühürlenir. Akşamleyin aynı surenin ayetlerini okuyup o gecede ölen bir kimsenin de defteri şehitlerin defterlerini sonuçlandıran mühür ile mühürlenir."

Maddi ve Manevi hastalıkları için şifa arayan kişi, şu ayetleri okuması ve bunları yazıp bir su dolu kabın içinde bir müddet beklettikten sonra içmesi tavsiye edilmektedir: "Fatiha Suresi, Haşr Suresinin son dört ayeti, üç kere İhlas Suresi, üç kere Felak Suresi, üç kere Nas Suresi okunur.


Maddi ve Manevi Hastalıklar İçin Dua

Müminlere karşı kalplerde kin ve düşmanlık hissi olmamasını isteyen kişi, sahabelerin yaptığı gibi Haşr suresinin 10. ayetini okumaya devam etmelidir.

Yüksek zekaya sahip olmak isteyen kişi, bir Cuma gecesi Haşr suresinin 22-24. Ayetlerini yazıp, zemzem suyunun içine koyup o sudan içmeye devam etmelidir.

Kendisinde sihir ve büyü olan kişi, Haşr suresinin 22-24. ayetlerini okur, yüzünü ve bütün bedenini mesheder ve sıvarsa, o sihir ve büyü bozulur.

Kaynaklar: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26. (Fudayl bin İyaz (Kuddise Sirruh). Mahmud Efendi Hazretleri. Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca)

Yorum Gönder for "Tecvidli Lev Enzelna Duası Arapça Türkçe Yazılışı ve Fazileti"