Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anında Söz dinletme İtaat Ettirme Duası Arapça Türkçe

Aşağıdaki anında itaat ettirme duası (söz dinletme) kocanın hanımına veya itaat etmeyen hanımının kocası itaat etmesi için okunur. Şayet çocuğu söz dinlemiyorsa itaatkar olması için okunur. Bir yöneticinin sözü dinlenmiyorsa sözünün dinlenmesi için okur. Helal dairesinde kalma kaydıyla söz dinlemeyen her türlü itaatkarsızlık için okunur. Bu dua garanti kesin kabul olan dualardandır.

Ayrıca bakınız: Kötü huylu bir kimsenin iyi huylu olması için dua

Kaynağı sayfanın sonundadır. (Orijinal haliyle nakledilmiş hali)


İtaat ettiren duanın şartları:

Kendisine itaat etmeyen bir kişinin itaatini celbetmek isteyen kimse gusül abdesti alıp temiz elbise giyindikten sonra aşağıdaki ism-i şerifi sahih bir kırat ile ( doğru bir okuyuşla) yenilecek cinsten bir şey üzerine 121 kere okur ve o kişinin onun yemesini sağlarsa anında o kişinin kendisine itaati vaki olur (gerçekleşir).

Anında itaat ettirme duası Arapça okunuşu
itaat ettirme duası

Latin Harflerle Türkçe Okunuşu
Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli şey in ve vârisehû ve râziğahû ve râhimehû subhânek.

Duanın kabul olması için beş vakit Namaz kılma şartı ve Gusül abdesti alma şartı vardır. Namaz kılmayı bilmeyenler için erkek ve bayanlar için resimli Namaz hocası yazımızdan öğrenebilirler. Ayrıca gusül abdesti nasıl alınır bilmeyenler erkek ve bayanlar için Gusül Abdesti yazımızdan öğrenebilirler.

Not: Anında itaat ettirme duası haram olan bir şey için okunamaz! Okunması durumunda çok büyük felaketlere neden olur.

Kaynaklar: Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusi, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmai'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:8, Şihabüddin es-Sühreverdi, Şerhu'l-esmai'l-erba'in.

Yorum Gönderme for "Anında Söz dinletme İtaat Ettirme Duası Arapça Türkçe"