Anında Söz dinletme İtaat Ettirme Duası (İsm-i Şerif) Arapça Türkçe

Aşağıdaki anında itaat ettirme duası (söz dinletme ) kocanın hanımına veya itaat etmeyen hanımının kocası itaat etmesi için okunur. Şayet çocuğu söz dinlemiyorsa itaatkar olması için okunur. Bir yöneticinin sözü dinlenmiyorsa sözünün dinlenmesi için okur. Helal dairesinde kalma kaydıyla söz dinlemeyen her türlü itaatkarsızlık için okunur.

Dua hakkında kısa açıklama:

Bu dua aslında İsm-i Şeriftir, Allâh-u Te'âlâ 40 İsm-i şerifi İdris (A.s)a indirmiş o da bu isimlerin bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır. İdris (A.s) göklere kaldırılınca bu ism-i şerifler birbirinden tevârüs yoluyla İsa (A.s)a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü alacalıyı iyileştirmiş ve nice mucize izhar etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te'âlâ bu isimler bereketiyle göklere çıkarmıştır.

Böylece İsa (A.s) göğe kaldırılışından sonra Rasûllüllâh (S.a.v) gönderilip gazalar başlayınca Hendek Muharabesi'nde Peygamber efendimiz (S.a.v) büyük sıkıntılara düşmüş, o zaman Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri Habibi (S.a.v)'e tekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle dua etmesi emir buyurmuştur. İsm-i şerifler hakkındaki yazıyı kısa tuttuk, tamamını okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. İdris (A.s)'a indirilmiş 40 İsm-i Şerif ve şartları

Ayrıca bakınız: Kötü huylu bir kimsenin iyi huylu olması için dua

Kaynağı sayfanın sonundadır. (Orijinal haliyle nakledilmiş hali)

İtaat ettiren duanın şartları:

Kendisine itaat etmeyen bir kişinin itaatini celbetmek isteyen kimse gusül abdesti alıp temiz elbise giyindikten sonra aşağıdaki ism-i şerifi sahih bir kırat ile ( doğru bir okuyuşla) yenilecek cinsten bir şey üzerine 121 kere okur ve o kişinin onun yemesini sağlarsa anında o kişinin kendisine itaati vaki olur (gerçekleşir).

Anında itaat ettirme duası Arapça okunuşu

itaat ettirme duası

Latin Harflerle Türkçe Okunuşu

Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli şey in ve vârisehû ve râziğahû ve râhimehû subhânek.

Duanın kabul olması için beş vakit Namaz kılma şartı ve Gusül abdesti alma şartı vardır. Namaz kılmayı bilmeyenler için erkek ve bayanlar için resimli Namaz hocası yazımızdan öğrenebilirler. Ayrıca gusül abdesti nasıl alınır bilmeyenler erkek ve bayanlar için Gusül Abdesti yazımızdan öğrenebilirler.

Not: Yukarıda dua hakkında kısa açıklamada belirtildiği üzere bu ism-i şerif, Allâh-u Te'âlâ'nın 40 isminden biridir. Haram olan bir şey için okunamaz! Hatta hiç bir dua haram olan bir şey için yapılmaz. Okunması durumunda çok büyük felaketlere neden olur. Ayrıca sitemizde kaynaksız hiç bir dua yoktur, tamamı sahih kaynaklı dualardır.

Kaynaklar: Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusi, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmai'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:8, Şihabüddin es-Sühreverdi, Şerhu'l-esmai'l-erba'in.

Yorum Gönder for "Anında Söz dinletme İtaat Ettirme Duası (İsm-i Şerif) Arapça Türkçe"