24 Saat zikretmekten daha faziletli bir zikir Arapça Türkçe

Sahih kaynaklı en faziletli zikirler bölümümüzde "24 saat zikretmekten daha faziletli bir (gece gündüz zikretmekten daha faziletli) zikiri" Arapça ve Latin harflerle Türkçe olarak paylaşıyoruz. Bu zikiri hiç değilse günde 1 defa okumaya dikkat edelim inşaAllah.

Arapça Okunuşu

24 saat zikretmekten daha faziletli zikir

Latin Harflerle Okunuşu

Sübhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Adede mâ alimAllâhu teâlâ ve zinete mâ alimAllâhu teâlâ ve mil emâ alimAllâhu teâlâ.

Türkçe Anlamı

Allah-u Te'alâ'nın bildikleri sayısınca, ve Allah-u Te'alâ'nın bildiklerinin ağırlığınca, ve Allah-u Te'alâ'nın bildikleri dolusunca, Allah'a tesbih olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah herşeyden büyüktür ve O çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Fazileti

İsrafil (Aleyhisselam) Nebi (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e gelerek şöyle dedi:

Her kim bunu (1 kere) söylerse Allah-u Te'alâ ona (5 haslet) yazar:

  1. Allah'ı çok zikredenlerden yazılır. Ayette çok zikredenlere dahil olur ve listesine yazılır.
  2. Gece-gündüz sürekli zikredenlerden daha faziletli olur. Kendisi için cennette büyük bir ağaç olur.
  3. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahları kendisinden dökülür.
  4. Allah-u Te'alâ o kişiye nazar (rahmetiyle tecelli) eder.
  5. Allah-u Te'alâ her kime nazar etmişse artık ona azap etmez. Feyiz ve bereket yağar.

24 Saat zikretmekten daha faziletli bir zikiri günde hiç değilse en az 1 defa okuyalım inşaAllah. Unutmayalım ki bu zikir gündüz gece zikretmekten daha faziletli bir zikirdir. Bilhassa Recep Şaban ve Ramazan aylarında günlük zikirler haline getirelim.

Kaynak: (Ebu'l-Leys es-Semernadî, Tenbîhü'l-ğafilîn, no:616, sh:406-407; Abdurrahmân ibni Mahlûf es-Se'âlibî, en-Nesâih, sh:276; ayrıca bu zikrin fazîleti hakkında bakınız, Heysemî, Mecma'u'z-zevâîd, 10/90)

Yorum Gönder for "24 Saat zikretmekten daha faziletli bir zikir Arapça Türkçe"