Tehlili Mahsus Zikri Arapça Türkçe Ayet-el Kürsi Duası ile Birlikte

Ayet-el Kürsi duası ile birlikte Tehlili Mahsus zikri Arapça ve Latin harflerle Türkçe okunuşunu ve faziletlerini kıymetli okuyucularımızın istifadelerine sunuyoruz.

Tehlili Mahsus Zikri Arapça

Tehlili Mahsus zikri Arapça

Tehlili Mahsus Latin Harflerle Türkçe Okunuşu

Lâ ilâhe illallâh Muhammedun rasûlullâh. fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vesiahu ilmullâh. (Allah, Allah, Allah)

Tehlili Mahsus Anlamı

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın Rasulü'dür. (zikrini) her an ve nefes, Allah-u Te'ala'nın ilminin kapladıkları sayısınca (tekrar ediyorum).

Ayet-el Kürsi Duası Arapça

ayetel kürsi duası arapça

Ayet-el Kürsi Duası Latin Harfler Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ard. ve külli şey in hüve fî ılmike kâinun ev qad kân Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.

Ayet-el Kürsi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!

Ey Allah’ım! Şüphesiz Ben Sana her nefesin, her saniyenin, gök ehlinin ve yer halkının her göz kırpmasının ve Senin ilminde olmuş ya da olacak diye bilinen herşeyin öncesinde şu zikri takdim ediyorum. İşte bütün bunların öncesinde Sana şunu takdim ediyorum ki…

Okuma Sayısı ve Zamanı

Herhangi bir zamanda en az 1 kere okumak yeterlidir, ancak mübarek günlerde ve gecelerde sık okumakta farda vardır.

Fazileti
  • Bu zikirlerin (1 kere) tilavet edilmesi dahi sevap bakımından dünya ve ahiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.
  • Bu zikrin başında da bu vird (Ayet-el Kürsi Duası) okunursa 24 saatin her saatinde Allah-u Te'alâ'nın kabul makamına milyarlarca hasene yükselir ve melekler bu sevapları yazıp bitiremezler.

Allah kabül eylesin Amin...

Yorum Gönder for "Tehlili Mahsus Zikri Arapça Türkçe Ayet-el Kürsi Duası ile Birlikte"