11 İsmi Âzam Duası Arapça Türkçe ve Faziletleri

11 İsmi Azam duası Arapça yazılışı Türkçe Latin harflerle okunuşu ve faziletleri nelerdir? orijinal haliyle.

11 ismi azam duası türkçe

11 ismi Azam duasının kaynağı sayfa sonunda verilmiştir.

11 İsmi Azam Duası Faziletleri

En az 11 kere, en fazla da 111 kere tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hasıl olacağı on bir ism-i şerif vardır ki bazı veliler bunları ehlinden öğrenip bizlere nakletmişlerdir. Bu ism-i şerifler de şunlardır:

(Aşağıdaki İsm-i Şerifler) Şeyh Muhammed Siba'i (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:

اللهُ هُوَ مَلِكُ سَمِيعٌ قَادِرُ كَرِيمُ

حَلِيمٌ لَطِيفٌ عَلِيمٌ مُعِينُ صَادِقُ

Allâhu hüve Melikun Semîun Gâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdig.

İsm-i Azam kabul edilen bu on bir ism-i şerifin birçok hassası vardır ki, bazıları şunlardır:

1. Gerçek manada veli olmak ve Allah-u Te'ala ile ünsiyet kurmak isteyen kişi Allah-u Te'ala için (11 gün oruç tutup) bu sure zarfında kimseyle konuşmaz ve müddet tamamlanana kadar her namazın ardından bu İsm-i Azam'ı (111 kere) okursa:

Allah-u Te'ala ona sır kapılarını açar. Mülk ve melekutü tanıtır. Bütün mahlukatı dilediği suretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.

2. Dünyevi bir makam istiyorsan (12 rekat hacet namazı) kıldıktan sonra hulusu kalp ve düzgün niyetle bu ism-i şerifi (111 kere) oku. Muradına nail olursun.

3. Yüksek makama ulaşmak istersen temiz bir yerde bu ism-i şerifi (11 kere) oku. İşte o zaman istediğin her meşru şeyi yapabilirsin.

4. Bir hacetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan, Bu ism-i şerifi (111 kere) okuyup muradını Allah-u Te'ala'dan istediğin takdirde şüphesiz Allah-u Te'ala senin için o hacetini görecektir.;

5. Bu ism-i şerifi bir taş üzerine okuyup fırtınalı denize atarsan biiznillah denizin dalgaları sükunete erişir ve böylece kimse boğulmaz.

6. Bu ism-i şerifi (111 kere) (Arapça harfleriyle) yazıp üzerinde taşırsan hiçbir silah sana tesir etmez.

7. Bu ism-i şerifi (11 kere) okuyup birini çağırırsan davetine icap eder.

8. Bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına galip gelir ve ondan ancak hayır görür.

9. Bu ism-i şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o amirin öfkesi diner. Kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.

10. Bu ism-i şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.

11. Her kim bu ism-i şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyari olarak muhabbet besler.

12. Bu ism-i şerifi kılıcına (yahut yüzüğüne) nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer. Düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.

13. Bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp bir mekanın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler. Özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyade tesir eder.

14. Bu ism-i şerifi herhangi bir niyetle (11 kere) okuyan kişi mutlaka o niyetine nail olur.

15. Zorba bir sultandan korkup ona giderken bu ism-i şerifi okuyan kişi şerrinden emin olur.

16. Saralı yahut başka bir nedenle bayılmış kişinin kulağına bu ism-i şerif (11 kere) okunursa o kişinin şeytanı ve cini yanar.

17. Her farz namazın ardında bu ism-i şerifi (11 kere) okumaya devam edene Allah-u Te'ala dünya ve ahirette rızık verir.

Kadri yücelir. Kendisini gören herkes onu sever. İns-ü cinden onu gören herkes hatta zalim emirler dahi onu sever.

O kişi Allah-u Te'ala'nın güvencesinde olur. Bütün mahlukat aleyhine toplansa da halkın şerrinden korunduğu için dünyada hiçbir şeyden korkmaz olur.

Ayrıca oku : 40 İSM-İ ŞERİF NEDİR

18. Her kimin ezber gücü zayıf olup bu ism-i şerifi harfleri birbirinden ayırarak yazıp pazar gününün altıncı saatinde içerse: O kişi ism-i azamı bulup okumaya ve bütün duyduklarını ezberlemeye muvaffak olur.

Not

Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılır. Pazar gününün altıncı saati ise imsaktan sonraki saat birinci saat kabul edilerek tespit edilir.

19. Bir muradı olup onun akıbetine vakıf olmak isteyen kişi bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp o kağıdı bir mumla kaplasın.

O mumu herhangi bir derinin içerisine koyarak o deriyi bir suyun içerisine bıraksın. O suyu da başına yakın bir yere koyarak bu ismi şerifleri uyuyana kadar tekrarlasın.

Böyle yapan kişi kaybolan yahut çalınan şeyin nerede olduğu dahil öğrenmek istediği şeyin akıbetini hayır yahut şer olarak rüyasında görür.

20. Her kim bu ism-i şerifi yazıp bal yada şekerle içmeye devam ederse ebedi hasta olmaz ve biiznillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar.

Not

Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılıp sonra zemzem veya yağmur suyu yahut temiz bir suyla bozularak içilir.

21. Her kim ayın karanlık olduğu bir gecenin 8. saatinde 8 rekat namaz kılıp, her rekatta Fatiha Süresi'nden sonra:

Hud Suresi: 102. Ayet

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَٓا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌؕ اِنَّ اَخْذَهُٓ اَلٖيمٌ شَدٖيدٌ ﴿١٠٢﴾

"Ve kezâlike ahzu rabbike izâ ehazel kurâ ve hiye zâlimeh, inne ahzehû elîmun şedîd"

(Rasülüm!) İşte sana! Kendileri(nin halkları müşrik ve) zalim olan memleketleri yakaladığı zaman, Rabbinin yakalayışı böylece (pek çetin)dir. Gerçekten de O'nun yakalaması çok acı vericidir, pek şiddetlidir (ki, ona çarpılanın kurtuluşu asla beklenemez). (Hud Suresi : 102)

Ayet-i kerimesini okursa ve namazı bitirdikten sonra bu ism-i azamı (111 kere) okuduktan sonra:

Ya şedîd ! Huz haggî min fulen.

"Ya Şedidi Falancadan hakkımı al"

Derse, O zalim kişi o anda helake uğratılır.

Not

Ayın karanlık olduğu geceler gökteki ayın ışığının belirgin olmadığı ilk ve son gecelerdir.

Gecenin 8. saati güneş battıktan sonraki ilk saat gecenin 1. saati kabul edilerek tespit edilir. Zalimden intikam almak ihtiyacı hisseden kişi karanlık geceleri beklemeden de bu ameli işleyebilir. Biiznillah tesirini görecektir.

22. Zorba ve kibirli bir kişinin zulmüne uğrayan mümin cuma gecesini bekleyip bu ism-i şerifi (111 kere) okuduktan sonra:

(eklenecek)

يَا مُذِلَّ ! ذِلّلْ لِى فُلَانًا وَاجْعَلْ مِنْهُ النَّدَامَةَ وَالْحُزنَ بِحَقِّ الْاِسْمِ الْأَعْظَمِ، اللهُ هُوَ مَلِكُ سَمِيعُ قَادِرُ كَرِيمٌ حَلِيمٌ لَطِيفٌ عَلِيمٌ مُعِينٌ صَادِقٌ

Ey (zalimleri) zelil kılan Zat! Falancayı bana karşı zelil eyle ve İsm-i Azam hakkı için onu pişmanlığa ve üzüntüye sevk eyle ki o İsm-i Azamın da: Allah, Hu, Melik'ün, Semi'un, Kadir'ün, Kerim'ün, Halim'ün, Latif'ün, Alim'ün, Muin'ün, Sadık'un ism-i şerifleridir.

derse, Allah-u Te'ala uykusunda sıkıntısı hususunda kendisine yardım edecek birisini gönderir.

23. Zorba birini, bulunduğu şehirden çıkarmak istiyorsan:

Onun bulunduğu mahallin toprağından bir avuç alarak bu ism-i şerifi o toprak üzerine (11 kere) okuduktan sonra:

Ey Allah’ım! Falancayı bu mekandan çıkart, dersen (11 gün) tamamlanmadan önce o kişi oradan kovulur.

24. Düşmanından intikam almak isteyen kişi bu ism-i şerifi her akşam namazından sonra (11 gün 11 kere) okuduktan sonra her seferinde:

Falanca bana zulmetti. Ey Müntakim! Ondan intikamımı al.

diye dua ederse, o zalim kişi helak olur. Hastalanması niyetiyle okunursa o kişi biiznillah hasta olur. Darlığa düşmesi niyetiyle okunursa feza genişliği ona dar gelir

25. Her kim bu ism-i şerifi düşmanının adıyla beraber yazdıktan sonra:

لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا

إِنْ نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ

(Sure Adları Eklenecek)

Ayet-i kerimelerini yazar ve o kağıdı düşmanının adını telaffuz ederek yani:

"Felanın adıyla" demek suretiyle; ziyaretçisi olmayan bir mezara gömerse, o düşman o şehirde duramayacak derecede darlık çeker.

26. Bu İsm-i Azam (11 kere) yazılıp bir su ile bozulup o su düşmanın adıyla bir kelbe içirilirse o düşman delirir.

27. Düşmanın ayaklarının altından toprak alınıp ism-i şerif onun üzerine (11 kere) okunup o toprak rüzgarla saçılırsa düşman o beldeden bir daha dönmemek üzere ayrılır.

O toprak ziyaretçisi olmayan bir mezara gömülürse düşman helak olur. Karınca yuvasına gömülürse iyileşmeyecek hastalığa tutulur.

Mühim Not

Ancak bunları yaparken Allah-u Te'ala'dan korkmak ve bu sırrı korumak lazımdır.

Zira böyle tehlikeli işler rastgele düşmanlar için nefsani gayr-i meşru sebeplerle kullanılırsa büyük günah olur.

Sadece İslam'a zarar veren ve Müslümanlara zulmeden şerliler için istimal edilebilir.

Her kim bu sırrı fasık birine öğretir de o da bununla bir fenalık yaparsa o kişi her kötülük yaptığında ona bunu öğretene büyük günah yazılır.

28. Her kim bu ismi artan bir kefenin dört parçasına yazıp, bulunduğu yerin dört köşesine gömerse ne hırsız ne de düşman o mekandan birşey alamaz.

29. Biz bu ismin sırrında Allah'u Teala'nın neler sakladığını açıklamak isteseydik vakitlerimiz yetmez ve ciltler almazdı lakin akıllı kişiye bir işaret yapıldığı zaman söylenmesinden daha ziyade manalar anlar.

30. Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey dilerde bu ismi azamı o dilediği şeyin adını söylerek (111 kere) zikrederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir.

Kimse bu ism-i şerifteki acayip tasarruflara şaşırmasın zira bu geçmiş büyüklerin bilip tatbik ettiği ve kendisiyle acayip işler yaptığı ismi azamdır.

Havas ilmiyle uğraşanlar Musa Aleyhisselamın annesinin isminde bile nice hünerler sayarlarken, Musa Aleyhisselam'ın annesinin Rabbi'nin adının faydaları nasıl sayılabilir?!

Kaynaklar:

(Muhammed es-Siba'i, es-Sirru'l-mükettem fi ismillahi'l-Azam, Sh: 48-52) (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "11 İsmi Âzam Duası Arapça Türkçe ve Faziletleri"