Hz Yunus'un duası Sıkıntılardan kurtulma duası Arapça Türkçe

Yûnus Aleyhisselâm'ın Yunus balığının karnında kaldığı sürece okuduğu dua hangi Ayettir? Ne için kaç kere okunur? sahih hadis kaynakları ile Arapça latin harfle Türkçe okunuşu ve faziletleri kısaca haberimizde.

Yunus Aleyhisselâm'ın balığın karnında kaldığı sürece okuduğu dua Enbiya Suresinin 87. Ayetinin son kısmıdır. Özellikle içinden çıkılmayacak derecede büyük sıkıntılara karşı okunan Yunus (a.s)'ın duasının okunuşu şöyledir.

Yunus Aleyhisselâm'ın duası Arapça okunuşu:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ

Latin Harfler Okunuşu

"Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn"

Türkçe Anlamı

(Yâ Rabbi!) Senden başka ilâh yoktur, Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim, Şüphesiz Ben zâlimlerden oldum.

Bu ayette "Zünnûn" ifadesiyle Hazreti Yûnus peygamber Aleyhiselâm kastedilmiştir. Balık tarafından yutulduğu için kendisine "Balık sahibi" anlamında "Zünnûn" lakabı verildiği aktarılmaktadır.

Allah-u Te'âlâ Hz. Yunus Peygamberin duasının kabul olunduğunu bir sonraki Ayette şu şekilde zikreder:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُۙ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنٖينَ ﴿٨٨﴾

"Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne). (Enbiya 88)

Anlamı:

"Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız."

Yûnus Aleyhisselâm'ın duası video


Hadislerle fazileti

Sad Bin Ebû Vakkâs, tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Zünnûn'un (Yunus'un) balığın karnında iken yaptığı dua şöyleydi: "Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (kendine) zulmedenlerden oldum." (Enbiyâ, 21/87) Müslüman bir kişi bir şey için bu duayı yaparsa, Allah onun duasını mutlaka kabul eder." Kaynak: (T3505 Tirmizî, Deavât, 81)

Hazreti Aişe (r.a)'dan rivayet edildi ki:

Resulü Ekrem’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim; "Sizden bir kimse sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa,üç defa "La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn" desin buyurmuştur.

Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Hasta olan bir kimse kırk defa bu tesbihi okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer o hastalıktan kurtularak şifa bulur iyileşirse, günahları af olunur."

İmam-ı şafi Hazretleri bu Ayetin esrarı hakkında şöyle buyurmuştur:

"Suçsuz yere hapse düşen bu ayeti okumaya devam ederse kurtulur. Hastalıkları tedavi edecek en güzel manevi duadır. Bu ayet bütün müsibetleri giderir."

Hadîs âlimi Cafer Bin Muhammed Hazretleri bu dua hakkında şöyle demiştir:

"Bir kederi, sıkıntısı olana şaşıyorum. Nasıl bu zikredilen duayı (Hz. Yunus Aleyhisselâm’ın duasını) okumaz."

Bu ayet-i kerimede geçen bu dua ve zikir her niyet için "Sabah Namazından sonra 41 gün 41 kere" okunmaya devam edilirse, Cenab-ı Allah o kimsenin muradını verir.

Akşam ile Yatsı Namazı arası 33 Kere okunur:

Akşam Namazı ve Yatsı Namazı arası 33 kere "La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn" okumak, zikretmek oldukça faziletlidir. Bediüzzaman Hazretlerinin Akşam ve Yatsı namazı arası yaptığı tesbihattır.

Ayrıca oku: Bismillahillezi duası

Özellikle en kuvvetli zaman, vitirden sonra hacet secdesinde secdede 41 kere okuyanın duası kesinlikle geri çevilmemektedir.

Yorum Gönder for "Hz Yunus'un duası Sıkıntılardan kurtulma duası Arapça Türkçe"