Allah'ın 99 İsmi (Esmâü'l Hüsna) Arapça yazılışları Ebced değeri

Allah'ın 99 güzel isimleri ( Esmaül Hüsna) Arapça harflerle harekeli yazılışları, Latin harflerle Türkçe okunuşlarını ve anlamlarını ebced değerleri (zikir adetlerini) göre hazırladık. Hangi Esma kaç defa ne için okunur? 99 Esma okumanın faziletleri nelerdir sayfa sonunda verilmiştir.

Esmaül Hüsna Arapça Yazılışı Türkçe Anlamları

يَا الله جَلَّ جَلآلُهُ

1- Ya Allah (Celle Celâlühü)

Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 66)

Her türlü istek, tüm duaların kabul olması için.


اَلرَّحْمَنُ جَلَّ جَلآلُهُ

2- Er-Rahmân (Celle Celâlühü)

Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 298)

Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için.


اَلرَّحِيمُ جَلَّ جَلآلُهُ

3- Er-Rahîm (Celle Celâlühü)

Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 258)

Maddî ve manevî rızka nail olmak için.


اَلمَلِكُ جَلَّ جَلآلُهُ

4- EL-Melik (Celle Celâlühü)

Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 90)

Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak için.


اَلقدُّوسُ جَلَّ جَلآلُهُ

5- EL-Kuddûs (Celle Celâlühü)

Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 170)

Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek için.


اَلسَّلَامُ جَلَّ جَلآلُهُ

6- Es-Selâm (Celle Celâlühü)

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 131)

Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için.


اَلمُؤْمِنُ جَلَّ جَلآلُهُ

7- El-Mü'min (Celle Celâlühü)

Güven veren, emin kılan, koruyan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 137)

Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için.


اَلمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلآلُ

8- El-Müheymin (Celle Celâlühü)

Her şeyi görüp gözeten.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 145)

İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için.


ااَلعَزِيزُ جَلَّ جَلآلُهُ

9- El-Azîz (Celle Celâlühü)

İzzet sahibi, her şeye galip olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 94)

Düşmanlara galip gelmek için.


اَلجبَّارُ جَلَّ جَلآلُهُ

10- El-Cebbâr (Celle Celâlühü)

Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 206)

İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak için.


اَلمُتَكَبِّر جَلَّ جَلآلُهُ

11- El-Mütekebbir (Celle Celâlühü)

Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 662)

İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için.


اَلخَالِقُ جَلَّ جَلآلُهُ

12- El-Hâlik (Celle Celâlühü)

Yaratan, yoktan var eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 731)

İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için.


اَلبَارِئُ جَلَّ جَلآلُهُ

13- El-Bâri (Celle Celâlühü)

Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 214)

İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak için.


اَلمُصَوِّرُ جَلَّ جَلآلُ

14- El-Musavvir (Celle Celâlühü)

Varlıklara şekil veren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 336)

Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için.


اَلغَفَّارُ جَلَّ جَلآلُهُ

15- El-Gaffâr (Celle Celâlühü)

Günahları örten ve çok mağfiret eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1281)

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için.


اَلقَهَّارُ جَلَّ جَلآلُهُ

16- El-Kahhâr (Celle Celâlühü)

Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 306)

Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için.


اَلوَهَّابُ جَلَّ جَلآلُهُ

17- El-Vehhâb (Celle Celâlühü)

Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 14)

Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için.


اَلرَّزَّاقُ جَلَّ جَلآلُهُ

18- Er-Rezzâk (Celle Celâlühü)

Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 308)

Bol rızıklı bir ömür geçirmek için.


اَلفَتَّاحُ جَلَّ جَلآلُهُ

19- El-Fettâh (Celle Celâlühü)

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 489)

Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için.


اَلعَلِيمُ جَلَّ جَلآلُهُ

20- El-Alîm (Celle Celâlühü)

Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 150)

İlim zenginliği için.


اَلقَابِضُ جَلَّ جَلآلُهُ

21- El-Kâbid (Celle Celâlühü)

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 903)

Zalimin zulmünden kurtulmak için.


اَلبَاسِطُ جَلَّ جَلآلُهُ

22- El-Bâsıt (Celle Celâlühü)

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 72)

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması için.


اَلخَافِضُ جَلَّ جَلآلُهُ

23- El-Hâfid (Celle Celâlühü)

Dereceleri alçaltan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1481)

Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için.


اَلرَّافِعُ جَلَّ جَلآلُ

24- Er-Râfi (Celle Celâlühü)

Şeref verip yükselten.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 351)

İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için.


اَلمُعِزُّ جَلَّ جَلآلُ

25- El-Mu'ız (Celle Celâlühü)

Dilediğini aziz eden, izzet veren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 117)

Fakir ve zelillikten kurtulmak.


اَلمُذِلُّ جَلَّ جَلآلُهُ

26- El-Müzil (Celle Celâlühü)

Dilediğini zillete düşüren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 770)

Düşmanları zelil etmek için.


اَلسَّمِيعُ جَلَّ جَلآلُهُ

27- Es-Semi (Celle Celâlühü)

Her şeyi en iyi işiten.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 180)

Duaların kabul olması için.


اَلبَصِيرُ جَلَّ جَلآلُهُ

28- El-Basîr (Celle Celâlühü)

Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 302-112)

Acziyetin kalkması, basiretli olmak için.


اَلحَكَمُ جَلَّ جَلآلُهُ

29- El-Hakem (Celle Celâlühü)

Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 68)

Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için.


اَلعَدْلُ جَلَّ جَلآلُهُ

30 - El-Adl (Celle Celâlühü)

Mutlak adil, çok adaletli.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 104)

Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.


اَلَّلطِيفُ جَلَّ جَلآلُهُ

31 - El-Latîf (Celle Celâlühü)

Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 129)

Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için.


اَلخَبِيرُ جَلَّ جَلآلُهُ

32 - El-Habîr (Celle Celâlühü)

Olmuş olacak her şeyden haberdar.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 812)

Hafıza ve idrakin genişlemesi için.


اَلحَلِيمُ جَلَّ جَلآلُهُ

33 - El-Halîm (Celle Celâlühü)

Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 88)

Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için.


اَلعَظِيمُ جَلَّ جَلآلُهُ

34 - El-Azîm (Celle Celâlühü)

Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1020)

Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak için.


اَلغَفُورُ جَلَّ جَلآلُهُ

35 - El-Gafûr (Celle Celâlühü)

Affı, mağfireti bol olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1286)

Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak için.


اَلشَّكُورُ جَلَّ جَلآلُهُ

36 - Eş-Şekûr (Celle Celâlühü)

Az amele, çok sevap veren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 526)

Kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, talihin açıklığı, bol rızık için.


اَلعَلِيُّ جَلَّ جَلآلُهُ

37 - El-Aliyy (Celle Celâlühü)

Yüceler yücesi, çok yüce.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 110)

Zilletten kurtulmak, ilim derecelerin artması için.


اَلكَبِيرُ جَلَّ جَلآلُهُ

38 - El-Kebîr (Celle Celâlühü)

Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 232)

Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak için.


اَلحَفِيظُ جَلَّ جَلآلُهُ

39 - El-Hafîz (Celle Celâlühü)

Her şeyi koruyucu olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 998)

Nefsinin ve malının korunması için.


اَلمُقِيتُ جَلَّ جَلآلُهُ

40 - El-Mukît (Celle Celâlühü)

Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 550)

Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık için.


اَلحَسِيبُ جَلَّ جَلآلُ

41 - El-Hasîb (Celle Celâlühü)

Kulların hesabını en iyi gören.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 80)

Herkese karşı açık alınlı olmak.


اَلجَلِيلُ جَلَّ جَلآلُهُ

42 - El-Celîl (Celle Celâlühü)

Celal ve azamet sahibi olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 73-5329)

Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için.


اَلكَرِيمُ جَلَّ جَلآلُهُ

43 - El-Kerîm (Celle Celâlühü)

Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 270)

Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak için.


اَلرّقِيبُ جَلَّ جَلآلُهُ

44 - Er-Rakîb (Celle Celâlühü)

Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 312)

Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi için.


اَلمُجِيبُ جَلَّ جَلآلُهُ

45 - El-Mucîb (Celle Celâlühü)

Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 55-3025)

Duaların kabul olunması için.


اَلوَاسِعُ جَلَّ جَلآلُهُ

46 - El-Vâsi (Celle Celâlühü)

Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 137)

Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.


اَلحَكِيمُ جَلَّ جَلآلُهُ

47 - El-Hakîm (Celle Celâlühü)

Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 78-6084)

İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.


اَلوَدُودُ جَلَّ جَلآلُهُ

48 - El-Vedûd (Celle Celâlühü)

Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 20-400)

İnsanların sevgisini kazanmak için.


اَلمَجِيدُ جَلَّ جَلآلُهُ

49 - El-Mecîd (Celle Celâlühü)

Her türlü övgüye layık bulunan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 57-3249)

İzzet ve şerefin artması için.


اَلبَاعِثُ جَلَّ جَلآلُهُ

50 - El-Bâis (Celle Celâlühü)

Ölüleri dirilten.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 573)

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için.


اَلشَّهِيدُ جَلَّ جَلآلُهُ

51 - Eş-Şehîd (Celle Celâlühü)

Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 319)

Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için.


اَلحَقُّ جَلَّ جَلآلُهُ

52 - El-Hakk (Celle Celâlühü)

Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 108)

Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi için.


اَلوَكِيلُ جَلَّ جَلآلُهُ

53 - El-Vekîl (Celle Celâlühü)

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 66)

Allah’tan her türlü yardım görmek için.


اَلقَوِيُّ جَلَّ جَلآلُهُ

54 - El-Kaviyy (Celle Celâlühü)

Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 116)

Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için.


اَلمَتِينُ جَلَّ جَلآلُهُ

55 - El-Metîn (Celle Celâlühü)

Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 500)

Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için.


اَلوَلِيُّ جَلَّ جَلآلُهُ

56 - El-Veliyy (Celle Celâlühü)

İnananların dostu, onları sevip yardım eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 46-2116)

Her işte Allah’ın yardımını istemek için.


اَلحَمِيدُ جَلَّ جَلآلُهُ

57 - El-Hamîd (Celle Celâlühü)

Her türlü hamd ve senaya layık olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 62-3844)

Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek için.


المُحْصِي جَلَّ جَلآلُهُ

58 - El-Muhsî (Celle Celâlühü)

Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 148)

Zekânın kuvvetli olması için.


اَلمُبْدِئُ جَلَّ جَلآلُهُ

59 - El-Mübdi (Celle Celâlühü)

Maddesiz, örneksiz yaratan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 57)

Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi için.


اَلمُعِيدُ جَلَّ جَلآلُهُ

60 - El-Muîd (Celle Celâlühü)

Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 124)

Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için.


اَلمُحْيِ جَلَّ جَلآلُهُ

61 - El-Muhyî (Celle Celâlühü)

İhya eden, dirilten, can veren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 68)

İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için.


اَلمُمِيتُ جَلَّ جَلآلُهُ

62 - El-Mümît (Celle Celâlühü)

Her canlıya ölümü tattıran.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 490)

Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için.


اَلحَيُّ جَلَّ جَلآلُهُ

63 - El-Hayy (Celle Celâlühü)

Ezeli ve ebedi hayat sahibi.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 18-324)

Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak için.


اَلقَيُّومُ جَلَّ جَلآلُهُ

64 - El-Kayyûm (Celle Celâlühü)

Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 156)

Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için.


اَلوَاجِدُ جَلَّ جَلآلُهُ

65 - El-Vâcid (Celle Celâlühü)

Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 14-196)

Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.


اَلمَاجِدُ جَلَّ جَلآلُهُ

66 - El-Macîd (Celle Celâlühü)

Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 48)

Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için.


اَلواحِدُ جَلَّ جَلآلُهُ

67 - El-Vâhid (Celle Celâlühü)

Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 19-3669)

Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması için.


اَلصَّمَدُ جَلَّ جَلآلُهُ

68 - Es-Samed (Celle Celâlühü)

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 134)

Hiç kimseye muhtaç olmamak için.


اَلقَادِرُ جَلَّ جَلآلُهُ

69 - El-Kâdir (Celle Celâlühü)

Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 305)

İstediğini yapmaya güç yetirmek için.


اَلمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلآلُهُ

70 - El-Muktedir (Celle Celâlühü)

Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 744)

Her işte başarılı olmak için.


اَلمُقَدِّمُ جَلَّ جَلآلُهُ

71 - El-Mukaddim (Celle Celâlühü)

Dilediğini, öne alan, yükselten.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 184)

Daima yükselmek için.


اَلمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلآلُهُ

72 - El-Muahhir (Celle Celâlühü)

Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 847)

Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için.


اَلأوَّلُ جَلَّ جَلآلُهُ

73 - El-Evvel (Celle Celâlühü)

Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 37)

Her hayır işinde birinci olmak için.


الآخِرُ جَلَّ جَلآلُهُ

74 - El-Âhir (Celle Celâlühü)

Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 801)

Ömrün uzun olması için.


اَلظَّاهِرُ جَلَّ جَلآلُهُ

75 - El-Zâhir (Celle Celâlühü)

Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1106)

Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması için.


اَلبَاطِنُ جَلَّ جَلآلُهُ

76 - El-Bâtın (Celle Celâlühü)

Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 62)

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için.


اَلوَالِي جَلَّ جَلآلُهُ

77 - El-Vâlî (Celle Celâlühü)

Bütün kainatı idare eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 47)

Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için.


اَلمُتَعَالِي جَلَّ جَلآلُهُ

78 - El-Müteâlî (Celle Celâlühü)

Son derece yüce olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 551)

İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek için.


اَلبَرُّ جَلَّ جَلآلُهُ

79 - El-Berr (Celle Celâlühü)

İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 202)

Her halukarda iyilik bulmak için.


اَلتَّوَّابُ جَلَّ جَلآلُهُ

80 - Et-Tevvâb (Celle Celâlühü)

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 409)

Tövbelerin kabul olması için.


اَلمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلآلُهُ

81 - El-Müntekim (Celle Celâlühü)

Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 630)

Zulüm ve fenalıklardan korunmak için.


اَلعَفُوُّ جَلَّ جَلآلُهُ

82 - El-Afüvv (Celle Celâlühü)

Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 156)

Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için.


اَلرَّؤُفُ جَلَّ جَلآلُهُ

83 - Er-Raûf (Celle Celâlühü)

Çok merhametli, pek şefkatli.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 287)

Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek için.


مَالِكُ المُلْكِ جَلَّ جَلآلُهُ

84 - Mâlik-ül Mülk (Celle Celâlühü)

Mülkün, her varlığın sahibi.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 212)

Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması için.


ذُو الجَلَالِ وَالإكرَامِ جَلَّ جَلآلُهُ

85 - Zül-Celâli vel ikrâm (Celle Celâlühü)

Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1100)

İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi için.


اَلمُقْسِطُ جَلَّ جَلآلُهُ

86 - El-Muksit (Celle Celâlühü)

Her işi birbirine uygun yapan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 209)

Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.


اَلجَامِعُ جَلَّ جَلآلُهُ

87 - El-Câmi (Celle Celâlühü)

Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 114)

Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması için.


اَلغَنِيُّ جَلَّ جَلآلُهُ

88 - El-Ganiyy (Celle Celâlühü)

Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1060)

Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.


اَلمُغْنِي جَلَّ جَلآلُهُ

89 - El-Mugnî (Celle Celâlühü)

Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1100)

Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için.


اَلمَانِعُ جَلَّ جَلآلُهُ

90 - El-Mâni (Celle Celâlühü)

Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 161)

Kaza ve belalardan emin olmak için.


اَلضَّارُّ جَلَّ جَلآلُهُ

91 - Ed-Dârr: (Celle Celâlühü)

Elem, zarar verenleri yaratan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 1001)

Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için.


اَلنَّافِعُ جَلَّ جَلآلُهُ

92 - En-Nâfi (Celle Celâlühü)

Fayda veren şeyleri yaratan.

Ebced değeri (Zikir Adesd: 201)

Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak için.


اَلنُّورُ جَلَّ جَلآلُهُ

93 - En-Nûr (Celle Celâlühü)

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 256)

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için.


اَلهَادِي جَلَّ جَلآلُهُ

94 - El-Hâdî (Celle Celâlühü)

Hidayet veren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 20-400)

Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması için.


اَلبَدِيعُ جَلَّ جَلآلُهُ

95 - El-Bedî (Celle Celâlühü)

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 86)

Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için için.


اَلبَاقِي جَلَّ جَلآلُهُ

96 - El-Bâkî (Celle Celâlühü)

Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 113)

Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için.


اَلوَارِثُ جَلَّ جَلآلُهُ

97 - El-Vâris (Celle Celâlühü)

Her şeyin asıl sahibi olan.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 707)

Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.


اَلرَّشِيدُ جَلَّ جَلآلُهُ

98 - Er-Reşîd (Celle Celâlühü)

İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 514)

Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için.


اَلَّصَبُورُ جَلَّ جَلآلُهُ

99 - Es-Sabûr (Celle Celâlühü)

Ceza vermede acele etmeyen.

Ebced değeri (Zikir Adedi: 298)

Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak için.


Allah'ın 99 ismi (Esmaül Hüsna faziletleri)

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor:

Allah’ü Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır; kim bunları sayarsa (tek tek okursa) (bir rivayet ezberlerse) cennete girer. (Tirmizî-Hâkim-Beyhakî)

Esmaül Hüsnaya başlamadan önce (51) Besmele okunur. Ardından "Lâ ilahe illallahü vehdehu lâ şerike leh. Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü bi yedihi’l-Hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir. La İlahe illallahu, lehü’l-Esmau’l-Hüsna." okunur. Dilek ne ise niyet edilir. 99 defa Esmaül Hüsna okunur.

Allah-u Te'âlâ’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kuranı kerimde (A‘râf, 7/180) buyrularak;

"En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin" Esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir.

Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler:

"De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir." (İsrâ, 17/110)

Yorum Gönder for "Allah'ın 99 İsmi (Esmâü'l Hüsna) Arapça yazılışları Ebced değeri"