Fâtiha Sûresi Arapça Harekeli Yazılışı ve Türkçe Meali

Fatiha Suresi Arapça Harflerle Harekeli Okunuşu, latince ve Türkçe Anlamı (meali). Fatiha suresi nerede indirilmiştir? Fatiha suresinin konusu, tefsiri nedir? kısaca.

Fâtiha Sûresi Hakkında:

Mekke döneminde inmiştir. Yedi (7) âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için "Başlangıç" anlamına "Fâtiha" adını almıştır. Sûrenin ayrıca, "Ümmü'1-Kitab" (Kitab’ın özü) "Es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet) , "El-Esâs","El-Vâfiye", "El-Kâfiye", "El-Kenz", "Eş-Şifâ", "Eş-Şükr" ve "Es-Salât" gibi başka adları da vardır.

Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha Sûresi Arapça yazılışı Harekeli

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧﴾


Fâtiha Sûresi Latin harflerle okunuşu

 1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
 2. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn
 3. Er rahmânir rahîm
 4. Mâliki yevmid dîn
 5. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn
 6. İhdinas sırâtel mustakîm
 7. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn

Fâtiha Sûresi Türkçe anlamı (meali)

 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
 2. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
 3. O Rahman ve Rahim'dir,
 4. Din Gününün sahibidir.
 5. Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
 6. Bizi doğru yola eriştir.
 7. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Ayrıca oku: Bakara Suresi Tamamı Arapça Türkçe

Sureler diğer sitelerde olduğu gibi resim üzerinde değil Arapça harflerle harekeli yazılmıştır, buda kolay okumayı sağlamaktadır.

Yorum Gönder for "Fâtiha Sûresi Arapça Harekeli Yazılışı ve Türkçe Meali"