Erbaini İdrisiyye 2. İsm-i Şerif Faziletleri ve Havassı

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 2. İsm-i şerifin Arapça okunuş Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbaini idrisiyye

2. İSM-İ ŞERİFİN ARAPÇA OKUNUŞU

يَا إِلَهَ الْآلِهَةِ الرَّفِيعَ جَلَالُهُ ، يَا إِلهُ

Yâ ilâhel-âlihetir-rafîa celâluhû yâ ilâh

Ey celali yüce olan, (batıl) ilahlar(ın gerçek) İlahı! Ya İlah

2. İSM-İ ŞERİFİN FAZİLETLERİ

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Bu ism-i şerifin genel hassası şunladır:

a. Mahlukatı teshir (itaatkar kılmak).

b. Geçim darlığını savuşturmak.

c. Haşmet ve yüce makam izhar etmek.

d. Dünyevi ve dini isteklere nailiyet.

e. Allah-u Te'ala'nın Zatına ait kemal-i marifet (mükemmel ilim).

f. Sürekli kalacak olan saltanat ve azamet.

g. Kendisine dua edilen Zat'tan en büyük hazzı (nasibi) elde etmek.

2. Bir işin başında amir konumunda olup da insanlar arasında hürmeti ve menzilesi bulunmayan bir kişi, bulunduğu vazifede saygınlığı ve heybeti olsun istiyorsa:

Bu ism-i şerifi sabah namazının sünnetiyle farzı arasında (15 kere) okur.

İşte o zaman Allah-u Te'ala kendisine heybet ve vakar ihsan eder, mülkü genişler ve hürmeti kuvvetlenir

3. Çok mal sahibi olmak isteyen kişi:

Her gün yatsı namazından sonra doğu cihetine yönelip bu ism-i şerifi (1000 kere) okursa, Allah-u Te'ala ona bu ism-i şerifin bereketiyle mal-i cezil (bol mal) ve rızk-ı kesir (çok rızık) ihsan eder.

Süleyman ibni Davud (Aleyhimesselam): Ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bağışla. (S'ad Suresi : 35'den) diye dua ettiği zaman bu ism-i şerif kendisine indirildi.

Allah-u Te'ala Süleyman (Aleyhisselam)’a insanları, cinleri ve şeytanları bu ism-i şerifin bereketiyle müsahhar kıldı.

4. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de şudur:

Allah-u Te'ala beş vakit namazın akabinde bu ism-i şerifi (15 kere) okuyanın yüzünü nurlandırır, kendisine heybet ve vakar ilka eder.

5. Bu ism-i şerifi küçük bir kağıt parçasına yazıp bir mum içerisine koyarak dilinin altına yerleştiren kişi, kiminle konuşursa Allah-u Te'ala o kişinin dilini bağlar.

O kişiye karşı hiçbir kötü kelam sarfedemez, bu fiili yapan kişi, karşısındakinin nazarında ne kadar kötü kabul edilse de o kişi ona ancak hayır söyleyebilir.

6. Bu ism-i şerifi yeşil bir hurma yaprağı üzerine mürekkeple yazıp sarığının içerisine koyan kişiye Allah-u Te'ala makbuliyet nasip eder ve bu ism-i şerifin bereketiyle düşmanlarına karşı ona yardım eder.

7. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi canı, malı ve ailesi hakkında güvencede olur. Asla bir kötülük görmez ve kendisini gören her kişi ondan çekinir.

Çünkü bu, celali bir isimdir. Bu yüzden herkes değil de ancak kamil insanlar bunu istimal etmelidir.

Zira bununla amel eden kişi kendisinde daha önce fark etmediği yeni haller müşahede edecektir. Bu yüzden takvaya (haramlardan sakınmaya) çok riayet etmelidir.

8. Bir kişi insanlar nezdinde zelil, fakir, hakir bir durumda ise Bu ism-i şerifi:

(20 gün boyunca her gün 80 kere) ya da (28 gün boyunca her gün 28 kere) okur da üzerine üflerse ve bu kıraatı gizli yapıp halini kimseye fark ettirmezse bu müddet bittiğinde Allah-u Te'ala o kişinin rızkını genişletir, onu en bol hayat içerisinde yaşatır.

Eğer kişi bu kıraata vird üzere ömrü boyunca devam ederse, bu ism-i şerifin hüddamı olan ervah kendisine görünerek, ona hazineleri veya geçim yollarını gösterirler. Böylece kendisi için cemi mahlukat nazarında kabul hasıl olur.

9. Bir şahsın kalp gözü kör olmuş ise:

Bu ism-i şerifi tenha bir yerde halis bir niyetle tam bir temizlik üzere Allah-u Te'ala'ya teveccüh (yöneliş) içerisinde (30 gün boyunca her gün 29 kere), diğer bir rivayete göre ise (her namazın akabinde yetmiş 70 kere) okursa, Allah-u Te'ala onun kalbini nurlandırır ve fazl-u keremiyle körlüğünü giderir.

10. Bu ism-i şerifi kıraata devam eden kişiye manevi kapılar açılır.

Ayrıca insanların içlerinde olan niyetlere vakıf olur ve bilmediği (geçmiş) hadiselerden haber vermeye başlar.

Bir önceki maddede zikredilen adet üzere halvete girip bu ism-i şerifi okuyan kişi maksuduna nail olur.

11. Bu ism-i şerifi (40 gün boyunca her gün 15 Bin kere) okuyan kişiye Allah-u Te'ala beldesinin halkının tümünü musahhar (itaatkar) kılar ve o kişiyi onlara muhtaç etmez.

12. Malı olmadığı için geçimi dar olan ya da insanlar katında hakir ve itibarsız bulunan kişi bu ism-i şerifi:

(20 gün boyunca her gün sabah namazından sonra 15 kere) (bir rivayet gün içerisinde 15 kere) okur ve üzerine üflerse, (Her namazın ardında da 15 kere) okumayı kendisine vird edinirse, bu kişi zengin ve aziz olur, ayrıca insanlar katında hürmet kazanır.

Ondan sonra da bir daha fakir olmaz ve biiznillahi Te’ala göğsü de, kalbi de daralmaz. Lakin okuyan kişinin yakini iman makamında kalbi kuvvetli ve imanı güçlü biri olması lazımdır ki muradına erişebilsin.

13. Yüksek makam sahiplerinden biri, derecesinin olduğundan daha yukarı olmasını, zamanındaki tüm gözde insanların ve eşrafın, kendisinin etrafında dolaşmasını, kendisinden ayrılmamalarını, emirlerini tutup, inad ve kibirleri yüzünden onun hükmünden çıkamamalarını, kalben ve bedenen onu sevmelerini istiyorsa, Bu kişi aynı zamanda makam, mevki, itibar ve kesret-i emval (mal çokluğu) talep ediyorsa:

Bu ism-i şerifi (17 gün boyunca her gün 17 Bin kere), bir rivayete göre ise (1000 kere) okusun.

Böyle yaparsa Allah-u Te'ala onun dünyevi ve uhrevi bütün isteklerini yerine getirir. Aynı zamanda kendisine sonsuz şeref ve daimi saadet ihsan edilir.

Ama bu kişi ilm-i hakiki ve mearif-i yakiniyye (Allah-u Te'ala ile alakalı şüphesiz bilgiler) hususundaki manevi derecelere ve ali makamlara talip biri ise o zaman da mükemmel manada hakikate ulaşır, diğer tarikat saliklerinin reisi olur. Tabi ki bütün bunlar takvaya azami derecede riayet sayesinde hasıl olur.

14. Bu ism-i şerifi (Her gün 20 kere) okuyanın Allah-u Te'ala rızkını genişletir.

15. Bu ism-i şerifi (20 gün boyunca her gün 18 defa) okuyanın eli bollaşır

Ayrıca insanlar indinde sevimlilik kazanır, artık onu her gören sevmeye başlar ve fakirlik ondan uzaklaşır. Lakin muradına ermek için niyeti, azmi ve inancı kuvvetli olmalıdır.

16. Bu esma-i mükerremeyi (20 gün boyunca her gün 5 kere) okuyan kişi insanlar nezdinde muhterem olur, fakirliği zail olur (kaybolur), onunla yaşayan herkes kendisini biiznillah olabildiğince sever.

Kaynak: Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (48’den 54’e kadar)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 2. İsm-i Şerif Faziletleri ve Havassı"