Erbaini İdrisiyye 3. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 3. İsm-i şerifin Arapça okunuş Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbaini idrisiyye

Erbaini İdrisiyye 3. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا اَللهُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِهِ يَا الله !

Yâ Allâhul-mahmûdü fî külli fiâlihî yâ Allâh.

Türkçe Anlamı

Ey bütün işlerinde hamdolunmaya layık olan Allah! Ya Allah!

Erbaini İdrisiyye 3. İsm-i şerif Faziletleri

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Sühreverdi (Rahimehullah)’ın beyanı vechile:

Her kim abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak (Cuma günü namazdan önce tenha bir yerde) bu ism-i şerifi (200 defa) gizlice okursa, isteği ne olursa olsun kendisi için kolayca hasıl olur.

Tabiplerin ilaç yapmaktan aciz kaldıkları hasta da bu minval üzere ism-i şerifi tilavet ederse, eceli gelmediyse mutlaka iyileşir.

2. Her kim cuma günü gusül abdesti alıp temiz elbiseler giyinerek namaza gider ve namazdan sonra tenha bir yerde oturarak bu ism-i şerifi tam bir ihlas ve düzgün niyet ile (200 kere) okursa, güneşin gökten inmesini yahut şimşeği ve rüzgarı durdurmayı istese bile Allah-u Te'ala'nın izniyle muradı hasıl olur.

Ancak bu tasarruf için sağlam bir inanç ve kalbinde Müslümanlara karşı kin ve nefret bulunmaması gerekir.

Özellikle okuma esnasında kalbini Allah-u Te'ala'dan gayri her şeyden boş tutup bütünüyle bu ismin sahibine bağlanması gerekir, aksi takdirde abes ile iştigalden ileri geçmez.

3. Her kim (40 gün müddetince her gün) bu ism-i şerifi (4444 kere) okuduktan sonraki cuma gününde öğlen vakti gusül abdesti alarak, buhur yakarak, cuma namazı için mescide yönelir de cumanın akabinde bu ism-i şerifi huzur-u kalp ile (200 kere) okursa:

Allah-u Te'ala kalbinin hastalığını sıhhate tebdil eder ve o kişiye manevi yolda Hakk Te'ala'ya tam bir teveccüh lütfedilir.

Bu kişi Allah-u Te'ala'nın her şeye gücü yeten, ilmiyle hazır ve nazır bir Zat olduğu itikadı ile kalbini boş düşüncelerden, kinden, hasetten, gıybetten koruyarak ve kalp aynasını ğill-u ğiş (kin ve bozuk düşünceler)den arındırarak bu vazifeyi yaparsa, Allah-u Te'ala kendisine olmayacağı düşünülen her isteğini oldurur.

4. Her kim herkesin kendisini sevmesini ve övmesini murad ediyorsa bu ismi şerifi (her gün 10 Bin kere), (her gece de 10 kere) olmak suretiyle hiç ara vermeden tevatür ve tevali üzere (boşluk vermeden peşpeşe) (50 gün ve 50 gece) okumaya devam etmelidir.

Dua sahibi olan kişi, bu ism-i şerifleri kitaptan okumakla kalanlar değildir, gerçek dua sahibi, duanın sırları ve esma-i şerifenin (ism-i şeriflerin) acayiplikleri kalbinin levhalarında nakşolunan kişidir ki bu makamda olan birinin duası daha duaya başlamasıyla birlikte sona ermeden kabule şayan olur.

Duası kabul olan kişi manevi yola yabancı olan ecnebilere: "Bu iş benim duam ile hasıl oldu" diye söylememelidir ki, gerçek dua ehlinden olabilsin de, dua nemmamlarından olmasın.

Çünkü insanların çoğu kendini beğenerek güya keramet fezasında Allah-u Te'ala için koşturmuşlardır, fakat niyetleri doğru olmadığı için dua sahralarında helak olmuşlar, kendileri doğru yoldan saptıkları gibi birçoklarını da hak yoldan saptırmışlardır.

Bu dualarla meşgul olan kişi Allah-u Te'ala için halis ve muhlis olmalıdır ki dünya ve ahiret meramına ulaşabilsin.

Dua ve zikirlere devam eden kişi birçok manevi haller, acayiplikler ve ervahın eşkalinin zuhuru (meleklerin ve velilerin şekle bürünerek görünmesi) gibi garipliklerle karşılaşsa da böyle azıcık sermayeye aldanmamalıdır.

Bilakis Kur'an-ı Mecid'de:

Gözü kaymadı ve kalbi (Allah-u Te'ala'yı aramanın dışına) taşmadı. (Necm Suresi : 17) kavl-i şerifiyle methedilen Sultanü'l-enbiya, Burhanü'l-esfiya Ahmed-i Mücteba, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e uyarak Allah-u Te'ala'nın rızasından başka bir gaye gözetmemelidir

5. Bu ism-i şerifin hassası şudur ki:

Bir kimsenin Allah-u Te'ala katında yahut yaratıklardan biri nezdinde bir haceti olsa fakat bunun husulü zora girse, kişi o işinin görülmesi için ne kadar çabalasa da bir türlü muradına eremese, bu kişi cuma günü guslederek, en güzel ve en değerli elbisesini giyinip mescide gelerek bu hacetinin görülmesi niyetiyle bu ism-i şerifi (2000 defa) okusa, o isteği hiç olmayacak bir iş de olsa Allah-u Te'ala bu ism-i şerifin bereketiyle o hacetini yerine getirir.

6. Her kim bu ism-i şerifi kırmızı akik taşının yüzük kaşı üzerine nakşeder de o yüzüğü sağ elinin en küçük parmağına takar ve onunla hangi muradına yönelirse biiznillahi Te’ala işleri kolaylıkla görülür.

7. Her kim bu ism-i şerifi ayrı ayrı harfler halinde beyaz bir bez üzerine yazıp da onu sargı (veya sarık) şeklinde başına dolarsa, Allah-u Te'ala onu her türlü istenmedik kötü şeyden himaye eder.

8. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişiyi Allah-u Te'ala kutuplar (evliyanın uluların)’dan yapar, kendisinden hicabı (manevi perdeleri) kaldırır.

Bu isim kutupların ve seçkin velilerin virdi olan celali bir isimdir. Çünkü bu ism-i şerif Zat (Mevla'nın öz varlığının) ismidir

9. Bir kimse doktorların çare bulamayacağı bir derde düşse, bu ism-i şerifi (7 gün) okumaya devam etsin.

Ya da bu ism-i şerif misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazılıp, o kağıt suya bırakılsın, yazı suya geçtikten sonra o su kendisine içirilsin.

Böyle yapılırsa Allah-u Te'ala o kişinin hastalığına şifa verir.

10. Bu ism-i şerif cuma namazı vaktinde (namaza kalkıldığında) ayaktayken (1 kere) okunursa, dünya ve ahiret işlerinden hangi murada niyet edilirse, kabul ve icabete mukarin (çok yakın) olur.

Kaynak: Erba'in-i İdrisiyye, (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 3. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri"