Erbaini İdrisiyye 5. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 5. İsm-i şerifin Arapça okunuş Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbaini idrisiyye Arapça Türkçe

Erbaini İdrisiyye 5. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومِيَّةِ مُلْكِهِ وَ بَقَائِهِ ، يَا حَيُّ !

Yâ hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihî ve begâihî Yâ hayy.

Türkçe Anlamı

Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan! Ya Hayy!

Erbaini İdrisiyye 5. İsm-i şerif Faziletleri

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı:

1. Bu ism-i şerif cemali olup, isteklerin yerine gelmesi, ölü kalbin dirilmesi ve hastalıkların iyileşmesi gibi bir takım faydalar temin eder.

Bu niyetleri tahsil etmek isteyen kişi, Perşembe günü Müşteri saatinde yani Jüpiter'in uğurlu vakti olan güneş doğma anında başlayarak (7 gün) boyunca bu ism-i şerifi (1041 kere) okur. Dini ve dünyevi işlerin kendisine açılmasını isteyen de yine bunu tatbik eder.

2. Bir kimse şiddetli bir hastalığa tutulsa fakat hastalığının sebebi zuhur etmese ve hekimler ona ilaç yapmaktan aciz kalsa, bu ism-i şerif bir porselen fincana yahut cam tabağa misk ve safran ile daire şeklinde yazılıp sonra içine mısırdan elde edilen bitkisel şekerin (yahut şeker kamışının) katıldığı suyla bozularak o hastaya içirilir.

Eğer ömründe müddet varsa ale'l-fevr (anında) iyileşir, Allah-u Te'ala ona şifa verir ve hastalığını sıhhate tebdil eder.

Bedeni sıhhatli olan biri bunu içecek olursa artık hasta olmaz. Lakin niyetin doğruluğu ve kalbin itikadı şarttır.

3. Kalbin sadakatıyla bu ism-i şerifi okumaya devam eden kişi ebedi fakir olmaz, eli daralmaz, biiznillahi Te’ala ömrü de uzun olur.

4. Bir kişi hayat gözesinin remzine muttali olmak ve Hızır (Aleyhisselam) gibi kıyametin kıyamına kadar ruhen yaşamak ve yaratılışında bulunan bütün karanlıklardan sıyrılıp gerçek hayatın nuruna ulaşarak visal menziline varıp en acayip sanatları müşahede etmek isterse bu ism-i şerife devam etmelidir.

Meşayıh-ı ‘ızamın tercihleri vechile:

Bu mülazemetin (devamın) yolu, bu ism-i şerifin (75 beş gün) boyunca her gün ve gece zarfında (7000 kere) okunmasıdır ki, buna muvaffak olan kişi acayip sırlar müşahede eder.

İşte o zaman bir saki gelip kendisine muhabbet kasesi sunar, onu içtiğinde ise Allah-u Te'ala'nın seçkin kullarından olur ama halinin devam etmesini isteyen kimse ism-i şerifin kıraatini bırakmamalıdır.

5. Bu ism-i şerifi çokça okuyan fakat bu sırrı gizleyerek kimseye duyurmayan kişi yaşadığı sürece görülecek bütün musibetlerden selamette kalır (belalardan kurtulur).

Bu ism-i şerifin zikrine devam eden kimse berekete ve rif’at-i şana (şan-ı şerefinin yükselmesine) nail olur.

6. Bu ism-i şerifi (10.300 kere) okumaya devam eden kişi biiznillahi Te'ala bedeninde afiyet bulur.

7. Her kim bu ism-i şerifi misk, safran ve gül suyuyla ceylan derisine yazıp ud ve anberle buhurlayarak giyerse, hiç şüphesiz Allah-u Te'ala onu hayat-ı tayyibeyle bolluk ve bereket içerisinde yaşatır.

Bu ism-i şerifin bereketiyle kendi nefsinde istenmedik hiçbir şey görmez.

8. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişinin Allah-u Te'ala ömrünü uzatır, dünyada kalış süresini artırır ve ömrüne bereket verir.

Bu ism-i şerif Hızır (Aleyhisselam)’ın virdidir, bundan dolayı Allah-u Te'ala onun ömrünü uzatmıştır ve onu hayat ırmağına vakıf kılmıştır.

O da ondan içince Allah-u Te'ala kendisine ömr-ü tavil (uzun hayat) ihsan etmiştir.

9. Bu ism-i şerifte zikreden kişiye Allah-u Te'ala mal, cah, ömrü tavil ve rızkı kesir (uzun ömür ve bol rızık) ihsan eder.

10. Bu ism-i şerifin zikrine gece-gündüz devam eden kişi duası müstecab biri olur ve onun duası asla reddolunmaz. Bu ism-i şerifin genel manada havassı ise uzun ömür ve bol rızıkla alakalıdır.

Kaynak Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 5. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri"