Erbaini İdrisiyye 9. İsm-i Şerif Faziletleri ve Havassı

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 9. (dokuzuncu) İsm-i şerifin Arapça okunuşu Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbain idrisiyye 9. ismişerif fazileti

Erbaini İdrisiyye 9. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا صَمَدُ مِنْ غَيْرِ شَبِيهِ فَلَا شَيْئَ كَمِثْلِهِ ، يَا صَمَدُ !

Yâ samedü min ğayri şebîhin felâ şey e kemislihî yâ samed.

Türkçe Anlamı

Ey Kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes Kendisine muhtaç olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey Kendisine benzemeyen! Ya Samed!

9. İsm-i Şerif Faziletleri

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Her kim zina, livata (eşcinsellik) ve içki gibi kötü işlere mübtela olup tevbe etmek ister de:

Perşembe gününden başlayarak (3 gün) oruç tutup, bu günler içerisinde haram ve şüpheli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, et yemekten ve tüm hayvani gıdalardan sakınarak:

(her gün) bu ism-i şerifi, perşembe günü imsaktan sonraki ilk saatte, cuma günü imsaktan sonraki beşinci saatte, cumartesi günü imsaktan sonraki ikinci saatte, bu saatleri kollayamayan ise her hangi bir saatte (1000 kere) zikrederse Allah-u Te'ala onu hidayet edip, doğru yola kavuşturur.

Böylece inşaallah haramlardan sakınan takva sahibi birisi olur, günahlardan nefret eder. Allah-u Te'ala lütf-u keremiyle ona nasuh tevbesi nasib eder ve onu şeriata muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder.

2. Zahiri ve batını hallerini düzeltmek isteyen kişi bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse bu isteği gerçekleşir ve tam bir kabul görür. Bu ism-i şerife devam eden kişinin halleri ne kadar bozuk olsa da Allah-u Te'ala onları yoluna koyar.

3. Eşinin veya çocuklarının fuhuşla alakalı günahlara bulaşacağından endişe eden kişi bu ism-i şerifi (safrandan elde edilen) kırmızı bir mürekkeple ceylan derisine yazıp bir şey içine koyarak onun üstüne takar.

Artık o kişiye hiçbir kimse fuhşİ bir niyetle yaklaşamaz, buna teşebbüs eden kişi helak olur.

4. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Yuşa (Aleyhisselam)’a indirmiş ve bu ism-i şerifin bereketiyle onun kavmini ıslah etmiş ve hükümlerini onlar üzerinde geçerli kılmıştır.

5. Kendisi hakkında açlıktan endişe eden bir kişi bu ism-i şerifi zikrederse Allah-u Te'ala onu ya maddi yiyeceklerle ya da batını (manevi) gıdalarla doyurur. Allah-u Te'ala dilediğini yapar ve istediğini hükmeder, O'nun hükmünü bozacak kimse yoktur ve O, hesabı çabuk görendir.

6. Bu ism-i şerif kemali bir isim olduğundan kendisine devam edeni Allah-u Te'ala bütün sözlerinde ve hallerinde kemale erdirir. Artık bütün işlerinde herkes ona yönelir. Zira Allah-u Te'ala'nın sıfatlarından olan Samed "Bütün isteklerde kastedilen Zat" demektir.

7. Her hangi bir maksadına ulaşmak isteyen kişi bu ism-i şerifi (9000 kere) okuduğunda muradına nail olur.

8. Karı-koca arasında husumet vaki olup biri diğerini sevmez olsa ve bunun da sebebi bilinmez olsa bu ism-i şerif porselen bir fincan üzerine (misk ve safran ile) yazılıp, yazıldıktan sonra bir menba (kaynak) suyuyla bozulup bu su o karı-kocaya içirilecek olsa biiznillahi Te'ala aralarında ülfet ve muhabbet vaki olur.

9. Her kim bu ism-i şerifi misk ve safranla bir ceylan derisi üzerine yazıp, sonra o yazıyı suyla bozup, hasım (düşman) olan iki kişiye içirirse aralarındaki muhalefet ve husumet kaybolur.

10. Bu ism-i şerifi (her gün 1000 kere) zikreden kişinin Allah-u Te'ala günahlarını sevaplara tebdil eder ve günahlara karşı ona ikrah (nefret ve soğukluk) verir.

11. Her kim bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp cuma gününün imsaktan sonraki ilk saatinde bu kağıdı suya koyarak o yazıyı suyla bozarsa, sonra da o suyu iki hasma içirirse Allah-u Te'ala o iki kişi arasına sevgi ilka eder.

12. Bir kadın bu ism-i şerifi yazıp veya yazdırıp kocasının her hangi bir şey içtiği kasenin içine koyar da kocası ondan içerse, artık eşi o kadını çok sevmeye başlar ve ondan ayrılığa tahammül edemez hale gelir.

13. Bu ism-i şerifin duasına devam eden kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, işte bu kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye müstahak olur.

Bu durumda olan kişi bu ism-i şerifi (27 gün boyunca her gün 9000 kere) okursa, onun bütün sözleri ve işleri Allah-u Te'ala'yı razı eder.

Allah-u Te'ala ona ruhani alemin lezzetini ve rabbani ayetlerin rumuzunu (işaretlerini) çözme makamını ihsan eder.

Artık o kişinin bütün fiilleri ve amelleri sadece Allah için olur. Mertebeleri ve dereceleri akl-u idrakin fevkinde olur.

Bütün mahlukat onu dolunay gecesindeki bedir gibi görmeye başlar. Hakiki nurlar onun perçemi (alnı) üzerinde parlar, onun nurundan bütün alem nurlanır:

Yüzlerindeki alametleri secde eserindendir. (Fetih Suresi: 29'dan) ayet-i kerimesi onun halinin şahidi olur.

Bu kişinin nefesleri çok tesirli olup, duaları makbul olur. Her hangi bir hastalık veya hacet hakkında Allah-u Te'ala'ya dua edecek olsa mutlaka müstecab (makbul) olur.

Her hangi bir derde mübtela olan veya hapse düşen kişi manen kendisine yönelse onun teveccühü bereketiyle biiznillahi Te’ala halas olur.

Hatta onun yüzünü gördüğünde Allah-u Te'ala'dan muradını isteyen kimse dahi muradına nail olur.

Bu makama erişen zatları tanımanın alameti bu kişilerin ekseri zamanlarda halvet ve uzlet içerisinde ibadete çekilmiş olmaları ve insanlarla nadiren görüşmeleri, bu görüşmelerinin de Allah-u Te'ala'nın "Mahlukata şefkat (yaratıklara merhamet)" emrine tazimen (saygıyla) kullara acımaları nedeniyle hasıl olmasıdır.

14. Her kim bu ism-i şerifi ceylan derisine yazıp sonra onu mumla örterek bir su içine bırakır ve o suyu öfkeli birine içirirse, o kişinin gazaplı hali kaybolur.

Kaynak: Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 9. İsm-i Şerif Faziletleri ve Havassı "