Erbaini İdrisiyye 8. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 8. (sekizinci) İsm-i şerifin Arapça okunuşu Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbaini idrisiyye 8. ismi şerif fazileti

Erbaini İdrisiyye 8. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا دَائِمُ فَلَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالَ

لِمُلْكِهِ وَبَقَائِهِ ، يَا دَائِم !

Yâ dâimü felâ fenâe velâ zevâle limülkihî ve begâih. Yâ dâim.

Türkçe Anlamı

Ey daim olan, mülkü ve bekası için hiçbir yokluk ve zeval (kaybolma) söz konusu olmayan Zat! Ya Daim!

8. İsm-i Şerif Faziletleri

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Bu ism-i şerif cemali bir isim olup, dinde ayağın sabit olması için çok faydalıdır. Bu ism-i şerifi (3044 kere) bir rivayet (300 kere) okuyup sonra:

Allah-u Te'ala için (2 rekat) Namaz kılıp, akabinde secdeye kapanarak Allah-u Te'ala'dan mağfiret dileyen, Allah-u Te'ala'yı tesbih ve tazimde bulunan, namazı bitince Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salevat getirip sahabe-i kiramdan Allah-u Te'ala'nın razı olmasını isteyen, en sonunda da Allah-u Te'ala'dan muradını dileyen kişiyi Allah-u Te'ala maksadına nail kılar.

Fakat bu zikir esnasında kalbinde Hakk Te'ala'dan gayri bir şey bulunmamalıdır ve hatırına O'ndan gayrisini getirmemelidir.

2. Zahiri ve batını amellerinde bir halel (bozukluk) vaki olmayıp sırat-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere istikamet etmek isteyen kişi (3 gün) oruç tutup tam bir temizlik yaptıktan sonra sabah namazının evradını bitirmesini müteakiben bu ism-i şerifi (300 kere) okursa:

Allah-u Te'ala o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur ve bu kişinin ne sözlerinde, ne de işlerinde şeytanın nasibi olmaz.

Bulunduğu bir işte sabit kalmak ve o işten ayrılmamak isteyen kişi bu maddeyi tatbik ederse bulunduğu vazifeden asla ayrılmaz.

3. Bir kimse çalışma zamanlarında kendisine bir tembellik ve gevşeklik gelmesin, kendisi yakini iman yolunda müstakim olsun ve kendisi için dualardan tam bir istifade hasıl olsun istiyorsa bu duayı (27 gün her yirmi dört saatte 12 Bin kere) okusun.

Bir sultanın mülkü veya bir vezirin vezareti yahut bir hakimin hükmü yerden veya gökten gelen her hangi bir nedenle elinden çıkarsa, o da bu ism-i şerifi bu şekilde okumalıdır fakat bunu yaparken bir gösteriş ve menfaat derdi taşımayıp sadece insanların işlerini düzeltmek ve onların kırık döküklerini tamir etmek niyetinde olmalıdır.

Zira yöneticinin işinin düzelmesi alemin düzelmesi anlamına gelir.

4. Yüksek bir mertebede ve rütbede bulunan kişi kendisini o rütbeden kimsenin indirememesi için bu ism-i şerifi çokça zikretmelidir.

Böyle yaptığı takdirde Allah-u Te'ala'nın izniyle bulunduğu mevkiden ve makamdan hiç kimse onu azledemez.

5. Her kimin çok sevdiği bir zevcesi olur da, kendisinden ölüm dışında bir nedenle ayrılmamak isterse, ayın suyla alakalı (balık, yengeç gibi) bir burçta konaklamasını gözlesin.

Sonra bir kurşun parçası üzerine bu ism-i şerifi demir bir iğneyle nakşetsin, yanına da hanımının ismiyle annesinin ismini "Felan kızı felan" şeklinde kaydetsin, sonra bu kurşun parçasını yanında taşısın.

İşte böyle yapan kişiyle eşinin arasını Allah-u Te'ala o kadar ülfetli kılar ki, artık o kadın ne kocasının hayatında ne de ölümünün ardından biiznillahi Te’ala kocasından başkasını aramaz.

Şeyh Ebu'l-Kasım el-Mağribi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri çok sevdiği hanımı için bu işlemi yapmıştı.

Kendisi vefat ettikten sonra hanımı evlenmek istedi ve ardı ardına beş kişi kendisini nikahladığı halde her biri bir gece kalıp ertesi gün boşamak zorunda kaldı.

Çünkü onu gören kadınlar en güzel kadın olduğunu takdir ederlerken onunla evlenenler kendisinde hiçbir kadınlık bulamadılar.

İşte bu olay bu ism-i şerifin bereketiyle hasıl oldu, zira güzel niyet ölümünden sonra da sahibine fayda verir.

6. Her kim bu ism-i şerifi çok zikrederse Allah-u Te'ala daima onun yardımında olur, onun bütün hacetlerini yerine getirir ve her zor işi ona asan (kolay) eder

7. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de izzet ve sevinci sürekli kılmasıdır.

Her kim bu ism-i şerifi (her gün sabah-akşam 360 kere) okursa, onun bütün istekleri kendisine kolayca ulaşır, yalnız bu sırrı ifşa etmemelidir.

8. Bu ism-i şerif evtad (yeryüzünün manevi direkleri olan büyük zatlar)ın zikridir.

9. Bu ism-i şerif ismi Abdüddaim olan kişilere çok uygun düşer.

10. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Şis (Aleyhisselam)’a indirmiştir ve onun bereketiyle kendisine mülk, izzet, uzun ömür ve çok zürriyet (çoluk-çocuk) bahşetmiştir.

11. Bu ism-i şerifi okumaya devam eden hükümdarların hayatları boyunca mülkleri daim ve dereceleri ali (yüksek) olur.

Bu ism-i şerifi çokça okumaya devam eden kişiyi Allah-u Te'ala değişikliğe uğramaktan muhafaza eder.

12. Ay sabit burçlar (olan boğa, aslan, akrep ve kovan)’ın birindeyken bu ism-i şerifi yüzüğüne nakşedip taşıyan kişiyi Allah-u Te'ala Kendi taatı üzere sabit kılar ve nimetlerinin elinden çıkmasından onu korur.

Bu husus çok iyi düşünülmelidir çünkü bu, rabbani sırlardandır.

13. Kendisine manevi bir hal galip gelinceye kadar bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi düşmanlarından sonraya kalarak huzura erer.

14. Her kim bu ism-i şerifi (ramazan-ı şerifin 27’sinde) bir kağıda yazıp taşır, bir yandan da zikrine devam ederse mülkü daim olur.

Bu kağıt yanında olduğu sürece hiçbir düşmanın ona gücü yetmez.

15. Bir şeye azmedip tereddüt içinde kalan ve o işi yapıp yapmama konusunda şaşırıp kalan kişi (3 gün) oruç tutup bu ism-i şerifi (her gün 300 kere) okursa, Allah-u Te'ala ona sebat ve istikrar verir (ne yapması gerekitğini ilham eder), böylece şaşkınlığı ortadan kalkar.

16. Her kim bu ism-i şerifi (Ramazan-ı şerifin 7. Gecesinde) bir yüzüğün kaşına nakşeder (yazar) da sonra onu takarsa, devleti daim olur ve düşmanı defolur.

Kaynak: Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 8. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri"