Dövme yaptırmak günah mı? Dövmeyle ilgili ayet var mı

Dövme yaptırmak günah mı, fetvası nedir? Birde dövme ile ilgili Kur-anı Kerim'de ayet var mıdır? Varsa hangi ayette geçiyor. Kısaca haberimizde.

Dövme yaptırmak günah mı? fetva

Dövme, yaratılışta vücutta olmayan bir şeklin motifin ve resmin, vücut derisine iğne ile bir tür kazıyarak ömür boyu kalacak şekilde işlenmesi demektir. Dinimizde insanın yaratılışından gelen özellik ve şeklini değiştirmek, yani fıtratı (ilk yaratılış) değiştirmeyi hedef alan müdahaleler ve tasarruflar haramdır. İslam dini, insanın tabii yaratılışını gereksiz yere bozan müdahalelere izin vermez. Dövme yaptırmak ALLAH’ın insana koyduğu fıtratı beğenmeyip değiştirmek manasını gelir. Bu sebeple dövme yapmak ve yaptırmak yasaklanmıştır.

Dövme ile ilgili ayet var mı

Dövme ile ilgili Ayet ve Hadisler:

Allah Kur-anı Kerimin de sadece dövmeyi değil fıtratı, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekilleri değiştirme mânasında süs, makyaj ve değiştirmeleri yasaklamış, bunları şeytani saymıştır. Bu hususta Kur-anı Kerim'in Nisâ suresi 4/199 ayeti kerimesinde şeytan şöyle demişti:

"Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler."Nisâ/4/119

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Peruk takan ve taktıran, kaşlarını alan ve aldıran vücuduna dövme yapan ve yaptıran lânetlenmiştir!' buyurdu"(Ebu Davud (Müslim, K. el-Libâs, 119; Buhârî, K. el-Libâs, 82-87)

Allah Kur-anı keriminde Haşr suresi 7. ayetinde

"Rasûl size ne verdi ise onu alınız, size neyi yasak etti ise ondan sakının."(Haşr 7)

Ayetinde apaçık belirtilmiştir. Hadis ve ayetlerde dövme yapmanın ve yaptırmanın büyük günahlardan olduğu net bir şekilde anlatılmaktadır.

Peki bilmeyerek dövme yaptıranlar ne olacak?

Bilmeyerek dövme yaptıranlar yaptıkları hatadan dolayı Allah (c.c) dan affını isteyerek tövbe edecek. İmkanı varsa dövmeyi söktürecek.

Dövme gusül abdestine mani olur mu?

Dövme abdeste ve gusül abdestine mani değil. Ancak resimli bir şeyse namaz kılarken örtülmelidir. Hakiki dövme abdeste ve gusüle mani değildir. Ancak yapışkanlı geçici dövmeler manidir.

Yorum Gönder for "Dövme yaptırmak günah mı? Dövmeyle ilgili ayet var mı"