Cihad Nedir Ne Demektir? Cihadın Gerçek Anlamı

İslamda en çok yanlış anlaşılan kelimelerden biri "Cihat" kelimesidir. Cihad sadece gayri müslimler de değil müslümanlarda da çok yanlış anlaşılan bir kelimedir. Bu yazıda cihat ne demek, cihat kelimesinin gerçek anlamı nedir ve Kur-an-ı Kerimde cihat ile ilgili ayetler hangileridir kısaca anlatılmaktadır.

cihad ne demek

Yanlış Bilinen Cihad Kelimesinin Gerçek Anlamı Nedir?

Cihad Arapçada "Cehd" kökünden gelir ve "Çalışmak" "Çabalamak" "Gayret Etmek" "Azim" anlamlarına gelen gayretin aşırı derecesidir. Cihad, Allah yolunda her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. İslami açıdan mesela bir insanın nefsine karşı mücadele etmesi "Cihad" anlamına gelir.

Örneğin bir öğrenci (Allah rızası için iyi yerlere gelebilmek için) sınavlarını kazanmak için mücadele ediyorsa cihad yapıyordur. Cihad genel olarak çaba ve mücadele anlamına gelir.

Batılılarda ve Gayri Müslimlerde Cihad Anlayışı

Gayri müslimlerce topluma empoze edilmiş cihad anlayışı, ilk hatırına gelen, İslam'ı reddeden her kâfiri boğazlamaya hazır, elinde kılıç bir "Barbar Türk" veya elinde kaleşnikofu - kılıcı olan bir "Arap teröristi."dir.

Ayrıca oku: Ledün ilmi nedir?

Batı ve çoğu gayrimüslimler Cihad kelimesini "Holy War" (kutsal savaş) olarak çevirmişlerdir. Oysaki "Kutsal Savaş" Arapçada "Harbu'l mukaddese" dir ve "Harbu'l mukaddese"kelimesi Kuran-ı Kerimde ve hiçbir sahih Hadisi Şeriflerde geçmez.

"Kutsal Savaş"kelimesi ilk Hristiyan haçlıları için kullanılmış bir kelimedir. Haçlılar Hristiyanlık adına binlerce insanı öldürdüklerinde bu eylemi "Kutsal Savaş" olarak tanımladılar. Bu gün onlar için kullanılan bir kelimeyi çarpıtarak müslümanlar için de kullanmak istiyorlar.

Cihad Hakkında Kuranı Kerimde Geçen Ayetlerden Bazıları

(Ey müminler!) sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak elbirlik (savaşa) çıkın. Allah yolunda mallarınızla,canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu, sizin için çok hayırlıdır. (Tevbe suresi 41. Ayet)

"Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz." (Al-i imran suresi 142. ayet)

"İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar" (Tevbe Suresi 20. ayet)

Cihad hakkında Kuranı kerimde geçen bir çok ayetten 3 tanesini yazdık.

Yorum Gönder for "Cihad Nedir Ne Demektir? Cihadın Gerçek Anlamı"