Eslem isminin Anlamı Nedir? Kuranda Geçiyor Mu Caiz Midir fetva

eslem ismi caiz midir

Kız çocuğuna "Eslem" ismini koymak caiz midir? Eslem Kur'an-ı Kerimde hangi ayette geçiyor manası anlamı nedir caiz midir, fetvası nedir.

Eslem isminin anlamı:

Eslem; Arapça kökenli bir kelimedir, Kur'an-ı Kerimde isim olarak değil "fiil" olarak "Esleme" şeklinde beş ayette geçmektedir. Yani tek başına "Eslem" değil "Esleme" şeklinde şu ayetlerde geçmektedir.

  • Bakara; 2/112.
  • Âl-i İmran; 3/83
  • Nîsa; 4/125
  • En'âm; 6/14
  • Cinn; 72/14

Yukarıdaki ayetlerde "Esleme" fiili "Teslim Ettti (Allah'a teslim etti, müslüman oldu)" manasındadır. Buda şu demek oluyor, Eslem ismi ile ayetlerde geçen "Esleme" fiili farklı kalıplarda olduğu için manaları da farklıdır.

Çocuğa Eslem ismini koymak caiz midir?

İnsanlar Kuranda geçecek ama hiç kimsede olmayan isimler aramaktadır. Firavun bir çok ayette geçer ve hiç kimsede isim olarak yoktur. Peki çocuğa Firavun ismi konur mu? cevap hayır.

Kuranda geçiyor diye çocuğa yanlış manaya gelen isimler konmaz. Kuranda "Eslem" değil "Esleme" şeklinde geçmektedir ve Türkçe anlamı "Teslim Etti" anlamındadır. Çocuğa isim olarak "teslim etti" şeklinde isim konulmaz.

Peygamber efendimiz (s.a.v) isim konusunda çok hassas davranmıştır. Yaşamında bir çok çocuğun, gencin, yaşlının isimlerini değiştirmiştir. Rasulûllâh efendimiz kölesi Hz. Enes'in adını ve hatta hanımlarından birinin isimlerini değiştirmiş ve şöyle buyurmuştur.

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız, Öyleyse isimlerinizi güzel yapın."

Bu çağrılma işi Allah'ın görevlendirdiği bir Melek tarafından Allah'ın izni ile yapılacaktır. İsmi kötü manaya gelen çocuk mahşer halkı önünde çok utanacak ve ismi koyandan mutlak davacı olacaktır. Din işi ilim işidir, mantık işi değildir. Çocuğunuza isim koymadan önce mutlaka ilim ehline danışarak çocuğunuzun ismini koyun.

Yorum Gönder for "Eslem isminin Anlamı Nedir? Kuranda Geçiyor Mu Caiz Midir fetva"