İş Bulmak veya İşe Girmek için Garanti Kabul Olan Dua

Hayırlı bir iş için okunacak duaya geçmeden önce çok önemli bir bir hususu hatırlatmakta fayda vardır. Oda şudur ki, insanlarımız iyi niyetlerle her hangi bir sıkıntısının giderilmesi için internet ortamında tesirli şifalı dualar aramaktadırlar.

Bu iyi niyetli insanlarımız maalesef fırsatçı hiç bir ilmi bilgisi olmayan kişilerin kaynaksız asılsız tamamen uydurdukları dualarla kandırılmaktadırlar. Kıymetli okuyucularımızdan hangi dua olursa olsun mutlaka duanın kaynağına bakmalarını ve en önemlisi duanın Arapça metninin mutlaka ilim ehli bir kimseye okutmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü duaların Arapça metinleri eksik veya yanlış yazılmakta ve buda manayı bozduğundan ters tepki ederek yarardan çok zararı olmaktadır.

Aşağıdaki dua orjinal haliyle nakledilmiştir, kaynağı sayfanın sonunda verilmiştir.

İş Bulma Duası Arapça Okunuşu:

işe girme duası arapça

8) Her kimin hâli, gidişatı iyi olmaz, insanlar katında hakir görülür, hangi bir işe başlasa sonucu getiremez ve iş kapıları kendisine sürekli kapanırsa, dört gün oruç tutup, bugünler içerisinde  her farz Namazının ardından güzel bir niyetle bu ism-i şerifi bin (1000) kere okursa Allâh-u Te'âlâ ondan bu olumsuz halleri izâle eder ve ona hayırlı bir iş nasip eder.

Latin Harflerle Okunuşu:
Yâ hannânü entellezi vesiğte külle şeyin rahmeten ve ilmen, Yâ hannânü.

Türkçe Manâsı:

"Ey çok şefkat sahibi olan Zat! Rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamış olan Sensin. Yâ Hannân!"

Kaynaklar: (Sühreverdi, Şerhu'l-esmâi'l-erba'in, Ayasofya, no:377, verak:112; İbni Hatiriddin, el-Cevâhiru'l-hams, sh:238-241: Tûnusi, er-Ravzatü's-sündisiyye, sh.26-27 Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak.141)

Yeni yayınlar e-mail adresinize gelsin:

0 Yorum "İş Bulmak veya İşe Girmek için Garanti Kabul Olan Dua"

Yorum Gönder

başlık altı

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

yazı sonu